Professionals Training

Bezolejová komprese nebo olejem mazaný kompresor? Bezolejový stlačený vzduch za pomoci katalýzy nebo adsorpce? Tlaková nádoba raději před nebo za systémem úpravy stlačeného vzduchu? Je „eco“ sušička opravdu tou „lepší“ volbou? K čemu vůbec potřebuji měřicí techniku? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví kurzy Professional Training. Odpovědi budou přitom výsledkem skupinové práce a diskuzí – metody, která se osvědčila v Essentials Training.

Předpokladem je fundované vzdělání v oblasti stlačeného vzduchu i zkušenosti z tohoto odvětví. Základy techniky stlačeného vzduchu i kurz Essentals Training vám spolu s několikaměsíční zkušeností z praxe poskytnou kvalitní základ pro úspěšnou účast na tomto kurzu.

Vaše požadavky jsou pro nás důležité. Využijte formulář a sdělte nám témata, kterým byste se rádi věnovali. Podle výběru vašich témat vás budeme informovat o nastávajících kurzech Professional Training.

Request for Course Professionals Training