Použití stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch nachází rozmanité uplatnění téměř ve všech odvětvích. Jmenujeme-li jen některé oblasti použití, jsou to například ovládací vzduch pro koordinaci zařízení, přepravní vzduch pro přepravu sypkého materiálu nebo procesní vzduch pro plnění obalů.

Stlačený vzduch má mnoho možností použití, které vyžadují přesné znalosti procesů. Poskytneme vám poradenství, při kterém sladíme vaše zařízení stlačeného vzduchu s vašimi individuálními požadavky a pomůžeme vám se sledováním hospodárnosti a provozní bezpečnosti vašeho systému zásobování stlačeným vzduchem.

Klikněte na níže uvedené kategorie a dozvíte se více o různých oblastech použití.

Oblasti použití

Přepravní vzduch

Ve výrobních procesech různých průmyslových odvětví je nutno nakládat a vykládat suroviny a přepravovat meziprodukty i konečné produkty mezi stroji a zařízeními.

Read more...


Ovládací vzduch

Stlačený vzduch jako ovládací vzduch je pevnou veličinou ve výrobních podnicích a jejich neodmyslitelnou součástí. Pneumatických zařízení existuje celá řada a každé je nutno ovládat.

Read more...


Procesní vzduch

Pokud je stlačený vzduch začleněn jako procesní médium do určitých postupů, jedná se o procesní vzduch. Při výrobě se dostává do bezprostředního kontaktu s produkty.

Read more...


Sterilní vzduch

Sterilní stlačený vzduch lze používat jako přepravní nebo ovládací vzduch. Jak jeho název říká, hlavní vlastností je zde sterilita, tedy že stlačený vzduch neobsahuje choroboplodné zárodky schopné rozmnožování.

Read more...


Dýchací vzduch

Při umělém dýchání platí samozřejmě maximální kritéria čistoty, která vyžadují permanentní a bezpečné sledování kvality.

Read more...Odkazy a aplikace

Úprava stlačeného vzduchu při výrobě cementu

Cement a voda jsou podobě výbušnou dvojicí jako olej a oheň – tedy alespoň tehdy, pokud obě tyto složky spojíme nekontrolovaně. Právě při výrobě cementu představuje zabránění nechtěným jevům enormní výzvu.

Přečtěte si více...
Stlačený vzduch pro práškové suroviny

V nizozemské firmě Nukamel musí cisterny dopravit každý den do zásobníků kolem 150 tun práškových surovin pro výrobu náhradního mléka pro užitková zvířata. Jako přepravní médium slouží stlačený vzduch (s využitím mírné komprese). Pokud by obsahoval příliš mnoho vlhkosti, hrozí zhroucení systému, protože přepravní hadice se ucpou ztvrdlým práškem. Situaci neusnadňují ani neobvyklé podmínky této lokality.

Přečtěte si více...
METPOINT OCV u společnosti Pfizer

Ve farmaceutickém průmyslu hraje kvalita stlačeného vzduchu klíčovou úlohu. Nečistoty nebo kontaminace léčiv olejem obsaženým ve stlačeném vzduchu mohou mít fatální následky. Pro zlepšení procesní bezpečnosti ve výrobě používá výrobní závod společnosti Pfizer ve Freiburgu nepřetržitou kontrolu kvality stlačeného vzduchu se sledováním zbytkového oleje METPOINT OCV od společnosti BEKO TECHNOLOGIES.

Přečtěte si více...
Pneumatická přeprava pro výrobu vápna

Na základě principu pneumatické přepravy se ve vápence společnosti H. Oetelshofen GmbH & Co. KG přepravuje vápencová moučka z výroby do skladových zásobníků. Jako přepravní médium slouží stlačený vzduch, který musí být především absolutně suchý.

Přečtěte si více...