METPOINT MMA hero

METPOINT® MMA: Pro kvalitu dýchacího vzduchu

Umělé dýchání vyžaduje maximální senzibilitu a opatrnost. Již minimální nečistoty ve vdechovaném vzduchu mohou závažným způsobem ohrozit zdraví pacientů. Proto podléhá vdechovaný vzduch používaný ve zdravotnictví vysokým nárokům, jak např. lékopisu, jejichž splnění je dokonce ze zákona povinné. Ten, kdo v tomto prostředí nese odpovědnost, potřebuje mít jistotu, že kontrola kvality probíhá permanentně a spolehlivě. Perfektním řešením je v tomto případě METPOINT MMA compact.

Váš asistenční systém pro použití ve zdravotnictví

Vysokým nárokům čelí zařízení METPOINT MMA compact pomocí špičkového výkonu: Měření se provádí kompletně v celém oběhu lékařského stlačeného vzduchu. Všechny důležité parametry se zobrazují okamžitě a přesně, výsledky se trvale protokolují. Tím je doloženo dodržení mezních hodnot ve smyslu Evropského lékopisu a zobrazují se chyby v úpravě stlačeného vzduchu.

Pokud dojde k překročení mezních hodnot, systém ihned vydá alarm, který se cíleně odvolá nebo zpracuje přímo v systému řízení kvality. METPOINT MMA compact sleduje současně šest definovaných parametrů centrální stanice stlačeného vzduchu: kyslík, oxid siřičitý, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, obsah zbytkového oleje)

Není nutné odebírat vzorky zvlášť.

Výhody modelu METPOINT® MMA compact

Bezpečnost
  • Kompletní měřicí systém speciálně pro sledování dýchacího vzduchu např. v nemocnicích
  • Nepřetržité a kompletní měření lékařského stlačeného vzduchu
  • Aktivace alarmu při překročení mezních hodnot podle Evropského lékopisu

Spolehlivost
  • Trvalé protokolování výsledků
  • Vzdálené dotazování díky plné integraci do sítě
  • Snadná montáž a integrace do tlakového obvodu

Jednoduchost
  • Intuitivní ovládání přes dotykovou obrazovku
  • Autokalibrace ve 24hodinovém cyklu pomocí integrovaných, certifikovaných lahví referenčního plynu
  • Pro trvale udržitelné řízení kvality

Komponenty modelu METPOINT® MMA compact

1. Senzorová jednotka METPOINT MMA

2. Jednotka displeje a záznamové zařízení METPOINT BDL

3. Jednotka pro kondicionování a zásobování METPOINT MMA AIR UNIT

4. Senzorová jednotka pro obsah zbytkového oleje METPOINT OCV

5. Jednotka displeje a vyhodnocovací jednotka METPOINT OCV

Není zahrnuto ve vyobrazení: nádoba na referenční plyn (pro autokontrolu a autokalibraci) a redukční ventil (s kontrolou tlaku v lahvích)

Technické údaje METPOINT® MMA

Médium Lékařský stlačený vzduch
Přípustný provozní tlak měřeného plynu 4,0 … 16,0 bar [přetlak]
Teplota měřeného plynu +10 … +50 °C
Okolní teplota při provozu +10 … +45 °C
Teplota při skladování a přepravě -30 … +50 °C
Okolní vlhkost 0 … 95 %, nekondenzující

*další výkonové parametry viz dokumenty ke stažení složka produktu

Our calibration service for your METPOINT® MMA

Transducers and transmitters are exposed to mechanical stress and temperature fluctuations among others. As a result e.g. the measuring accuracy of sensors decreases and generates a so-called “drift”, which then falsifies the measured results and can thereby impair production and product quality. BEKO TECHNOLOGIES provides a comprehensive range of calibration services for volume flow sensors, pressure dew point transmitters, pressure measurement converters and analyses devices. The calibration is executed according to a specified calibration method from BEKO TECHNOLOGIES and is a so-called ISO calibration. ISO calibration is based on reference measurements performed with externally provided test specimens and certified reference devices. All reference devices can be traced back to national standards. The relevant procedures and methods meet the requirements of the DIN EN ISO 9001 quality standard.

Contact form

Progresivní měřicí technika na univerzitní klinice v Bonnu

Univerzitní klinika v Bonnu zásobuje prostřednictvím více než 4,5 kilometru dlouhé rozvodné sítě s 1 671 odebíracími místy své operační sály, ošetřovny a pokoje pro pacienty každý den 3 500 kubickými metry stlačeného vzduchu. Díky moderní měřicí technice je přitom možné kvalitu lékařského dýchacího vzduchu neustále sledovat v reálném čase. Bonnská klinika přitom přebírá průkopnickou roli v oblasti bezpečného zásobování pacientů lékařským stlačeným vzduchem.

K příkladu použití...

Ke stažení METPOINT® MMA

Produktová řada
PDF
4 MB
Měřicí technika | Senzorika, monitorování a ukládání dat
Prospekt
PDF
511 KB
Měřicí technika | METPOINT MMA compact

You might also be interested in:

METPOINT OCV | OCV compact

Continuous oil vapor measurement. The monitoring system precisely and in accordance with the standard regulates the compressed air to the residual oil vapor content

Read more...
Sensor technology

for the precise measurement of all influencing variables

Read more...
Visualization and data logging

The data loggers of the METPOINT BDL series translate the process data into clear statistics and graphics.

Read more...