Dýchací vzduch

Stlačený vzduch lze – kromě mnoha způsobů použití ve výrobních postupech nejrůznějších průmyslových odvětví – použít také jako dýchací vzduch. Při umělém dýchání platí samozřejmě maximální kritéria čistoty, která vyžadují permanentní monitorování. Zároveň se rozlišuje mezi použitím stlačeného dýchacího vzduchu ve zdravotnictví a v průmyslové oblasti.

Dýchací plyn v průmyslu

Ve strojním a automobilovém průmyslu se mnoho činností provádí v bezprostřední blízkosti prachů, laků a aerosolů; ve farmaceutickém a chemickém průmyslu a rovněž ve výzkumných institucích se k tomu navíc přidává přítomnost nebezpečných látek. Aby se tyto a podobné látky nedostaly do dýchacích cest pracovníků, kteří dané činnosti vykonávají a neměly zdraví škodlivé účinky, používají se ochranné dýchací masky. Zčásti musí pracovníci nosit dokonce naprosto vzduchotěsné ochranné obleky a potřebují přívod dýchacího vzduchu. Hodnoty pro obsah zbytkového oleje a stupeň vysoušení tohoto dýchacího plynu stanovuje norma DIN EN 12021 pro dýchací vzduch.

Lékařský dýchací vzduch – Aer medicalis

Lékařský dýchací vzduch je léčivem a proto podléhá směrnicím Evropského lékopisu i různým dalším normám DIN, protože umělé dýchání vyžaduje maximální senzibilitu a opatrnost. I ty nejmenší nečistoty v dýchacím vzduchu mohou výrazně ohrozit stav pacienta. Zejména kliniky musí pomocí neustálého monitorování zajistit, aby v dýchacím vzduchu nedošlo k překročení přísně regulovaných mezních hodnot.

Naše doporučení:

METPOINT MMA
 

Progresivní měřicí technika na univerzitní klinice v Bonnu

Univerzitní klinika v Bonnu zásobuje prostřednictvím více než 4,5 kilometru dlouhé rozvodné sítě s 1 671 odebíracími místy své operační sály, ošetřovny a pokoje pro pacienty každý den 3 500 kubickými metry stlačeného vzduchu. Díky moderní měřicí technice je přitom možné kvalitu lékařského dýchacího vzduchu neustále sledovat v reálném čase. Bonnská klinika přitom přebírá průkopnickou roli v oblasti bezpečného zásobování pacientů lékařským stlačeným vzduchem.

K příkladu použití...

Jiné aplikace: