Professionals Training

Školení

Školení BEKO TECHNOLOGIES Professionals Training je nadstavbou školení Essentials Training a věnuje se úpravě stlačeného vzduchu do ještě větší hloubky. Toto školení se zaměřuje na zkušené kolegy, kteří úspěšně absolvovali e-learningový modul Basics a školení Essentials a mohou přinést praktické zkušenosti v oblasti stlačeného vzduchu.

Obsah

Naše školení Professionals Training se věnují vždy speciálním tematickým hlavním bodům. Tyto hlavní body jsou stanoveny tak, aby bylo možné detailně zpracovávat cílená témata, způsoby použití nebo problémy. Školení Professionals Training se může zabývat například stlačeným vzduchem v potravinářském průmyslu nebo specifickým použitím měřicí techniky. Rádi vám poskytneme informace o tom, které hlavní téma je na programu při příštím školení Professionals Training.

Způsob učení

Při školení se provádějí komplexní návrhy pro různé hodnoty kvality stlačeného vzduchu. V závislosti na probíraném tématu a těžišti školení se věnuje pozornost také ostatním značkám na trhu a konkurenci, aby účastníci získali celkový pohled. Všechna tato témata se zpracovávají s orientací na praxi a názorně v našem showroomu a s využitím skupinové práce.

Zkušení kolegové z celé oblasti stlačeného vzduchu

Fundované know-how a praktická zkušenost s technikou stlačeného vzduchu a úspěšné ukončení modulů Basics a Essentials

  • Měřicí technika
  • Filtrace
  • Vysoušení za studena, membránové a adsorpční vysoušení
  • Stlačený vzduch pro bezolejové použití
  • Kondenzační technika

2 denní prezenční akce ve skupině o velikosti 10 až 20 osob

Registration


Venue and cost regulation

Your participation in the trainings is free of charge. You only pay the travel expenses for your participants. 

Currently we offer all trainings in German as well as in English.