Stlačený vzduch v chemickém průmyslu

Při výrobě kvalitních chemických produktů se používají toxické, korozivní a nestálé látky. To znamená, že pokud by byl stlačený vzduch znečištěný, mohl by s těmito látkami reagovat. Často se stlačený vzduch ve výrobním procesu dostane dokonce do přímého kontaktu se samotným produktem a musí proto podléhat přísným podmínkám a permanentnímu monitoringu. Zde je potřeba, aby stlačený vzduch byl naprosto bez oleje, suchý a konstantní.

V rámci chemických výrobních postupů je relevantní především směrnice ATEX 2014/34/EU s evropskými předpisy pro ochranu před výbuchem. Také použití v petrochemickém prostředí vyžadují vysoké bezpečnostní standardy, které jsou shrnuty v technických standardech API.

Poskytneme vám podporu při celostním pojetí úpravy stlačeného vzduchu, aby bylo možné realizovat procesní bezpečnost, která je právě v náročném chemickém průmyslu tak důležitá, a hladký provozní průběh bez velkého kolísání tlakového rosného bodu a rozdílového tlaku – pro maximální bezpečnost a efektivitu.

Použití v chemickém průmyslu

Pneumatická přeprava

V mnoha odvětvích se zpracovávají práškové nebo zrnité suroviny. Stlačený vzduch se používá jako přepravní vzduch, který tyto látky přepravuje výrobním zařízením nebo dávkuje. V chemickém průmyslu se přepravují chemikálie ve formě surového materiálu a prášku potrubím k místu dalšího zpracování, jako jsou např. sila, dávkovací a výrobní zařízení. U tohoto procesu musí mít používaný stlačený vzduch určený stupeň suchosti, aby se prášek a granuláty nespojovaly a nehrudkovatěly kvůli zbytkové vlhkosti.

Ve větších chemických závodech se napájení vzduchem často realizuje přes vnější potrubí. Zde je důležitý velmi nízký tlakový rosný bod, aby se zabránilo kondenzaci. Pro vysoké objemové průtoky se doporučuje pracovat u vysoušecích zařízení se zásobou stlačeného vzduchu, aby bylo zaručeno konstantní napájení ve složitých chemických a petrochemických zařízeních.

Doporučené produkty:
měření vlhkosti DPM  METPOINT Monitoring  Adsorpční sušičky

Zpracování prášků a granulátů

Chemickými postupy se vyrábějí nejrůznější produkty – patří k nim mj. betonový prášek, plasty a kaučuk, lepidla, farmaceutické výrobky, čisticí prostředky a kosmetika. Tyto produkty se vyrábějí z přírodních (např. tuky a oleje) nebo syntetických surovin (např. ethylen, styrol, vinylchlorid). V rámci výroby pomáhá stlačený vzduch při dalším zpracování, kdy tyto výchozí látky rozrušuje, rozprašuje, kypří, míchá nebo homogenizuje. Stlačený vzduch musí kromě individuálně definované čistoty, závislé na druhu použití, vykazovat také speciální stupeň suchosti, aby se prášky a granuláty kvůli zbytkové vlhkosti nespojovaly nebo nehrudkovatěly.

Pokud dochází k přímému kontaktu s produktem, např. při rozprašování mycích prostředků a jejich následnému používání jako přísady do tablet do myček nádobí, musí být stlačený vzduch absolutně bez obsahu oleje. Pro zaručení procesní bezpečnosti je nutný jak permanentní monitoring, tak kompletní dokumentace kvality stlačeného vzduchu.

Doporučené produkty:
Sledování vlhkosti Adsorpční sušičky Katalyzační technika Adsorbéry s aktivním uhlím

EX-rozloha

Stlačený vzduch lze v chemických zařízeních používat pro měřicí, ovládací a regulační úkoly. Používá se především i v prostorách s nebezpečím výbuchu (EX-prostory), protože oproti elektrickému proudu nevytváří jiskry. Lze tak například provozovat pneumatické nástroje a zdvihací plošiny s pohonem bez zápalného zdroje. Stlačený vzduch je v prostorách s nebezpečím výbuchu bezpečným zdrojem energie a je tedy pro toto použití výslovně povolen.

Na vrtných plošinách a ve skladištích ropy a zemního plynu je často potřeba mnoho stlačeného vzduchu, protože tam platí přísné bezpečnostní předpisy. Stlačený vzduch je rovněž vystaven drsným okolním teplotám. Protože ovládací a regulační zařízení leží často ve venkovním prostoru, je nutno zajistit, aby pneumatická zařízení byla chráněna například před tvořením kondenzátu nebo zmrznutím.

Doporučené produkty:
BEKOMAT – speciální zařízení s certifikátem ATEX

Aplikace v praxi

Compressed air treatment XXL at Chempark Uerdingen

Společnost BEKO TECHNOLOGIES realizovala velký projekt na adsorpční sušičku, která využívá teplo kompresního procesu k regeneraci. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu bylo zařízení předáno společnosti CURRENTA.

Přečtěte si více...
Optimalizace systému stlačeného vzduchu u společnosti Umbria Filler

Odvětví: Chemický průmysl
Zákazník/místo/rok: Umbria Filler (Itálie)
Použití stlačeného vzduchu: procesní vzduch
Nainstalované produkty: BEKOSPLIT 13, METPOINT BDL, CLEARPOINT 3eco

Přečtěte si více...

Další průmyslová odvětví