BEKO TECHNOLOGIES – inteligentne technologie sprężonego powietrza

Gdy zapewnienie sprężonego powietrza staje się czynnikiem krytycznym, bezpieczeństwo procesu zapewnia METPOINT®

Aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności, konieczna jest kontrola nad punktami krytycznymi!

Kontrola punktów krytycznych przy produkcji żywności jest prosta po wdrożeniu rozwiązań dostarczanych przez BEKO TECHNOLOGIES. Zapewniają one ciągły pomiar i monitorowanie sprężonego powietrza oraz dokładną dokumentację na potrzeby następnego audytu zgodnie z procedurą HACCP i programem prewencyjnym (OPRP).

Rozwiązania pomiarowo-monitorujące METPOINT pozwalają na sprawdzanie parametrów krytycznych, takich jak zawartość resztkowa oleju, wilgotność względna, punkt rosy, objętościowe natężenie przepływu i ciśnienie.

Wyniki pomiarów można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa procesu.

Urządzenia METPOINT informują na bieżąco, czy sprężone powietrze spełnia określone wymagania. Skorzystaj z naszej wiedzy fachowej w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym.

W oparciu o ponad 35 lat doświadczenia jesteśmy w stanie wspierać klientów, zapewniając im specjalistyczną wiedzę, wydajne produkty i niezawodny serwis w obszarze uzdatniania sprężonego powietrza.


Skontaktuj się z naszymi specjalistami w dziedzinie sprężonego powietrza i skorzystaj z ich wiedzy fachowej i doświadczenia !Czy chcesz dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z zanieczyszczeniem sprężonego powietrza?

Pobierz nasz raport na temat związku pomiędzy bezpieczeństwem żywności a jakością sprężonego powietrza!

Download