Air Audit

Optimalizace zařízení a Air Audit

Přesné naměřené hodnoty jsou pro vaši moderní výrobní techniku nepostradatelné, neboť jde o relevantní parametry k určení efektivity vašeho zařízení stlačeného vzduchu. Jen to, co lze změřit, můžete také řídit.

V téměř každé stanici stlačeného vzduchu se skrývá enormní optimalizační potenciál. Naše měření vám to ukáží. Výsledky našich měření tvoří základ pro tato optimalizační opatření, díky kterým lze zabránit nežádoucím výkyvům v procesu stlačeného vzduchu.

Optimalizace znamená vedle technické bezpečnosti enormní úsporu pro provozovatele a přímo se projeví v provozním výsledku. Například úniky stlačného vzduchu ve výši 30% i více nejsou žádnou vzácností. Odborná lokalizace netěsností  a jejich odstranění se zaplatí ve velmi krátké době.

Vaše výhody

Efektivita
 • Zjištění potřebné a skutečné kvality stlačeného vzduchu
 • Zobrazení optimalizačního potenciálu

Hospodárnost
 • Snížení spotřeby energie a stlačeného vzduchu

Obsáhlost
 • Obsáhlá dokumentace naměřených hodnot
 • Měření, hodnocení a výměna spotřebních materiálů

Komplexní Air Audit

Součástí našeho servisu je nabídka služby Komplexní (Total) Air Audit, která kromě parametrů, jež jsou bezprostředně relevantní pro stlačený vzduch, sleduje také energetickou efektivitu. Total Air Audit se skládá ze základního modulu Air Audit Standard a modulu pro měření spotřeby energie.

V základním modulu Air Audit Standard, který lze objednat i zvlášť, se měří následující parametry relevantní pro stlačený vzduch:

 • Měření objemového průtoku
 • Měření tlakového rosného bodu
 • Měření částic
 • Měření obsahu zbytkového oleje ve formě páry ve stlačeném vzduchu do 16 bar (g)
 • Koncentrace olejové páry/aerosolu ve stlačeném vzduchu
 • Měření tlaku

V rámci služby Total Air Audit se navíc ještě analyzuje spotřeba energie za pomoci následujících měření:

 • Měření spotřeby elektrického proudu/energie
 • Lokalizace netěsností

Pomocí naměřených hodnot získaných v rámci Total Air Audit můžete splnit požadavky ze směrnic řízení kvality vaší výroby, resp. vašeho průmyslového odvětví. Navíc můžete tyto údaje využít k optimalizaci stanice stlačeného vzduchu a její energetické efektivity.

Analytická služba

Pravidelné analýzy opotřebení spotřebních materiálů jako adsorpčních prostředků nebo aktivního uhlí zachovají trvalý výkon vaší stanice stlačeného vzduchu. Sušicí prostředek v adsorpčních sušičkách i aktivní uhlí v adsorbérech s aktivním uhlím v systému úpravy stlačeného vzduchu podléhají opotřebení. Přijde chvíle, kdy už nebudou moci odvádět svou práci.

Aby bylo možné toto opotřebení kvalifikovat a případně iniciovat včasnou výměnu, nabízíme vám analýzu opotřebení adsorpčních prostředků a aktivního uhlí.

Kondenzát stlačeného vzduchu může mít disperzní nebo emulgovanou formu. Aby bylo možné identifikovat složky kondenzátu a stanovit správnou techniku jeho úpravy, rádi provedeme analýzu vašeho kondenzátu stlačeného vzduchu v naší laboratoři. Pouze správná úprava zabrání právním a životní prostředí poškozujícím důsledkům.