BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Factsheets - Know How for Compressed Air

Informační listy slouží k poskytnutí souhrnných a důležitých informací o různých tématech v oblasti "stlačeného vzduchu", rozšíření znalostí o výrobcích a know-how kompresorových stanic. Jedná se o databázi základních informací o stlačeném vzduchu pro každodenní praxi, kterou budeme dále pravidelně rozšiřovat.

Stlačený vzduch bez oleje
Podíl oleje ve stlačeném vzduchu za kompresorem

Olejem mazané pístové kompresory a dále šroubové a vícekomorové kompresory chlazené vstřikovaným olejem potřebují olej k chlazení, mazání, těsnění a částečné také k řízení a jako antikorozní ochranu. Aby se stlačený vzduch po kompresi zase tohoto oleje zbavil, používají se separační prvky. Jedná se přitom o koalescenční filtry, které separují podíly oleje v tekutém skupenství. Olejová pára projde kolem separátorů oleje zcela bez překážek. To je nebezpečné zejména při vysokých teplotách, kdy nadměrně vzrůstá podíl olejové páry, čímž je trvale znečišťován systém stlačeného vzduchu a čímž u mnoha aplikací nastávají problémy.

Stáhnout

Údržba
Údržba, která zachová vše funkční

Dokonce i ta sebekvalitnější pneumatická komponenta podléhá jistému opotřebení. Včasná výměna dílů podléhajících rychlému opotřebení a servisních dílů je opatřením, které udržuje vše ve funkčním stavu a které by se mělo provádět pravidelně ještě předtím, než dojde k poškození.

Stáhnout

Bez měření není zajištěna kvalita

Přesné měření je pravděpodobně nejúčinnějším opatřením, jak zabránit drahým opravám nebo dokonce reklamacím kvůli škodám. To platí zejména v souvislosti s mezinárodními normami pro systémy managementu jakosti (např. ISO 9000 a násl., HACCP), ale i v souvislosti s požadavky vyplývajícími ze záruky výrobců.

Stáhnout

Optimalizace
Optimalizace tlaku v síti

Provozní tlak vyšší o jeden bar má drastický dopad na provozní náklady..

Stáhnout

Filtr stlačeného vzduchu - Náklady na pokles tlaku

Filtry stlačeného vzduchu zlepšují kvalitu stlačeného vzduchu separací škodlivých látek. Ty se ukládají ve filtru, čímž dochází k poklesu tlaku. Aby na místě použití vznikal ještě dostatečný tlak, musí kompresor tento pokles tlaku kompenzovat. Tím se nezvyšují jen náklady na energie.

Stáhnout

Žádost o informační listy

V naší knihovně je k dispozici více. Vyplňte formulář a budete přesměrováni do sekce stahování.