Leerconcept

 • Leren overal ter wereld, onafhankelijk van tijd en plaats
 • Effectieve e-learning structuur bestaande uit 8 leermodules met duidelijk geformuleerde doelstellingen
 • Interactief en op een speelse manier leert u aan de hand van video’s en voorbeelden uit de praktijk
 • Leerfases kunnen individueel worden ingedeeld. Totale duur ca. 8 uur
 • Draait op elk eindapparaat en op elke gangbare browser

Overzicht van de leermodules

 • Perslucht - Motor van de industrie
 • In de compressor
 • Grondslagen van de filtratie
 • Luchtvochtigheid
 • Droging van perslucht
 • Afvoer van condensaat
 • Behandeling van condensaat
 • Energieverlies vermijden

Enhancement

U begrijpt de complexiteit van de persluchttechniek en leert de grondslagen van de behandelingssystemen kennen, die vereist zijn voor de kwaliteit van talrijke persluchttoepassingen.

Experience

Uw opleiding en uw in de cursus verworven kennis smelten samen met uw praktische ervaring uit de branche.

Everybody

Deze cursus richt zich tot mensen die nieuw zijn in de persluchtbranche, en tot gebruikers die hun bestaande kennis willen opfrissen en verruimen.

Exchange

Uitwisseling van kennis is onontbeerlijk om de prestatie van uw team te verbeteren en helpt u om uw persluchttoepassingen veilig en efficiënt te exploiteren.


Meld u aan voor de gratis e-learning cursus ‘De grondslagen van de persluchttechniek’!

De e-learning cursus ‘De grondslagen van de persluchttechniek’ kan gratis via het internet worden gevolgd. Uw toegang wordt op aanvraag 3 maanden gewaarborgd. “Op dit moment wordt het gratis e-learning programma “Compressed Air Basics” alleen in de Engelse of Duitse taal gegeven. Er wordt gewerkt aan een vertaling naar het Nederlands. Blijf kijken!”

Account registrationU wilt nog meer ontdekken over perslucht en persluchtbehandeling? Werp toch ook eens een blik op onze andere cursussen!

Wezenlijke kennis van perslucht

Met toepassingsgevallen uit de praktijk werken de deelnemers in kleine groepen oplossingen uit voor de behandeling van perslucht. Hierbij ligt de focus op energie-efficiëntie en optimale integratie van de behandelingscomponenten, om tegemoet te kunnen komen aan de kwaliteitseisen van de toepassing. Voor servicetechnici, verkopers, handelaars, planners en gebruikers de ideale voorbereiding op succesvolle projecten.

Meer ontdekken...


Perslucht professionals

Intensief met een product of een speciale eis voor de behandeling van perslucht wisselen de deelnemers in de Professionals Training van gedachten. Afhankelijk van de thema’s worden in 1-2 dagen informatie en ervaringen gedeeld en de best mogelijke oplossingen voor de betreffende persluchttoepassingen met het oog op energie-efficiëntie, luchtkwaliteit en proceszekerheid uitgewerkt.

Meer ontdekken...