Stlačený vzduch v potravinářském průmyslu

Podíváme-li se na společnosti působící v nápojovém a potravinářském průmyslu, objevíme rozsáhlé používání stlačeného vzduchu – s tím je spojen i jeho význam pro výrobní proces. Nečistoty ve stlačeném vzduchu, jako např. mikroorganismy, minerální oleje, oleje a částice, jsou skutečným problémem a je nutno je odstranit nebo zredukovat pomocí úpravy stlačeného vzduchu. To se děje za účelem ochrany spotřebitele a zaručení bezpečné a nákladově efektivní výroby.

Pro použití stlačeného vzduchu speciálně v potravinářství neexistují žádné mezinárodně platné zákony a normy. Všeobecná doporučení a předpisy lze nalézt v normě DIN-ISO 8573-1 a rovněž v normách a doporučeních VDMA a BCAS, které jsou na této normě založeny.

Všeobecně je nutno říci, že výrobci sami vyžadují vysokou kvalitu stlačeného vzduchu, jako např. absenci olejů a choroboplodných zárodků. To je rozhodující, protože nařízení (ES) č. 178/2002 ukládá výrobcům povinnost vyrábět bezpečný produkt. Důležitým bodem je rovněž doklad o dodržování předpisů pomocí kontinuálního měření (24/7) i s ohledem na dobrovolný koncept HACCP nebo operativní preventivní program (OPRP).

Použití v potravinářském průmyslu

Ovládání zařízení

Ve výrobě potravin a nápojů jsou při rozmanitosti produktů potřeba rovněž rozmanité stroje a nástroje, mezi nimi i pneumatická zařízení. Stlačený vzduch se zde většinou používá jako ovládací vzduch, tj. jako pneumatický pohon k ovládání drapáků nebo ventilů. Na materiály pneumatických zařízení jsou kladeny nároky, aby byly odolné proti korozi, nejedovaté a neabsorpční. Požadavky na stlačený vzduch samotné závisí především na tom, zda přicházejí do přímého kontaktu s potravinami nebo nikoli.

V oblastech, ve kterých se stlačený vzduch používá k ovládání, se zřídka dostává do přímého kontaktu s potravinami, přesto je důležitá jeho optimální úprava. Nečistoty ve stlačeném vzduchu mohou urychlit opotřebení komponent zařízení a hrudkování komponent produktu. Díky dodržování kvality stlačeného vzduchu a optimálnímu dimenzování tak lze minimalizovat výpadky a náklady na energie a rovněž zabránit kontaminaci produktů.

Doporučené produkty:
Měření vlhkosti DPM  METPOINT Monitoring  Adsorpční sušičky
 

Balení a plnění

Při balení a plnění produktů musí stav konečného produktu zůstat nezměněný. S nápoji a potravinami je proto nutno zacházet šetrně a nesmí dojít k žádné kontaminaci. To znamená, že stlačený vzduch používaný v této oblasti nesmí obsahovat olej a choroboplodné zárodky. V oblasti balení a plnění potravin je potřeba takzvaný sterilní vzduch v procesu, např. při hlubokém tažení kelímků, tepelném tváření dalších obalů, nafukování obalů a plnění tekutých produktů. Stlačený vzduch se rovněž používá k vyfukování chybných produktů nebo k čištění obalových materiálů.

U nápojů je stlačený vzduch mimo jiné potřeba, pokud se k plnění používají PET lahve. Lahve se přitom nafukují stlačeným vzduchem pomocí procesu vyfukování. Stlačený vzduch se dále používá obecně pro čištění lahví, například se tak odstraňují nečistoty jako prach. V pivovarech se lahve uzavírají korunkovými uzávěry, které se přepravují pomocí stlačeného vzduchu. Pokud je zde stlačený vzduch znečištěný olejem, snižuje to později tvoření pěny u piva. Zde je zřejmé, nakolik může mít stlačený vzduch vliv na důležité smyslové vlastnosti produktu.

Další použití najde stlačený vzduch u zařízení na třídění lahví nebo nalepování etiket.

Doporučené produkty:
METPOINT OCV  Adsorpční sušičky  Katalyzační technika BEKOKAT

Přeprava ve výrobě

V potravinářském a nápojovém průmyslu se zpracovává a přepravuje mnoho surovin. Volné potraviny, jako granuláty, rýže, obilí, cukr nebo káva se přepravují v zásobnících a nádržích. Ve všeobecných pravidlech pro přepravu potravin je mimo jiné stanoveno, že potraviny se smí přepravovat pouze v označených přepravních nádržích a podléhají zvláštním hygienickým požadavkům. K vykládání se často používá stlačený vzduch, který se pak dostává do přímého kontaktu s potravinami. Předchozí opatření pro nádrže by byla zbytečná, pokud by byl stlačený vzduch znečištěný a docházelo tak ke kontaminaci. U suchých volných potravin je také velmi důležitý suchý stlačený vzduch, jinak může docházet k hrudkovatění.

Od jednoho procesního kroku k dalšímu se však ve výrobním procesu přepravují nejen suroviny, ale také konečné produkty a meziprodukty. Pneumaticky se přepravují například jak přísady na výrobu čokolády, tak vyrobená kakaová hmota. Ta se vysouvá z potrubí s pomocí potrubního ježka, k jehož posunování je potřeba stlačený vzduch.

Doporučené produkty:
Sledování vlhkosti DPM  METPOINT Monitoring  Adsorpční sušičky  

Výroba potravin

Používá-li se stlačený vzduch ve výrobním a zpracovatelském procesu potravin, je nutné, aby neobsahoval olej a choroboplodné zárodky, protože tento stlačený vzduch se dostává do přímého kontaktu s produkty. Proto je zde nutná odpovídající úprava stlačeného vzduchu, např. pomocí sterilního filtru pro přímý styk s produktem. Protože pro sledování stlačeného vzduchu neexistují žádné předpisy, leží odpovědnost pouze na výrobcích. Neustálé monitorování kvality stlačeného vzduchu zajišťuje procesní bezpečnost a snižuje chyby ve výrobě. K nim by totiž mohlo snadno dojít, například v rámci výroby zmrzliny.

Při tomto procesu se stlačený vzduch fouká do základní zmrzlinové hmoty, která se tak našlehá. Pokud by stlačený vzduch neměl tuto potřebnou třídu čistoty, byla by negativně ovlivněna konzistence zmrzliny. Při dalším zpracování potravin se stlačený vzduch používá mj. k chlazení pečiva a čokolády, při vyfukování zbytků těsta a čokolády, postřikování a polévání těstovin a k obalování produktů z brambor.

Kromě toho lze stlačený vzduch využít k čištění, k vyfukování z forem, při CIP čištění výrobních zařízení nebo k mytí ovoce a zeleniny. Zde se stlačený vzduch přidává k vodě, aby se pohybovala a dosáhlo se lepšího mycího efektu.

Doporučené produkty:
Měřicí technika a monitoring METPOINT Sterilní filtry CLEARPOINT Chladič stlačeného vzduchu BEKOBLIZZ

Fermentace

Při výrobě potravin hrají kromě mechanických procesů svou roli také procesy biotechnologické, takzvané fermentační. Tento proces narušují cizí organismy, proto je nutné organismy, které do tohoto procesu nepatří, odstranit. Sterilitu je tedy nutno zachovat jak pro použité látky, tak pro používání samotné. To platí samozřejmě i pro stlačený vzduch, pro jehož úpravu se často používá sterilní filtr. Stlačený vzduch se například používá pro provzdušnění sladiny při pivovarských procesech, k výrobě dusíku nebo k míchání a přepravě kvasnic při procesu kvašení.

Doporučené produkty:
Měřicí technika a monitoring METPOINT Sterilní filtry CLEARPOINT Chladič stlačeného vzduchu BEKOBLIZZ

Aplikace v praxi

Stlačený vzduch v přímém kontaktu s potravinami u společnosti MEGGLE

Prášková laktóza se u společnosti Meggle AG přepravuje potrubím pomocí stlačeného vzduchu. Přepravní vzduch musí být absolutně suchý a bez oleje, aby laktóza netvořila hrudky. To zajišťuje adsorpční sušička EVERDRY a adsorbéry s aktivním uhlím od společnosti BEKO.

Přečtěte si více...
Stlačený vzduch pro práškové suroviny

V nizozemské firmě Nukamel musí cisterny dopravit každý den do zásobníků kolem 150 tun práškových surovin pro výrobu náhradního mléka pro užitková zvířata. Jako přepravní médium slouží stlačený vzduch (s využitím mírné komprese). Pokud by obsahoval příliš mnoho vlhkosti, hrozí zhroucení systému, protože přepravní hadice se ucpou ztvrdlým práškem. Situaci neusnadňují ani neobvyklé podmínky této lokality.

Přečtěte si více...
Čistý vzduch ve zpracování potravin

Společnost Nölke ve Versmoldu používá ke sledování svého stlačeného vzduchu naše zařízení METPOINT OCV, aby mohla dostát extrémně vysokým požadavkům na stlačený vzduch v potravinářství. Stlačený vzduch se zde používá jako ovládací a přepravní vzduch při výrobě uzenin.

Přečtěte si více...
Úprava stlačeného vzduchu při výrobě nápojů

Kvůli velmi přísným předpisům v potravinářství používá společnost RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG dvě zařízení BEKOKAT, která umožňují výrobu absolutně bezolejového stlačeného vzduchu, protože právě tento vzduch přichází jako procesní vzduch částečně do přímého kontaktu s potravinami.

Přečtěte si více...

Další průmyslová odvětví