Jednotlivá odvětví

Kromě problematiky, která je společná mnoha odvětvím, jako je měření objemového průtoku nebo netěsností, má každé odvětví své konkrétní odborné způsoby použití a požadavky na kvalitu, efektivitu a procesní bezpečnost. Existují specifické třídy čistoty pro kvalitu stlačeného vzduchu a rovněž normy, zákony nebo směrnice pro konkrétní odvětví, které je nutno dodržovat a splňovat. Naši experti mají znalosti o jednotlivých odvětvích a ochotně vám poradí při analýze, koncepci, realizaci a uvedení vašeho systému stlačeného vzduchu a jeho komponent do provozu, stejně jako při údržbě a servisu.

Níže uvádíme několik příkladů: Pokud mezi nimi nenajdete své průmyslové odvětví, neznamená to ještě, že bychom vám neuměli poradit. Jednoduše nás kontaktujte, rádi vám pomůžeme.

Řešení pro systémy stlačeného vzduchu podle jednotlivých odvětví

Automobilový průmysl

Pro lakování stříkáním platí nejvyšší standardy kvality. Správné dimenzování vhodného systému pro úpravu stlačeného vzduchu snižuje provozní náklady.

Zjistit více...


Potravinářství a nápoje

Díky našim znalostem a portfoliu produktů vám můžeme pomoci zajistit kvalitu vašeho stlačeného vzduchu a zabránit tak negativnímu ovlivnění kvality produktů.

Zjistit více...


Chemie

Použití v petrochemickém a chemickém průmyslu vyžaduje vysoké bezpečnostní standardy. Pomůžeme vám při jejich naplnění.

Zjistit více...


Farmaceutický průmysl

Při výrobě léčiv platí pro výrobní podmínky ta nejpřísnější hygienická měřítka. Proto je velmi důležitá čistota stlačeného vzduchu

Zjistit více...


Strojírenství

Zde se na výrobu stlačeného vzduchu vynakládá mnoho energie

Zjistit více…


Lékařská technika

Používání lékařského stlačeného vzduchu je přísně regulováno a vyžaduje certifikace.

Zjistit více...


Elektronika

Výroba citlivých elektronických komponent vyžaduje nejvyšší kvalitu stlačeného vzduchu

Zjistit více...


Kovoprůmysl

Při úvahách o snížení spotřeby energie a s ním spojeném zvýšení energetické efektivity je stlačený vzduch často podceňovanou ovlivňující veličinou.

Zjistit více...