Novinky Hannover ComVac 2019

Pro potřeby vzduchu bez oleje se osvědčil systém katalytického „spalování“ oleje BEKOKAT®. Na základě požadavků trhu byl vyvinut nejmenší Bekokat CC-018, se jmenovitým průtokem 18Nm3/h (vztaženo k 20°C a 1 bar abs) při velmi nízké tlakové ztrátě do 0,3 bar (při 100% zátěži). I na tento nejmenší BEKOKAT se vztahuje certifikace TÜV pro bezolejový vzduch (třída 1 a lepší dle ISO 8573-1) a certifikace GfPS pro vzduch bez bakterií. Parametry bezolejového vzduchu jsou zaručeny pro rozsah průtoku 20% až 100%. Takže i pro nízké a přerušované spotřeby (laboratoře, lakovací boxy, dýchací vzduch apod.) zaručuje BEKO TECHNOLOGIES nejvyšší kvalitu stlačeného vzduchu. Dále byl představen nový řídící a informační systém pro „velké“ BEKOKAty a to programovatelný automat LOGO od společnosti SIEMENS, který postupně nahradí stávající systém. Bude tak umožněna komunikace s BEKOKATem a snadné monitorování stavů po sběrnici.

Největším exponátem na stánku byla adsorpční sušička EVERDRY® FRA-V plus v provedení „eco“. V čem spočívá vylepšení stávajícího provedení, které je bez spotřeby stlačeného vzduchu (zero purge)? Nejvýznamnější novinkou je zpětné získávání tepla při fázi ochlazení, kdy desikant ohřátý až na cca 170°C je nutno ochladit před další fází adsorpce. Tento horký vzduch se vede do tepelného zásobníku. Při fázi regenerace se využije tato uložená tepelná energie pro předehřev vzduchu před elektrickým ohřívačem. Dále je možno využít jako další zdroj tepelné energie např. teplo z kompresoru. Koncového uživatele bude zajímat, jaký finanční přínos bude tato investice mít, kdy se vrátí. Výpočet byl proveden pro FRA-V 3400. Pokud se použije pouze teplo z chladící fáze, uspoří se cca 7% energie a návratnost je 6 let. Pokud se použije i zbytkové teplo z kompresoru (nebo jiného zdroje), uspoří se až 15% energie a návratnost jsou 2 roky. Dalším zdrojem úspor energie je použití vysoce výkonného adsorpčního materiálu Sorbead® vyrobeného společností BASF. Tento materiál umožňuje pracovat s vyšší vstupní teplotou stlačeného vzduchu (velmi častá situace, která se musela řešit chladičem), nižší teplotou pro regeneraci, má vyšší adsorpční schopnost – to umožní delší cyklus adsorpce (úspora energie pro regenerační fázi). Prodlužuje se také servisní interval výměny materiálu. V praxi to znamená i snížení instalovaného výkonu. Návratnost této investice je cca 5,2 měsíce. To jsou přímé náklady na investice a provoz sušičky. Nepřímou úsporou je instalace prvků elektrického vedení a jištění pro nižší instalovaný výkon. Sušičky Everdry® mají širokou možnost modifikací a přídavných funkcí. S konkrétními požadavky se na nás obraťte, rádi vám pomůžeme.

 

Tradiční výrobek  BEKOMAT® , který byl vyroben více než 5 kusů kusů (nejen podhledy BEKO TECHNOLOGIES, ale i další světový výrobce kompresorů) byl představen v provedení „Industry 4.0“. Jednotlivé BEKOMATy byly propojeny sběrnicí Modbus, která představuje optimální možnost signalizace stavů.  

 

Nejdůležitějším systémem je systém METPOINT MEQ (Řízení energie a kvality), který se týká velkoplošných obrazovek, kde se zobrazovala data z pilotních projektů. Jde o on-line dohled nad kompresorovou stanicí ( reálné)elektrické veličiny měřené ve všech 3 fázích - činný výkon a výkonnost, tlak, průtok, teplota, tlak, průtok, částice, zbytkový olej, poruchy, meze. Výhodná řešení BEKO TECHNOLOGIES je univerzální použití pro alternativní systémy, přístup k datům (GSM brána, Ethernet, místní síť zákazníka). Získaná data jako podklad pro prediktivní údržbu / zvyšování spolehlivosti, optimalizace procesu výroby a optimalizace procesů, optimalizace procesů a optimalizace procesů.