Odvod kondenzátu s odlučovačem BEKOMAT ®

Téměř na všech stanicích během procesu úpravy stlačeného vzduchu vzniká kondenzát. Ten většinou obsahuje olej a částice nečistot a šíří se po celém rozvodu stlačeného vzduchu. Pomůžeme vám odstranit kondenzát ze stlačeného vzduchu a dosáhnout optimální kvality pro váš případ použití díky našemu odlučovači kondenzátu BEKOMAT. Tento první odlučovač kondenzátu s elektronickým úrovňovým řízením se stal synonymem pro odvod kondenzátu. Je přizpůsobený podle množství, disponuje inteligentní elektronikou proti ztrátám stlačeného vzduchu a minimalizuje tak výdaje na energii a náklady. To dokládá i praxe: Pokud jde o bezpečný a ekonomický odvod kondenzátu, důvěřují našemu odlučovači kondenzátu BEKOMAT známí výrobci kompresorů po celém světě.

Požadavky na odvod kondenzátu jsou stejně tak individuální jako samotné použití upraveného stlačeného vzduchu. Mezi nároky, které na sebe klademe, patří nabídnout vám optimální řešení pro váš speciální případ použití: prostřednictvím našeho rozsáhlého programu odlučovačů kondenzátu pro každý výkon kompresoru i typ kompresoru, pro každý tlak v systému, pro jakékoliv provozní podmínky – a dokonce i pro speciální obory.

Odvaděč kondenzátu pro individuální požadavky na stlačený vzduch.

BEKOMAT ® Standardní zařízení

Toto obsáhlé portfolio produktů nabízí optimální zařízení pro každý výkon a typ kompresoru, pro každý systémový tlak a jakékoliv provozní podmínky.

Čtěte více ...
BEKOMAT® se servisním konceptem

Inovativní konstrukce řady BEKOMAT 31U, 32U, 33U a 33U CO má velmi snadnou údržbu.

Čtěte více ...
BEKOMAT® Speciální zařízení

Díky naší dlouholeté zkušenosti coby specializované firmy na kondenzační techniku jsme vždy dokázali vyvinout řešení pro zvláštní požadavky...

Čtěte více ...

Způsob činnosti na příkladu BEKOMAT® 31U

BEKOMAT odvádí vznikající kondenzát bez ztráty tlaku a šetří tak náklady na energie a emise CO2. Umožňuje to integrovaný kapacitní senzor, inteligentní elektronika pro odvod kondenzátu podle množství a osvědčená předregulace magnetického ventilu.

Princip úspory nákladů: Standardní zařízení BEKOMAT®

Program BEKOMAT nabízí se standardními verzemi 12, 13, 14 a 16 pro každý případ použití nejen správné, ale i energeticky úsporné řešení. Integrovaný kapacitní senzor pro odvod kondenzátu přizpůsobený množství šetří zdroje a zvyšuje efektivitu – to je princip fungování odlučovače kondenzátu BEKOMAT.

Zbytečným nákladům a škodám při výrobě stlačeného vzduchu lze efektivně zabránit pouze odvodem kondenzátu podle množství. Proto pracují odvaděče kondenzátu BEKOMAT s kapacitním senzorem. Inteligentní elektronika zabraňuje tlakovým ztrátám a minimalizuje vynaloženou energii. Z tohoto důvodu se elektronicky regulované odvádění kondenzátu amortizuje ve srovnání se zařízeními, která pracují s časově řízenými výpustními ventily, často již během půl roku.

Odvod kondenzátu bez ztráty stlačeného vzduchu

Pokud v plovákovém odvaděči vzniknou netěsnosti, vyplynou z toho vysoké náklady. Ztráty stlačeného vzduchu způsobují i časově řízené magnetické ventily. Během otevření ventilu uniká draze vyrobený stlačený vzduch bez využití do okolního prostředí. Naopak odvaděč kondenzátu s elektronickým úrovňovným řízením zaručuje odvádění kondenzátu bez ztráty stlačeného vzduchu, tedy bez ztráty energie. To šetří nejen energii a náklady, ale také emise CO2.

Robustní a spolehlivé

Ve standardním provedení je to zejména antikorozní hliník, který se stará o spolehlivost a odolnost odvaděče BEKOMAT. Stříbrný lak slouží k ochraně jeho vnější strany. Pro bezolejnaté, často agresivní kondenzáty jsou určeny modely BEKOMAT CO. Jejich kryt je navíc kompletně otryskán skleněnými perlami a chráněn pomocí kvalitního tvrdého eloxu.

Obrázek vpravo: Hliník u standardního provedení, tvrdý elox CO pro bezolejnaté a agresivní kondenzáty.

BEKOMAT 20 | 20 FM pro filtry a odlučovač vody

BEKOMAT 20 FM s integrovaným řízením filtru (zobrazení a kontrola životnosti filtru) sleduje levně životnost připojené filtrační vložky. Je navržen jako robustní odvaděč kondenzátu pro odlučovače vody, filtry a podobné použití a lze jej používat jak v systémech s kompresory mazanými olejem, tak s bezolejovými kompresory. Plastový plášť zařízení BEKOMAT 20 FM je vybaven interní hliníkovou nádobou na kondenzát. Jeho čelní panel je viditelný a obsluhovatelný shora a zepředu.

Výhody zařízení BEKOMAT® Standard

Technické údaje BEKOMAT® Standard

  BEKOMAT 12 BEKOMAT 13 BEKOMAT 14 BEKOMAT 16
Max. výkon kompresoru 6,5 m³/min 30 m³/min 130 m³/min 1400 m³/min
Max. výkon sušičky pro vysoušení za studena 13 m³/min 60 m³/min 260 m³/min 2800 m³/min
Max. výkon filtru 65 m³/min 300 m³/min 1300 m³/min  

*Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení.

Vhodná sada dílů podléhajících opotřebení

I na odvaděči BEKOMAT je nutno někdy provádět údržbu. Za tím účelem vám nabízíme vhodnou sadu dílů podléhajících rychlému opotřebení. Samozřejmě můžete kontaktovat také naše servisní techniky. Kromě toho můžeme vypracovat posouzení celé vaší úpravy stlačeného vzduchu a popřípadě pomoci s její optimalizací.

Kontakt na servis

BEKOMAT 12 12CO 13 13CO 13 CO PN 24/40/50 14 14CO 14CO PN 25 16CO
Sada opotřebovávajících se dílů 2000049 2000748 2000067 2000067 2000366 2000731 2000731 2002556 2000087

BEKOMAT® se servisním konceptem – rychlý a ekonomický

Inovativní konstrukce řady BEKOMAT 31U, 32U, 33U a 33U CO má velmi snadnou údržbu. Snadná manipulace se sestavami, které jsou montované rychlospojkami, výrazně snižuje časovou náročnost servisu. Přístroje sestávají maximálně ze tří sestav, které jsou spojeny rychlospojkami. Řídicí a senzorová jednotka se instalují jednou, pro potřeby údržby se vyměňuje pouze servisní jednotka (včetně všech dílů podléhajících rychlému opotřebení a tlakových součástek). Odolný odvaděč kondenzátu je vhodný pro kondenzát obsahující olej a bezolejnatý, často agresivní kondenzát.

Pohodlná a snadná údržba

Indikátor servisu vás včas informuje o nadcházející údržbě, resp. o výměně servisní jednotky. Na všechny díly podléhající opotřebení a nesoucí tlak lze dosáhnout rukou. Přitom není nutná ani elektroinstalace ani montáž těsnění a jednotlivých součástí. I instalace se provádí velmi snadno a je časově úsporná: zařízení je nutno připojit jen jednou do elektrické sítě. Odolný plášť je navíc vodotěsný podle IP67. Pomocí úhlového adaptéru usnadňuje BEKOMAT 31U | 32U připojení k systému stlačeného vzduchu. Pokud se u zařízení BEKOMAT 33U odpojí servisní jednotka od přívodu elektrického proudu a sběrné nádoby na kondenzát, zůstane předřazená nádoba vždy v rozvodu stlačeného vzduchu. To ušetří při údržbě čas i náročnost.

Výhody BEKOMAT® se servisním konceptem

Plug & Play:
  • Odpadají každotýdenní kontroly, kontroly sítek a čištění

Servisní jednotka
  • Testováno na tlak a funkci, s dvouletou zárukou
  • Ve standardní výbavě hlášení výkonu a poplachová hlášení
  • Použitelná do +70°C

Snadná instalace a nenáročnost na údržbu
  • Flexibilní možnosti napojení
  • Jednoduchá výměna servisní jednotky, dokonce i za ztížených prostorových podmínek
  • Žádné instalační práce při údržbě

Plně automatický provoz a monitoring
  • Napojení na moderní monitoring systému
  • Při zvýšené míře znečištění se automaticky spustí samočisticí proces
  • Servisní indikátor pro včasnou výměnu servisní jednotky

BEKOMAT® Servisní jednotky - Technické údaje

  BEKOMAT 31U BEKOMAT 32U BEKOMAT 33U/33U CO
Max. výkon kompresoru 2,5 m³/min 5 m³/min 10 m³/min
Max. výkon sušičky pro vysoušení za studena 5 m³/min 10 m³/min 20 m³/min
Max. výkon filtru* 25 m³/min 50 m³/min 100 m³/min

* Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení.

Servisní jednotka

I na odvaděči BEKOMAT je nutno někdy provádět údržbu. Za tím účelem vám nabízíme vhodnou sadu dílů podléhajících rychlému opotřebení. Samozřejmě můžete kontaktovat také naše servisní techniky. Kromě toho můžeme vypracovat posouzení celé vaší úpravy stlačeného vzduchu a popřípadě pomoci s její optimalizací.

Kontakt na servis

BEKOMAT 31U 32U 33U 33CO
Servisní jednotka 4023607 4023571 4023633 4023635

Řešení BEKOMAT® pro zvláštní požadavky

Díky naší dlouholeté zkušenosti coby specializované firmy na kondenzační techniku jsme vždy dokázali vyvinout řešení pro zvláštní požadavky našich zákazníků, které posléze mohly přejít i do sériové výroby. Implementovali jsme tak pro naše zákazníky v nejrůznějších odvětvích mnoho doplňkových funkcí, které staví na klasických výhodách zařízení BEKOMAT. Ty se osvědčily v nejrůznějších oblastech použití – a našeho jedinečného know-how můžete využívat i vy.

S ventilem chodu naprázdno speciálně pro vysokotlaké, vícestupňové a turbo kompresory

BEKOMAT 03/06/LA/LALP

Pokud by provozní tlak kompresoru klesl pod 1,2 bar (např. u vícestupňových kompresorů ve fázi chodu naprázdno), otevře se další ventil umístěný na nádrži. Kondenzát tak může bez tlaku odtékat. Pokud provozní tlak opět překročí 1,2 bar, ventil chodu naprázdno se zavře a zařízení BEKOMAT pracuje ve své standardní funkci.

Provedení LP je vyvinuto speciálně pro provozní tlak, který může klesnout až na 0,4 bar. Vysokotlaké verze jsou dostupné pro provozní tlak do PN 25, resp. PN 63.

Pro použití ve vakuových systémech

BEKOMAT 03/06 VAC

Odvaděče kondenzátu BEKOMAT VACU jsou speciálně navržené k odvádění kondenzátu a dalších médií z podtlaku a vakuových systémů s provozním tlakem od 0,1 do 1,8 bar (abs). Jsou vhodné i pro technologické procesy probíhající v normální atmosféře. Tento odolný, provozně bezpečný odvaděč kondenzátu byl vyvinutý a zkonstruovaný v provedení s tvrdým eloxem nebo z ušlechtilé oceli, aby mohl splnit vaše specifické požadavky.

Pro použití ve velkých kompresorech

BEKOMAT 08/09

Kompletní plášť těchto odvaděčů kondenzátu BEKOMAT je vyroben z ušlechtilé ocelolitiny a hodí se tak pro použití v agresivních atmosférách i pro odvádění kondenzátů z kompresorů speciálních plynů. Používají se zejména při těžbě ropy, v rafineriích a v petrochemickém průmyslu. Jsou to největší odvaděče kondenzátu s elektronickým úrovňovým řízením na trhu a byly speciálně vyvinuty a zkonstruovány pro tyto požadavky.

I jako varianta ATEX!

S certifikátem prototypu EU pro použití ve výbušných atmosférách. Tyto odvaděče kondenzátu BEKOMAT jsou povoleny pro prostory s nebezpečím výbuchu ll 2G Ex ib llB T4 Gb. Fyzikálně-technický spolkový ústav v Braunschweigu potvrzuje použitelnost pro prostory s nebezpečím výbuchu v prohlášení o shodě BVS 03 ATEX E 214. Poruchy v odtoku kondenzátu se zobrazují a hlásí dále pomocí integrované autokontroly s rozhraním NAMUR. K tomu je nutné externí napájení elektrickým proudem, doporučuje se spínací zesilovač.

Výhody speciálních řešení BEKOMAT®

Vhodná sada dílů podléhajících opotřebení

I na odvaděči BEKOMAT je nutno někdy provádět údržbu. Za tím účelem vám nabízíme vhodnou sadu dílů podléhajících rychlému opotřebení. Samozřejmě můžete kontaktovat také naše servisní techniky. Kromě toho můžeme vypracovat posouzení celé vaší úpravy stlačeného vzduchu a popřípadě pomoci s její optimalizací.

Objednat sadu...

BEKOMAT 3 3CO/3 CO LA 3E 3E 25 3 E 63 6CO/6CO LA 6E 25
Sada opotřebovávajících se dílů 2800656 2800670 2800702 2800702 280702 2800670 2800702

Ke stažení BEKOMAT®

Titul
Kategorie
Typ
Velikost
Kondenzační technika | Odvod kondenzátu a úprava kondenzátu
Produktová řada
6 MB
Kondenzační technika | BEKOMAT ® 12 | 13 | 14 | 16
Prospekt
493 KB
Kondenzační technika | BEKOMAT ® 20 | 20 FM
Prospekt
438 KB
Kondenzační technika | BEKOMAT ® 31U | 32U | 33U | 33U CO
Prospekt
369 KB
Kondenzační technika | BEKOMAT Speciální řešení
Prospekt
891 KB
BEKOMAT 12
Návod
2 MB
BEKOMAT 13 | 13 CO | 13 CO PN25 | 13 CO PN 40
Návod
3 MB
BEKOMAT 14 | 14 CO | 14 CO PN25
Návod
3 MB
BEKOMAT 16 CO
Návod
2 MB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 20FM
Návod
2 MB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 31U Service Unit
Návod
385 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 31U
Návod
892 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 32U Service Unit
Návod
394 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 32U
Návod
982 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 33U Service Unit
Návod
558 KB
Návod k instalaci a provozu BEKOMAT 33U
Návod
1 MB

Chybí něco?

Postrádáte zde v části pro stažení něco? Rádi vám pomůžeme, stačí, když nám dáte vědět:

Odeslat žádost o dokument...