Rendabel naar olievrije perslucht met actieve kooladsorbers

Om een hoge persluchtkwaliteit met persluchtklasse 1-2 volgens ISO 8573-1, met name met het oog op het restoliegehalte, te verzekeren is de CLEARPOINT V actieve kooladsorber de effectieve en betrouwbare procestechnische component in veeleisende concepties van installaties.

Het consequente totaalconcept zorgt bijzonder economisch voor een persluchtkwaliteit met een minimaal restoliegehalte. Olienevels en geuren worden hierbij op het uitzonderlijk grote oppervlak van de vormgeperste actieve koolpellets geadsorbeerd. Bij de keuze van onze actieve kool werken wij samen met uitgelezen leveranciers, die een gelijkblijvende kwaliteit van de kool garanderen. Een wezenlijk pluspunt voor uw persluchtkwaliteit en proceszekerheid.

Al naargelang het benodigde persluchtdebiet kan BEKO TECHNOLOGIES u de passende oplossingen aanbieden:

* Door meerdere actieve kooladsorbers parallel aan elkaar te koppelen, kunnen dienovereenkomstig hogere volumestromen worden verwerkt.

CLEARPOINT® V S/M
actieve koolpatronen

CLEARPOINT V actieve koolpatroon voor kleinere en gemiddelde flows

Bij kleine en gemiddelde flows tot 200 m³/h en drukken tot 50 bar [g] bieden onze CLEARPOINT V S/M een zuivere oplossing voor de olievrije behandeling.

Voor kleinere tot gemiddelde flows werd voor zeer hoge eisenprofielen een speciale actieve koolpatroon ontwikkeld

  • hoogefficiënte adsorptie met minimaal restoliegehalte
  • wezenlijk langere standtijden in vergelijking met conventionele actieve koolfilterelementen
  • servicevriendelijk met eenvoudig te vervangen patroon
  • conventionele testtechniek eenvoudig te adapteren

CLEARPOINT® V L
actieve kooladsorbers

CLEARPOINT V L actieve kooladsorbers voor grote flows

De uitzonderlijke veelvoud aan varianten bij de CLEARPOINT V L biedt u voor elke eis de passende oplossing. Voor flows tot 8200 m³/h en drukken tot 40 bar [g].

Om een hoge persluchtkwaliteit te garanderen, met name met het oog op het restoliegehalte, is CLEARPOINT V de effectieve en betrouwbare oplossing. Een onmisbare procestechnische component in veeleisende concepties van installaties. Het consequente totaalconcept met overtuigende prestaties.

Voor flows van 135 m³/h tot 8200 m³/h bieden wij naast onze standaard uitvoeringen L 205-295 V, L 1250-8200 V ook voor het drukbereik tot 40 bar een passende optie aan met onze L 1300-5000 V HP (1300 - 5000 m³/h). Als bijzondere voorzichtigheid is geboden ten aanzien van brandveiligheid, dan leveren wij op aanvraag alle modellen in een VH versie, die dankzij een speciale kool een afbrandveilige oplossing biedt.


Voordelen van de CLEARPOINT® V

Technische gegevens CLEARPOINT® V

    Actieve koolfilter met patroon Actieve kooladsorber Actieve kooladsorber Hogedruk actieve kooladsorber
Parameter Eenheid S055 – M018 VWM (HP) L 205 - 295 V
L 205 - 295 VWM
L 205 - 295 VH
L 1250 - 8200 V
L 1250 - 8200 VWM
L 1250 - 8200 VH
L 1300-5000 V HP
Flow m³/h 50 … 200 135 ... 1550 1250 ... 8200 1300 ... 5000
Max. bedrijfsdruk bar [g] 16 (optioneel: 50) 16 , L 295 V: 11 11 40
Max. bedrijfstemperatuur °C 45, aanbevolen lager dan 25° 50, aanbevolen lager dan 35°
50, aanbevolen lager dan 35°
50, aanbevolen lager dan 35°
Max. standtijd h 2.000-3.500 10.000 10.000 10.000

* Meer technische gegevens vindt u in de productinfo beneden in de download zone

Downloads

Downloads CLEARPOINT® V

Brochure (en)
PDF
254 KB
CLEARPOINT V active carbon adsorber
Gebruiksaanwijzing (en)
PDF
946 KB
CLEARPOINT L 205 – L295 VWM

Feiten - Goed om te weten

Bij de behandeling voor de oliegehalteklasse 1 volgens ISO 8573 worden hoofdzakelijk actieve kooladsorbers ingezet. Door middel van adsorptie wordt de perslucht gezuiverd van de oliemoleculen. Actieve kool is echter ook in staat om waterdampmoleculen op te nemen. Bij een hogere waterdampconcentratie heeft de actieve kool al zeer snel geen capaciteit meer om olienevel op te nemen. Dit leidt tot een verhoogde restolieconcentratie na de actieve kooladsorber boven de grenswaarde voor oliegehalteklasse 1 (> 0,01 mg/m³). Voor lange standtijden en lage restoliegehaltes is daarom een droging van de actieve kooltrap onontbeerlijk.

Meer daarover in onze factsheet...

Onze meettechniek speciaal voor de meting van olienevel

Met olie verontreinigde perslucht vormt een gevaar voor productie-installaties, het milieu en zelfs voor de gezondheid. Aangezien op elk punt van de persluchtbehandeling een contaminatie met olie kan optreden, valt het risico juist in gevoelige productiezones van de chemische en farmaceutische industrie, bij producenten van levensmiddelen en dranken en in de oppervlaktetechniek niet te onderschatten.

Met de passende meettechniek kunt u bewaken of de vastgelegde grenswaarden betrouwbaar worden nageleefd. De METPOINT OCV compact analyseert continu het olienevelgehalte van uw perslucht en triggert bij afwijkingen een alarm. De analoge olietestindicator maakt daarentegen de periodieke meting aan de betreffende behandelingscomponent mogelijk.

METPOINT® OCV compact

De METPOINT OCV compact (Oil Content Vapor) maakt de continue online controle en documentatie van het restolienevelgehalte mogelijk. Het meettraject ligt direct aan de persluchtuitlaat van de actieve kooladsorber. Daarmee levert de METPOINT OCV compact een belangrijke bijdrage aan de proceszekerheid.

Meer ontdekken...

Meer zekerheid dankzij olietestindicator

Voor de vaststelling van de persluchtkwaliteit kan op de kop van het filterhuis een adapter met een olietestindicator en manometer worden gemonteerd. Bij volledig openen van de naaldklep vloeit een vastgelegde flow door het testbuisje. Oliedeeltjes in de perslucht leiden tot een van beneden naar boven voortschrijdende rode verkleuring van het testbuisje.

De olietestindicator dient voor de periodieke meting van het restoliegehalte na een behandelingscomponent in een drukgasinstallatie of op een plaats in het drukgasnet. Er zijn meerdere metingen mogelijk, tot de beladingsgrens wordt bereikt.

Applications with oil-free compressed air

Olie- en kiemvrij voor geneeskunde

In de farmaceutische industrie is olie- en kiemvrije perslucht bijzonder belangrijk. Nycomed kiest daarbij voor CLEARPOINT persluchtfilters en BEKOKAT. Met de perslucht worden met proceslucht verpakkingen gereinigd en met regellucht kleppen aangestuurd.

meer ontdekken...
Persluchtbehandeling in de drankenindustrie

Op grond van de uiterst strenge voorschriften in de levensmiddelensector zet RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG twee BEKOKAT  in om een absoluut olievrije perslucht te genereren, juist omdat de lucht als proceslucht gedeeltelijk direct in aanraking komt met levensmiddelen.

meer ontdekken...
Perslucht in directe aanraking met levensmiddelen bij MEGGLE

Poedervormige lactose wordt bij Meggle AG met perslucht door buisleidingen getransporteerd. Absoluut droog en olievrij moet deze perslucht zijn, opdat de lactose niet klontert. Dit garanderen EVERDRY adsorptiedrogers en actieve kooladsorbers van BEKO.

meer ontdekken...
Oppervlaktereiniging bij HELLA KGaA Hueck & Co.

Voor de implementering van gevoelige modules is de oppervlaktereiniging bij de fa. HELLA KGaA Hueck & Co. bijzonder belangrijk. De perslucht wordt door BEKOKAT olievrij bereid en toegepast als proceslucht om vuil en stof weg te blazen.

meer ontdekken...