EVERDRY hero

Adsorpční sušička s teplou regenerací EVERDRY®

Koncepce zařízení s rozmanitými možnostmi variací

EVERDRY FR

Osvědčená technika postupu spojená s nejmodernější technologií zařízení a řízení je k dispozici pro tři základní vzájemně v sobě variabilní koncepce, které se optimálně používají po celém světě, ve všech klimatických oblastech.

Přečtěte si více...
EVERDRY CT

Série sušiček EVERDRY COMBITROC CT nabízí optimální kombinaci úpravy složenou z energeticky úsporné sušičky pro vysoušení za studena a adsorpční sušičky s redundantní funkcí. Jednotku úpravy lze nastavit na letní a zimní provoz.

Přečtěte si více...
EVERDRY HOC

Velké plus pro vás: Teplo vznikající při procesu komprese stlačeného vzduchu není – tak jako u konvenční metody – odváděno do přídavného dochlazovače, ale je využito pro desorpci. Výsledkem je výrazná úspora energie a prodloužená životnost. 

Přečtěte si více...

EVERDRY® FR: flexibilní – regenerace pomocí dmýchaného vzduchu

Klíčovým principem základních koncepcí EVERDRY FR je desorpce pomocí zahřátého dmýchaného vzduchu. Systémy sjednocují vyzkoušenou procesní technologii s nejmodernějšími technologiemi zařízení a řízení. K dispozici jsou tři standardizované, ale přesto variabilní základní koncepce. Ty jsou univerzálně použitelné a osvědčily se ve všech klimatických zónách. Řídicí a pneumatická skříň se nacházejí u všech základních koncepcí na přední straně zařízení, což zajišťuje snadné ovládání, bezproblémovou kontrolu a údržbu. 23 modelů kryje výkonové stupně od 580 do 20 000 m³/h, na vyžádání je možné zrealizovat i vyšší objemové průtoky.

EVERDRY® FRA Ambient Air: chlazení okolním vzduchem

U zařízení EVERDRY FRA probíhá desorpce v protiproudu vůči směru adsorpce pomocí ohřátého dmýchaného vzduchu a chlazení dmýchaným vzduchem ve stejném proudu. Tím nevzniká pro regeneraci ztráta stlačeného vzduchu (ZERO Purge). Použití této adsorpční sušičky je závislé na okolních podmínkách, které je nutno před používáním ověřit.

EVERDRY® FRL Loop: uzavřené vedení chladicího vzduchu

U zařízení EVERDRY FRL probíhá desorpce v protiproudu vůči směru adsorpce pomocí ohřátého dmýchaného vzduchu a chlazení dmýchaným vzduchem ve stejném proudu v uzavřeném chladicím oběhu (loop). Vzniká tak fáze chlazení nezávislá na okolních podmínkách, takže tuto adsorpční sušičku lze použít po celém světě ve všech klimatických oblastech. Pro fázi chlazení není potřeba žádný stlačený vzduch (Zero Purge).

EVERDRY® FRP Purge Air: chlazení stlačeným vzduchem

U univerzální sušičky EVERDRY FRP, použitelné na celém světě, se desorpce provádí v protiproudu vůči směru adsorpce pomocí ohřátého dmýchaného vzduchu a chlazení pomocí uvolněného dílčího proudu z proudu vysušeného stlačeného vzduchu.

Výhody sušičky EVERDRY® FR

Energeticky optimalizovaná koncepce
 • Samostatné armatury s příznivým řešením pro průtok pro minimalizaci tlakové ztráty
 • Energeticky efektivní řízení v závislosti na rosném bodu

Řešení pro konkrétní použití
 • Celková koncepce namísto samostatných komponent
 • Konstrukce se snadnou údržbou
 • Informativní a pohodlné řízení pomocí dotykového panelu

Spolehlivé vedení procesu
 • Bezpečné monitorování funkce díky senzorice
 • Kvalitní zinkování při vysokých teplotách
 • Osvědčené komponenty se snadnou údržbou

Technické údaje EVERDRY® FR

  EVERDRY FRA EVERDRY FRA-V EVERDRY FRP EVERDRY FRL EVERDRY FRL-V
Objemový průtok 4200 – 20000 m³/h 580 – 3400 m³/h 580 – 20000 m³/h 4200 – 20000 m³/h 580 – 3400 m³/h
Provozní tlak 4 ... 10 bar (přetlak) 4 ... 10 bar (přetlak) 4 ... 10 bar (přetlak) 4 ... 10 bar (přetlak) 4 ... 10 bar (přetlak)
Vstupní teplota 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C
Okolní teplota 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C
Tlakový rosný bod -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C (-70 °C volitelně) -40 °C (-70 °C volitelně)
Třída kvality -.2.- -.2.- -.2.- -.2.- (-.1.-) -.2.- (-.1.-)

*Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení

Efektivní kombinace: sušička pro vysoušení za studena a adsorpční sušička EVERDRY® COMBITROC CT

Řada sušiček EVERDRY COMBITROC CT nabízí optimální kombinaci úpravy složenou z adsorpční sušičky a sušičky pro vysoušení za studena. Se sušičkou pro vysoušení za studena se s energetickou úsporou dosáhne tlakového rosného bodu +3 °C. V chladnějším ročním období je zapotřebí nižší tlakový rosný bod, aby se spolehlivě zabránilo kondenzaci. V takovém případě soustava automaticky připojí adsorpční sušičku s teplou regenerací a vytvoří tak bezpečný tlakový rosný bod pod -40 °C. Další výhodou této kombinace: 100% redundance při výpadku sušící jednotky.

Sušička pro vysoušení za studena a adsorpční sušička v jednom

Sušička EVERDRY COMBITROC CT je ideální pro použití téměř ve všech klimatických oblastech. Desorpce probíhá v protiproudu vůči směru adsorpce pomocí zahřátého dmýchaného vzduchu, chlazení pomocí dmýchaného vzduchu. Individuální projektová řešení pro konkrétního zákazníka jsou založena na místních podmínkách použití a ekonomických parametrech. Na přání jsou realizovatelné i vyšší objemové průtoky.

Přehled vlastností modelu EVERDRY Combitroc CT:

 • Úpravná jednotka pro nastavitelný letní nebo zimní provoz
 • Kompletní koncepce vč. potrubí, armatur, předřazeného a následného filtru
 • Adsorpční sušička s redundantní funkcí znamená: Použitelná i tehdy, není-li k dispozici sušička pro vysoušení za studena.

Výhody sušičky EVERDRY® COMBITROC

Energeticky optimalizovaná koncepce
 • Výhodné samostatné armatury
 • Energeticky efektivní řízení v závislosti na rosném bodu
 • Kombinovaná sušička

Řešení pro konkrétní použití
 • Přidaná hodnota díky komplexní kompetenci
 • Celková koncepce namísto samostatných komponent
 • Informativní a pohodlné řízení pomocí dotykového panelu
 • Konstrukce se snadnou údržbou

Spolehlivé vedení procesu
 • Bezpečné monitorování funkce díky senzorice
 • Kvalitní zinkování při vysokých teplotách
 • Osvědčené komponenty se snadnou údržbou

Technické údaje EVERDRY® CT

Meze použití  
Provozní tlak 4 ... 10 bar (přetlak)
Vstupní teplota 5 ... 43 °C
Okolní teplota 5 ... 40 °C
Max. nasávání ventilátoru 35 °C / 40 %, resp. 30 °C / 50 % rel. vlh.
Objemový průtok CT 2600 CT 2900 CT 3400 CT 4200 CT 5000 CT 6000
při 6 bar [přetlak] 2300 2600 3000 3650 4400 5000
při 7 bar [přetlak] 2600 2900 3400 4200 5000 6000
při 8 bar [přetlak] 2925 3150 3800 4650 5650 6400

*Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení.

EVERDRY® HOC: trvale udržitelné využití kompresního tepla

Zařízení EVERDRY HOC využívají k desorpci stávající kompresní teplo bezolejově stlačeného vzduchu. To je energeticky nejlepší způsob vysoušení stlačeného vzduchu. V závislosti na konečné teplotě komprese (mezi 100 °C a 200 °C) tak lze bez další spotřeby energie docílit hodnot tlakového rosného bodu mezi - 5°C a -40 °C.

Oproti běžným adsorpčním sušičkám zde kompletní proces (adsorpce, desorpce a chlazení) probíhá pod provozním tlakem. Kromě pozitivity při energetickém posuzování to má velké výhody i pro životnost funkčních prvků: Odpadá tak zatížení střídáním tlaku na armatury, tlakové nádoby, potrubí a sušicí prostředek.

Na přání můžeme realizovat zařízení až do objemového průtoku 100 000 m³/h.

EVERDRY® HOC-F

U sušičky EVERDRY HOC-F probíhá desorpce v plném proudu s využitím kompresního tepla a chlazení v plném proudu pomocí objemového proudu chladného stlačeného vzduchu. Žádná ztráta stlačeného vzduchu pro regeneraci (ZERO Purge). Pro kompresory s integrovaným dochlazovačem i bez něj.

Pro kompresory s integrovaným dochlazovačem i bez něj.

EVERDRY® HOC-P

U sušičky EVERDRY HOC-P probíhá desorpce v dílčím proudu s využitím kompresního tepla a chlazení v dílčím proudu pomocí objemového průtoku chladného stlačeného vzduchu. Žádná ztráta stlačeného vzduchu pro regeneraci (ZERO Purge).

EVERDRY® HOC-R

U sušičky EVERDRY HOC-R probíhá desorpce v plném proudu s využitím kompresního tepla Následuje reload desorpce jako alternativa pro nízké hodnoty rosného bodu. Chlazení probíhá bez ztráty stlačeného vzduchu pomocí dílčího proudu vysušeného stlačeného vzduchu. Žádná ztráta stlačeného vzduchu pro regeneraci (ZERO Purge).

Výhody sušičky EVERDRY® HOC

Energeticky optimalizovaná koncepce
 • Využití kompresního
 • Tepla bez ztráty stlačeného vzduchu pro regeneraci
 • Samostatné armatury s příznivým řešením pro průtok pro minimalizaci tlakové ztráty
 • Energeticky efektivní řízení v závislosti na rosném bodu

Řešení pro konkrétní použití
 • Celková koncepce namísto samostatných komponent
 • Konstrukce se snadnou údržbou
 • Informativní a pohodlné řízení pomocí dotykového panelu

Spolehlivé vedení procesu
 • Bezpečné monitorování funkce díky senzorice
 • Kvalitní zinkování při vysokých teplotách
 • Osvědčená koncepce výměníku tepla se snadnou údržbou
 • Volitelně provedení z nerezové oceli

Dlouhá životnost a efektivita
 • Zařízení pracují ve všech fázích procesu za provozního tlaku
 • Bez zatížení komponent a sušicího prostředku v důsledku změny tlaku

Technické údaje EVERDRY® HOC

  EVERDRY HOC-F EVERDRY HOC-P EVERDRY HOC-R
Objemový průtok Zařízení až do 100 000 m³/h na vyžádání Zařízení až do 100 000 m³/h na vyžádání Zařízení až do 100 000 m³/h na vyžádání
Provozní tlak 4 ... 10 bar (přetlak) 5 ... 10 bar (přetlak) 4 ... 10 bar (přetlak)
Vstupní teplota 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C 5 ... 43 °C
Okolní teplota 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C 5 ... 40 °C
Tlakový rosný bod -40 °C -40 °C -70 °C
Třída kvality -.2.- -.2.- -.1.-

*Další technické údaje naleznete v dolní části informací o produktu, kde jsou dokumenty ke stažení

Od nápadu po řešení na míru

EVERDRY nabízí standardizované koncepce zařízení s rozmanitými možnostmi variací: Komplexní úlohy vysoušení stlačeného vzduchu velkých objemových průtoků mají díky tomu velmi hospodárné řešení! Neobvyklé konkrétní požadavky zákazníků splňují individuální řešení. Koncepci vysoušecího zařízení přitom neurčuje dostupnost dané technologie, ale také její orientace na výkon a optimálnost.

Ke stažení EVERDRY FR

Titul
Kategorie
Typ
Velikost
Vysoušení | EVERDRY FRA
Prospekt
933 KB
Vysoušení | EVERDRY FRA - V
Prospekt
967 KB
Vysoušení | EVERDRY FRA - V plus
Prospekt
936 KB
Vysoušení | EVERDRY FRL
Prospekt
979 KB
Vysoušení | EVERDRY FRL - V
Prospekt
951 KB
Vysoušení | EVERDRY FRP
Prospekt
987 KB
Vysoušení | EVERDRY eco
Prospekt
3 MB

Ke stažení EVERDRY CT

Titul
Kategorie
Typ
Velikost
Vysoušení | EVERDRY COMBITROC CT
Prospekt
897 KB

Ke stažení EVERDRY HOC

Titul
Kategorie
Typ
Velikost
Vysoušení | EVERDRY HOC-F - pro kompresory s integrovanými dochlazovači
Prospekt
1 MB
Vysoušení | EVERDRY HOC-F – pro kompresory bez integrovaných dochlazovačů
Prospekt
1 MB
Vysoušení | EVERDRY HOC-P
Prospekt
936 KB
Vysoušení | EVERDRY HOC-R
Prospekt
977 KB

Chybí něco?

Postrádáte zde v části pro stažení něco? Rádi vám pomůžeme, stačí, když nám dáte vědět:

Odeslat žádost o dokument...

DRYPOINT® AC – adsorpční sušičky s regenerací za studena

Adsorpční sušičky řady DRYPOINT AC zaručují díky použití vysoce kvalitního sušicího prostředku stabilní zásobování stlačeným vzduchem vysoké kvality. Sušicí prostředek odebírá vlhkost ze stlačeného vzduchu až do tlakového rosného bodu -40 °C, alternativně až do -70 °C. To zaručuje hladký a ekonomický chod výroby.

Zjistit více...