BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Gratis Persluchtscan

De gratis persluchtscan van BEKO TECHNOLOGIES B.V. kan als volgt worden omschreven:

Samen met de Technische Verantwoordelijke, brengt onze persluchtadviseur een fysiek bezoek aan de compressorruimte om de persluchtinstallatie in kaart te brengen door middel van een visuele inspectie. Aan de hand van de geinstalleerde apparatuur geeft hij een indicatie aan van de persluchtkwaliteit.

Wanneer de producent instemt, is een rondleiding in de productieruimte wenselijk. Gedurende deze rondleiding bekijkt de persluchtadviseur de verbruikspunten en geeft direct advies mee over de huidige persluchtkwaliteit en of deze in lijn is met de geldende normen en eisen van de betreffende industrie.

Na afloop van de gratis persluchtscan heeft de producent een beter beeld over zijn persluchtinstallatie. Bovendien is hij in staat om mogelijke energiebesparingen of kwaliteitsverbeteringen zelf te herkennen.

De eerst volgende stap na de gratis persluchtscan is het aanbieden van de:

Air Quality Audit

Door middel van digitale meetapparatuur wordt een meting uitgevoerd volgens de ISO 8573.1:2010. In deze tabel wordt perslucht verdeeld in klassen op het gebie van:

  • Stofdeeltjes
  • Drukdauwpunt
  • Olierestdampgehalte

Verder wordt ook meegenomen:

  • Persluchttemperatuur
  • Werkdruk

Met deze onafhankelijke meting wordt de persluchtkwaliteit in beeld gebracht en de cijfers grafieke- en tabellenvorm weergegeven in een uitgebreide rapportage. In deze rapportage brengt de adviseur ook zijn advies uit over eventuele verbeteringen. Dit kan zijn in de vorm van een voorstel voor onderhoud, of het aanbieden van andere apparatuur ter vervanging van bestaande apparatuur. Alles om de persluchtkwaliteit te verbeteren en/of energieverbruik te verlagen.