Producten

Gewapend tegen schimmel

Voedingsmiddelenfabrikanten maken steeds minder gebruik van conserveringsmiddelen zoals zouten en suikers, die de houdbaarheid van het product verlengen, en schimmel- en bacterievorming beperken, waardoor het product kwetsbaarder is voor contaminatie en bederf.

In de voedingsmiddelenindustrie heeft de producent te maken met allerlei mogelijke contaminatiebronnen, zoals vocht, vuil, olie en schimmels uit de omgeving; allemaal verontreinigingen die in perslucht in grote hoeveelheden aanwezig zijn.

Geitenkaas vetter dan gewone zuivelkaas

Kaasfabrikanten, en met name geitenkaasproducenten, hebben specifieke omgevingscondities en een bepaalde vochtigheidsgraad nodig om kaas op de juiste wijze, met de juiste schimmels, te rijpen. Schimmels gedijen in een luchtvochtigheid groter dan 60%; bacterie met een luchtvochtigheid van >80%. Geitenkaas is vetter dan kaas afkomstig van runderen en gevoeliger voor contaminatie doordat de vetten een voedingsbron zijn voor bacterie. De omgevingscondities zijn daarom erg kwetsbaar voor het ontstaan van verkeerde schimmels die contaminatie veroorzaken en uiteindelijk een gezondheidsrisico voor de consument vormen.

Klimaatbeheersing door perslucht

Perslucht is een veel gebruikt medium om het klimaat in de ruimte te beheersen. Lucht wordt aangezogen uit de omgeving en gecomprimeerd tot gemiddeld 7 bar(g). Deze perslucht bevat dus 7 x de vervuiling van de omgevingslucht. Wanneer de perslucht in contact komt met het product, komt ook de contaminatie rechtstreeks in contact met het product.

Met de juiste combinatie lucht, vocht en watertemperatuur, is er niets aan de hand. De luchtkwaliteit kan op een eenvoudige manier beheerst worden om de risico’s drastisch te beperken en zelfs te elimineren.

Bacterievrije perslucht

Om hygiënische perslucht te realiseren, is een katalysator en een adsorptiedroger de beste combinatieoplossing. BEKO TECHNOLOGIES heeft katalysator BEKOKAT® in haar eigen R&D afdeling ontwikkeld. De katalysator vernietigt alle vormen van koolwaterstoffen en bacterie, met als bijkomend voordeel dat het condensaat, afkomstig uit de lucht, zonder verdere behandeling geloosd mag worden op het rioolstelstel volgens de geldende milieuregelgeving.

Na de BEKOKAT® is de perslucht absoluut olie-, bacterie- en schimmelvrij. Wanneer men hierachter een adsorptiedroger installeert, die de perslucht tot een drukdauwpunt van -40°C droogt, is enige vorm van hernieuwde bacteriegroei uitgesloten.

Persluchtspecialist

Verantwoorde kaasproductie met een verzekerde kwaliteit is mogelijk met de juiste persluchtconditionering. BEKO TECHNOLOGIES is specialist in persluchtbehandeling en heeft voor iedere toepassing de juiste oplossing. Bovendien levert BEKO TECHNOLOGIES haar eigen productlijn van meetsensoren, dataloggers en bewakingsinstrumenten voor het meten en bewaken van de kwaliteit.

Air Audit

Een Air Audit van BEKO TECHNOLOGIES levert u de relevante data voor het maken van de juiste beslissingen om uw proces, uw product en uw profit te beschermen en het implementeren van de juiste persluchtbehandeling voor schone, droge en hygiënische perslucht.

Neem contact op met ons voor advies over uw persluchtkwaliteit.