Ovládací vzduch

Stlačený vzduch jako ovládací vzduch je pevnou součástí procesů ve výrobních podnicích. Pneumatických zařízení existuje celá řada a každé je nutno ovládat.

Používá-li se stlačený vzduch k ovládání válců, servopohonů nebo ventilů, mluvíme o ovládacím vzduchu. Ovládací vzduch se používá, protože se díky tomu dosáhne vysoké pracovní rychlosti a rovněž precizního ovládání. Pneumatické ovládací systémy jsou také odolné vůči vlivům okolního prostředí a lze je používat v prostorách ohrožených výbuchem. Ovládací vzduch se používá u jednoduchých pneumatických nástrojů i u robotů s pneumatickými komponentami. Kromě toho se však používá i u nové generace robotů, takzvaných cobotů (kooperující nebo spolupracující roboti).

Požadavky na kvalitu ovládacího vzduchu nejsou příliš vysoké, protože ovládací vzduch většinou nepřichází do přímého kontaktu s produktem. Neznamená to však, že by se stlačený vzduch nemusel upravovat. Má-li stlačený vzduch nedostatečnou kvalitu, může to urychlit opotřebení nebo i způsobit poruchu.

V určitých případech mohou být požadavky na kvalitu i vyšší – např. v čistých prostorách nebo pokud to vyžaduje proces. Zde je proto důležité poradenství a individuální dimenzování systému úpravy stlačeného vzduchu, se kterým vám rádi pomůžeme.

Ovládací vzduch v různých odvětvích:

Automobilový průmysl

Potravinářství

Farmaceutický průmysl

Odkazy a aplikace

Výroba stlačeného vzduchu v továrně na vlnitou lepenku

Společnost Delkeskamp využívá stlačený vzduch jednak jako ovládací vzduch pro cílené tvarování vlnité lepenky, jednak jako procesní vzduch pro vyfukování tvarovaných dílů ze strojů. Je důležité, aby tento vzduch byl naprosto suchý, jinak by lepenka nabobtnala vlhkostí.

Přečtěte si více...
Úprava stlačeného vzduchu na hybridních lokomotivách

U hybridního provedení posunovací lokomotivy ALSTOM, která se vyrábí ve Stendalu, je ovládací vzduch potřeba k napájení brzdného zařízení upraveným stlačeným vzduchem. K tomu se používá membránová sušička DRYPOINT M a filtr CLEARPOINT.

Přečtěte si více...
Čistý vzduch ve zpracování potravin

Společnost Nölke ve Versmoldu používá ke sledování svého stlačeného vzduchu naše zařízení METPOINT OCV, aby mohla dostát extrémně vysokým požadavkům na stlačený vzduch v potravinářství. Stlačený vzduch se zde používá jako ovládací a přepravní vzduch při výrobě uzenin.

Přečtěte si více...
Stlačený vzduch jako přepravní a provozní médium

U společnosti GF Automotive se písek přepravuje za pomoci přepravního vzduchu. Vlhkost by způsobovala hrudkování materiálu ve vedení. Rovněž pro řídicí ventily se jako ovládací vzduch používá stlačený vzduch. Suchý vzduch zde zajišťuje sušička pro vysoušení za studena DRYPOINT.

Přečtěte si více...

Jiné aplikace: