Měření kvality stlačeného vzduchu – zkušenosti, přínos pro zákazníky

V BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. se již od roku 2015 intenzivně zaměřujeme na měření kvality stlačeného vzduchu (definované dle ISO 8573-1). Tehdy jsme zakoupili měřící přístroj Metpoint OCV Portable, se kterým jsme měřili u zákazníků množství olejových par, tlak a tlakový rosný bod ve stlačeném vzduchu. V roce 2017 jsme zakoupili další přenosnou měřící soupravu METPOINT MCA, která je vybavena i čítačem částic, takže na jednom místě můžeme měřit všechny 3 parametry dané jmenovanou kvalitativní normou.

Měřící přístroje jsou kalibrovány a mají certifikáty nezávislých zkušeben (TÜV Nord).

Dále jsme se vybavili dataloggery pro dlouhodobý záznam dalších měřených veličin, např. průtoků. Měření kvality provádíme většinou v délce 7 kalendářních dnů, abychom měli úplný obrázek o průběhu měřených veličin a jejich vzájemné interakci.

Jsme také schopni měřit elektrické veličiny spotřeby kompresorů (zdánlivý a činný příkon, účinník,….).

V roce 2018 jsme provedli 23 komplexních měření kvality stlačeného vzduchu pro 13 různých zákazníků. V roce 2019 to pak bylo 20 komplexních měření pro 14 různých zákazníků. Většina z nich jsou významní výrobci v oblasti automotive, ale měřili jsme i pro výrobce z oblasti farmacie a medicíny.

Ve spolupráci s laboratoří význačného výrobce technických plynů jsme provedli zjišťování výskytu a množství silikonu ve stlačeném vzduchu.

Výstupem našich měření je zpráva, kde jsou v souvislostech vysvětleny výsledky po jednotlivých dnech. Pokud je výsledek pod požadovanou kvalitou, doporučíme opatření pro zlepšení kvality. Můžeme s hrdostí prohlásit, že tam, kde přijali naše doporučení, dosáhli významného zvýšení kvality stlačeného vzduchu, snížili zmetkovitost výrobků a jsou spokojeni.