METPOINT MMA hero

METPOINT® MMA: voor de kwaliteit van de ademlucht

De kunstmatige beademing van mensen vereist zeer hoge gevoeligheid en oplettendheid. Minimale verontreinigingen van de ademlucht kunnen de gezondheid van een patiënt al aanzienlijk in gevaar brengen. Daarom gelden voor medische ademlucht hoge eisen, zoals bijv. de Pharmacopeia, die zelfs wettelijke plichten zijn. Wie in deze omgeving verantwoordelijkheid draagt, heeft nood aan de zekerheid van een permanente en betrouwbare kwaliteitsbewaking. De perfecte oplossing hiervoor is de METPOINT MMA compact.

Uw assistentiesysteem bij de medische inzet

Aan hoge eisen komt de METPOINT MMA compact tegemoet met krachtige prestaties: de hele kringloop voor medische perslucht wordt waterdicht gemeten. Alle relevante grootheden worden onmiddellijk en nauwkeurig weergegeven, resultaten voortdurend geprotocolleerd. Zo wordt de naleving van de grenswaarden in de zin van het Europese geneesmiddelenboek Pharmacopeia gedocumenteerd en fouten in de bereiding van perslucht worden zichtbaar.(Bron: Productfolder mma)

Als de grenswaarden worden overschreden, dan triggert het systeem meteen een alarm, dat doelgericht opgeroepen of direct in het kwaliteitsbewakingssysteem verwerkt wordt. De METPOINT MMA compact bewaakt simultaan zes gedefinieerde parameters van het centrale persluchtstation:

zuurstof, zwaveldioxide, kooldioxide, koolmonoxide, stikstofoxide, restoliegehalte).

Een aparte monsterneming is niet meer vereist.

Voordelen van de METPOINT® MMA compact

Zeker
 • Volledig meetsysteem speciaal voor de
 • bewaking van ademlucht, bijv. in
 • ziekenhuizen
 • Permanente en waterdichte meting van de medische perslucht
 • Alarm trigger bij overschrijding van de
 • grenswaarden volgens EU Pharmacopeia

Betrouwbaar
 • Continue protocollering van de resultaten
 • Afvraag op afstand dankzij volledige netwerkintegratie
 • Eenvoudige montage en integratie in de persluchtkringloop

Eenvoudig
 • Intuïtieve bediening via touchscreen
 • Auto-kalibratie in 24-uur cyclus met geïntegreerde, gecertificeerde flessen voor referentiegas
 • Voor een duurzaam kwaliteitsmanagement

Components of METPOINT® MMA compact

1.    METPOINT MMA sensor unit
2.    METPOINT BDL display unit and data logger
3.    METPOINT MMA AIR UNIT conditioning and supply units
4.    METPOINT OCV sensor unit for residual oil content
5.    METPOINT OCV display and evaluation units

Not contained in the figure: Gas bottle for reference gas (for self-monitoring and automatic calibration) and pressure reducer (with bottle pressure monitoring)

Technische gegevens METPOINT® MMA

Medium Medische perslucht
Toegelaten bedrijfsdruk meetgas 4,0 … 16,0 bar [g]
Temperatuur meetgas +10 … +50 °C
Omgevingstemperatuur in bedrijf +10 … +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur -30 … +50 °C
Omgevingsvochtigheid 0 … 95 %, niet condenserend

* Voor meer capaciteitsgegevens, zie downloads: Brochure

Onze kalibratie service voor uw METPOINT® MMA

Meetomvormers en transmitters worden blootgesteld aan onder andere mechanische belastingen en temperatuurschommelingen. Daardoor neemt bijv. de meetnauwkeurigheid van de sensoriek af en genereert dit een zogenaamde ‘drift’, die de gemeten resultaten vervalst en zo de productie resp. de productkwaliteit negatief kan beïnvloeden. BEKO TECHNOLOGIES biedt een breed scala aan diensten voor de kalibratie van flow sensoren, drukdauwpunt transmitters en drukmeetomvormers en analyse instrumenten. De kalibraties gebeuren volgens een gespecificeerd kalibratieprocedé van BEKO TECHNOLOGIES en zijn een zogenaamde ISO-kalibratie. ISO-kalibraties zijn vergelijkende metingen van externe monsters met bedrijfsinterne referentie instrumenten. De referentie instrumenten die worden gebruikt zijn gebaseerd op nationale normen. De processen voldoen aan de eisen van de kwaliteitsnorm volgens DIN EN ISO 9001.

Contact service

Toekomstgerichte meettechniek in de Universiteitskliniek Bonn

Via een 4,5 kilometer lang leidingnet met 1.671 afnamepunten voorziet de Universiteitskliniek Bonn zijn OK, behandelingsruimtes en patiëntenkamers van dagelijks 3.500 kubieke meter medische perslucht. Dankzij moderne meettechniek is daarbij de waterdichte kwaliteitsbewaking van de Aer medicalis in realtime mogelijk. Daarmee speelt de kliniek in Bonn een pioniersrol bij de betrouwbare voorziening van patiënten met medische perslucht.

aar het verslag van de gebruiker..

Downloads METPOINT® MMA

Competentiebrochure
PDF
4 MB
Meettechniek | Sensoren, monitoring en datalogging
Brochure (en)
PDF
495 KB
METPOINT MMA compact

Misschien ben je ook geïnteresseerd in:

METPOINT OCV compact

Continue oliedampmeting. Het bewakingssysteem regelt nauwkeurig en in overeenstemming met de norm de perslucht tot het restoliedampgehalte

Meer ontdekken...
Sensortechniek

voor de nauwkeurige meting van alle factoren die van invloed zijn

Meer ontdekken...
Visualisering en datalogging

De dataloggers van de METPOINT BDL serie vertalen de procesgegevens naar overzichtelijke statistieken en grafieken.

Meer ontdekken...