METPOINT OCV hero

Kontinuální měření olejových par pro vaši procesní bezpečnost

Na mnoha místech systému úpravy stlačeného vzduchu hrozí riziko kontaminace olejem. To může vést k ohrožení výrobních zařízení, životního prostředí a dokonce i zdraví. Monitorovací systémy jako METPOINT OCV kontrolují nepřetržitě, přesně a v souladu s normami stlačený vzduch z hlediska obsahu zbytkových olejových par a pomohou vám při dodržování kvality stlačeného vzduchu.

Funkce měření olejové páry

Spolehlivé měření díky inovativnímu měření

V zařízení METPOINT OCV a OCV compact pracuje PID senzor na principu fotoionizace pomocí UV lampy. Pro zvýšení přesnosti a vyrovnávání minimálních výkyvů se zjištění hodnoty teplotně a tlakově kompenzují. Tím se splní požadavky ISO 8573. Jako nepřetržitá samokontrola měřicího systému se používá referenční plyn vyrobený pomocí integrovaného katalytického konvertoru. V rámci periodického přepínání mezi měřicím a referenčním vzduchem se funkce měřicí PID buňky neustále kontroluje a porovnává.

Na našem kanálu YouTube naleznete další videa o naší firmě, přípravě stlačeného vzduchu a měřicí technice.

Výhody zařízení METPOINT® OCV | OCV compact

Bezpečnost
 • Reprodukovatelná přesnost naměřených hodnot díky výrobě referenčního plynu
 • Automatické sledování elektroniky referenčního plynu a senzorové elektroniky
 • Výstup a odeslání poplachových hlášení

Spolehlivost
 • Tlakový rozsah 3 až 16 bar
 • Online sledování obsahu olejových par
 • Standardní přenos dat na displej a dozornu pomocí běžných způsobů komunikace

Jednoduchost
 • Jednoznačné zobrazení všech naměřených hodnot
 • Robustní plášť pro průmyslové použití
 • Flexibilní instalace

Nepřetržité a přesné sledování olejové páry

Přístroj METPOINT OCV byl vyvinut ke zjišťování uhlovodíků ve formě par a plynů v systémech stlačeného vzduchu. Detekce s přesností až tisíciny mg/m³ obsahu zbytkových olejových par se provádí kontinuálně za běžícího provozu. Díky krátkým intervalům měření je možné rychle a spolehlivě zobrazit i minimální odchylky. Tato online kontrola vám dává na všech bodech zařízení, které jsou klíčové pro kvalitu, neustále jistotu o kvalitě vašeho stlačeného vzduchu, který je důležitým prvkem vaší procesní bezpečnosti. Naměřené údaje lze použít k dokumentaci kvality stlačeného vzduchu a k identifikaci zdrojů kontaminace.

Technické údaje zařízení METPOINT® OCV a OCV compact

Měřicí médium Stlačený vzduch bez obsahu agresivních, korozivních, leptavých, jedovatých, hořlavých a hoření podporujících složek Je nutné použít systém úpravy stlačeného vzduchu přizpůsobený úloze měření
Měřená veličina Obsah zbytkového oleje v mg oleje/normovaný m³ vztaženo na 1,0 bar abs., +20°C, 0 % relativní vlhkost, dle ISO 8573-1
Identifikovatelné látky polyalfaolefiny, aromatické a alifatické uhlovodíky, funkční uhlovodíky
Detekční mez (zbytkový olej) 0,001 mg/m³
Vlhkost měřeného plynu ≤ 40 % rel. vlhkost, tlakový rosný bod max. +10°C, nekondenzovatelná vlhkost
Teplota stlačeného vzduchu min./max. +5°C ... +50°C
Provozní přetlak 3 … 16 bar (přetlak), je možné předřadit volitelně redukční ventil až pro 300 bar (přetlak)

Měření a zobrazování v jedné jednotce s robustním průmyslovým designem
Stupeň krytí IP54 / DIN EN 60529
Externí certifikát o zkoušce: ne
Rozsah měření: <0,01–2,500 mg/m³
Aktualizace zobrazení naměřených hodnot každé 4 s.
Rozhraní:
4–20 mA, RS485/Modbus (jen naměřená hodnota)
Zobrazení se 7 segmenty a 5 tlačítky pro nastavení konfigurace a alarmu
Optický ukazatel provozního stavu:
kontrolky LED (vždy červená/zelená) pro purifikátor, PID a třídu oleje
Ochrana měřicí buňky před příliš vysokým obsahem oleje pomocí přepínacího ventilu

Osvědčený postup a externí certifikát o zkoušce

Vhodnost měřicího postupu využívaného v přístroji METPOINT OCV pro kontinuální zjišťování uhlovodíků ve formě par a plynů ve stlačeném vzduchu byla ověřena srovnávacím měřením postupu PID a referenčního postupu, dle:

 • ISO 8573-5
 • Lékopis (Evr. lékopis 2.1.6)

Zatímco referenční postupy podle normy ISO 8573-5 a Lékopisu jsou založeny na nekontinuálním odebírání vzorků, poskytuje měřicí postup pomocí METPOINT OCV výhodu online sledování. Tím se vytvoří předpoklad pro okamžitou reakci na nárůst obsahu zbytkového oleje ve stlačeném vzduchu a možné překročení mezních hodnot. METPOINT OCV je prvním online systémem pro zjišťování obsahu olejových par ve stlačeném vzduchu s certifikátem TÜV. Přístroj byl certifikován TÜV NORD podle požadavků ISO 8573-1. 

 

Snadná a bezpečná obsluha

Komponenta METPOINT OCV poskytuje informace o aktuální hodnotě měření (olejová pára v mg / m³), třídě oleje podle ISO 8573 i statusu měřicího systému a jeho komponent. Navíc se vizuálně zobrazuje status měřicí buňky prostřednictvím výroby měřicího plynu (purifikátoru). Budete tak mít kdykoli přehled o naměřených hodnotách, třídě oleje, stavu systému a budete ihned vědět, že je váš stlačený vzduch v pořádku.

Vícebodová kalibrace

Oba systémy METPOINT OCV se dodávají s pětibodovou, resp. desetibodovou kalibrací s certifikátem. Pro zaručení vysoké reprodukovatelnosti a přesnosti měření se doporučuje zajistit každoroční údržbu přístroje výrobcem. S ní je spojená rekalibrace pomocí certifikovaného referenčního plynu. Získáte tak plnou funkčnost svého systému METPOINT OCV po mnoho let a budete se moci kdykoli spolehnout na naměřené hodnoty olejových par.

Contact Service

Ke stažení METPOINT® OCV

Produktová řada
PDF
4 MB
Měřicí technika | Senzorika, monitorování a ukládání dat
Prospekt
PDF
638 KB
Měřicí technika | METPOINT OCV compact

You might also be interested in:

application report
Application Report METPOINT OCV

Industry: Applied medical research
Customer/Location: Laser research centre CALA / Munich (Germany)
Use of compressed air: Measuring, control, process air

Read more...
METPOINT MMA
METPOINT MMA compact

The METPOINT MMA compact is used for permanent and reliable quality monitoring of breathing air.

Read more...
METPOINT family
Visualization and data logging

The data loggers of the METPOINT BDL series translate the process data into clear statistics and graphics.

Read more...
Sensor technology
Sensor technology

for the precise measurement of all influencing variables

Read more...