Essentials Training of Compressed Air

Obecně mluvíme o úpravě stlačeného vzduchu jako o technologii chlazení, membránového, kondenzačního a adsorpčního sušení, bezolejovou úpravu pomocí adsorpcí oleje a katalytické konverze. Navíc používáme měřicí technologii k zaznamenávání dat důležitých pro kvalitu a úsporu energie. Na základě různých případů použití se v malých skupinkách budou vypracovávat řešení pro úpravu stlačeného vzduchu a poté proběhne jejich prezentace pro ostatní účastníky. Konkrétně jde o funkci a výběr následujících výrobků: DRYPOINT RA, DRYPOINT AC, DRYPOINT M, CLEARPOINT V, BEKOKAT. Z řady měřicí techniky METPOINT vybereme potřebnou senzoriku, abychom mohli zobrazovat a kontrolovat kvalitu úpravy stlačeného vzduchu. Další rozšíření možností pro energeticky efektivní a spolehlivé vysoušení stlačeného vzduchu nabízíme v podobě našich adsorpčních sušiček s teplou regenerací.

Kromě informací, které podává školitel, podporujeme ve velké míře i výměnu zkušeností mezi jednotlivými účastníky. Aby byl kurz efektivní a úspěšný, měl by mít každý jeho účastník základ v podobě znalostí o funkci a druhu úpravy stlačeného vzduchu. Proto velmi důrazně doporučujeme absolvovat náš e-learningový kurz Základy techniky stlačeného vzduchu a na konci kurzu ověřit své znalosti pomocí kontroly získaného know-how.

Request for Essentials Training of Compressed Air