BEKOKAT hero

Katalyzační technika pro bezolejový stlačený vzduch: BEKOKAT®

Při vysoce citlivém použití naráží běžná úprava stlačeného vzduchu na své technické a ekonomické limity. BEKOKAT stanovuje nové standardy pro úpravu stlačeného vzduchu v podobě progresivní katalyzační techniky. Toto zařízení proměňuje uhlovodíky za pomoci úplné oxidace kompletně na oxid uhličitý a vodu. Tento postup konstantně zajišťuje stlačený vzduch bez obsahu oleje, s maximálním obsahem zbytkového oleje ve výši sotva měřitelných 0,001 miligramu na metr krychlový. Tímto výkonem překonávají zařízení BEKOKAT i nanejvýš přísné předpisy normy ISO 8573-1 pro třídu 1 s ohledem na obsah oleje. To je kvalita, která je potřebná ve zvláště náročných výrobních procesech. Kondenzát vznikající při ochlazení stlačeného vzduchu je rovněž absolutně bezolejový a lze jej bez úpravy odvádět do kanalizace.

Stlačený vzduch konstantně bez obsahu oleje a bakterií a bezolejový kondenzát

Díky vysokým rozdílům v efektivitě při kompresi je výroba bezolejového komprimovaného vzduchu běžnými kompresory mazanými olejem doplněnými zařízeními BEKOKAT výrazně efektivnější a tedy výhodnější než v případě bezolejové komprese šroubovými kompresory. K tomuto se přidávají nižší investiční náklady a vysoká kvalita komprimovaného vzduchu nezávisle na podmínkách nasávání.

Zařízení BEKOKAT je ideální i pro dodatečnou instalaci do stávajících kompresorových stanic. Kompresorová stanice se stávajícími kompresory mazanými olejem lze jednoduše měnit v přívodech bezolejového komprimovaného vzduchu.

Nasávaný vzduch pro výrobu stlačeného vzduchu zpravidla obsahuje uhlovodíky. I při bezolejové výrobě stlačeného vzduchu je proto nutné řešení pro jeho úpravu. Zařízení BEKOKAT konstantně poskytuje stlačený vzduch bez obsahu oleje v kvalitě lepší, než je třída 1 dle ISO 8573-1. Katalytická úprava stlačeného vzduchu rozkládá veškeré uhlovodíky obsažené ve vzduchu na oxid uhličitý a vodu. Přitom nehraje roli, jaký mají původ.

Certifikovaná bezpečnost pro vaše procesy

Čím vyšší jsou požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu, tím vyšší jsou nároky na dokumentaci. Řízení kvality vyžaduje použití specificky vhodných zařízení a příslušný nezávislý doklad. BEKO TECHNOLOGIES tento doklad dodává v podobě náročných zkoušek nezávislých institucí, které potvrzují a certifikují výkonnost zařízení BEKOKAT. Společně s TÜV Nord byl za reálných provozních podmínek předložen důkaz, že stlačený vzduch, upravený pomocí zařízení BEKOKAT, překonává specifikaci podle třídy 1 normy ISO 8573-1.

Ve druhé řadě pokusů s německou Společností pro výrobní hygienu a zajištění sterility (GfPS) bylo potvrzeno, že i stlačený vzduch záměrně kontaminovaný bakteriemi je v zařízení BEKOKAT upraven do sterilní podoby. Po ošetření již nebylo možné doložit v proudu stlačeného vzduchu přítomnost žádných živých bakterií. Výsledky výzkumů od dvou renomovaných zkušebních institucí tak nezávisle na sobě dokládají vysokou účinnost inovativní katalyzační techniky. Oba certifikáty vám dávají požadovanou bezpečnost při úpravě stlačeného vzduchu pro vaše citlivé procesy.

Popis funkce

Při vysoce citlivém použití naráží běžná úprava stlačeného vzduchu na své technické a ekonomické limity. BEKOKAT stanovuje nové standardy pro úpravu stlačeného vzduchu v podobě progresivní katalyzační techniky. Toto zařízení proměňuje uhlovodíky za pomoci úplné oxidace kompletně na oxid uhličitý a vodu.

Na našem kanálu YouTube naleznete další videa o naší firmě, přípravě stlačeného vzduchu a měřicí technice.

Výhody modelu BEKOKAT®

Technické údaje BEKOKAT®

BEKOKAT CC-060 CC-120 CC-180 CC-360 CC-720 CC-1200
Objemový průtok (m³/h) 60 120 180 360 720 1200
Max. provozní tlak (bar [přetlak]) 16 16 16 16 16 11
verze pro 16 bar [přetlak] na vyžádání            
Instal. výkon (kW) 1 1,64 2,6 5,1 8,7 13,8
Prům. výkon (kW) 0,52 0,86 1,33 2,17 3,26 3,75

Ke stažení BEKOKAT®

Prospekt
PDF
485 KB
Nejkvalitnější stlačený vzduch bez oleje: BEKOKAT

Mohlo by vás také zajímat:

Perfektní doplněk: Systém na měření par zbytkového oleje

Filtry s aktivním uhlím CLEARPOINT V lze optimálně kombinovat se systémem na měření par zbytkového oleje METPOINT OCV

Přečtěte si více...
Application report HELLA
Příklad použití bezolejového stlačeného vzduchu

Moderní čištění povrchu u dodavatele pro automobilový průmysl HELLA KGaA Hueck & Co. v Hammu 

Přečtěte si více...
CLEARPOINT V
Další alternativa pro bezolejový vzduch:

Špičková kvalita stlačeného vzduchu s maximálním obsahem zbytkového oleje 0,003 mg/m³ díky našemu zařízení CLEARPOINT V

Přečtěte si více...