BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Powietrze do oddychania

Oprócz licznych obszarów zastosowania w technologii produkcji w różnych gałęziach przemysłu sprężone powietrze może być wykorzystywane jako powietrze do oddychania. W przypadku wentylacji ludzi obowiązują oczywiście najwyższe kryteria czystości, które wymagają ciągłego monitoringu. Zasadniczo rozróżnia się zastosowanie w funkcji medycznego powietrza do oddychania a zastosowaniem w przemyśle.

Gaz oddechowy w przemyśle

W produkcji maszyn i pojazdów wiele czynności wykonywanych jest w bezpośredniej bliskości pyłów, lakierów i aerozoli; w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym oraz w ośrodkach badań również w otoczeniu znacznie bardziej niebezpiecznych substancji. Aby tego rodzaju substancje nie przedostawały się do dróg oddechowych pracowników i nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia, stosuje się maski oddechowe. Niektórzy pracownicy muszą nawet nosić całkowicie szczelne kombinezony ochronne i wówczas korzystają z gazu oddechowego. Wartości zawartości oleju resztkowego i stopień osuszania powietrza do oddychania określa norma DIN EN 12021.

Medyczne powietrze do oddychania – Aer medicalis

Medyczne powietrze do oddychania jako produkt leczniczy podlega wytycznym Farmakopei Europejskiej oraz różnym dodatkowym wytycznym DIN, ponieważ sztuczna wentylacja ludzi wymaga najwyższej wrażliwości i uwagi. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia w powietrzu do oddychania mogą poważnie zagrażać dobru pacjenta. W szczególności szpitale i jednostki medyczne – poprzez monitoring 24 godziny na dobę – muszą zagwarantować, aby ściśle określone wartości graniczne w powietrzu do oddychania nie zostały przekroczone.

Formularz kontaktowy
Telefon: +48 22 314 75 40
Telefon zwrotny
Kontakt