Jakość sprężonego powietrza wg ISO 8573.1

Do wyrażania określonej jakości zgodnie z normą ISO 8573.1 stosuje się trzy cyfry rozdzielone kropkami. Pierwsza cyfra wskazuje stężenie cząstek, druga oznacza wilgotność, natomiast trzecia określa zawartość oleju resztkowego, włączając parę oleju. Do pompowania opon wymagana jest na przykład klasa jakości 2, zarówno w odniesieniu do stężenia cząstek, jak i oleju, natomiast lakierowanie pistoletami lakierniczymi i cięcie laserowe wymaga powietrza klasy 1 zawartości cząstek i oleju. Podczas gdy w ogólnych zastosowaniach powietrza w fabrykach i zakładach wystarcza klasa 4 wilgotności, bardziej złożone procesy wymagają wilgotności klasy 2 do 1.

W naszych rozwiązaniach branżowych zastosowaniach opisujemy, które typowe jednostki sprężonego powietrza są potrzebne w różnych zastosowaniach sprężonego powietrza.

Uzdatnianie sprężonego powietrza w systemie

chemat sprężonego powietrza przedstawia przegląd wszystkich możliwości. W jaki sposób z pomocą których produktów do uzdatniania sprężonego powietrza można uzyskać określoną jakość powietrza.

W niemal wszystkich gałęziach przemysłu sprężone powietrze jest ważnym nośnikiem energii. Wymagania jakościowe zmieniają się w zależności od branży i zastosowania. Nie zmienia się jednak dążenie do optymalizacji procesów produkcyjnych, bezpieczeństwa systemów i tańszej eksploatacji. Naszym sposobem na osiągnięcie tych celów jest bezpieczny, niezawodny i wypróbowany na całym świecie system uzdatniania na odcinku od wytwornicy sprężonego powietrza do miejsca jego wykorzystania. To także droga do sukcesu naszych klientów!

Pobierz

Jakość nie jest dziełem przypadku

Przedsiębiorstwa produkcyjne stoją w obliczu dużych wyzwań: jeśli produkt i bezpieczeństwo procesu zależą od jakości sprężonego powietrza, konieczne jest nieprzerwane zapewnienie najwyższego poziomu uzdatniania powietrza. Zaufanie konsumentów można zdobyć tylko pod warunkiem przejęcia odpowiedzialności i bezwarunkowego zapewnienia jakości. Jednocześnie o powodzeniu przedsiębiorstwa w przyszłości decyduje ekonomiczność procesów. Inteligentne zarządzanie energią ma najwyższy priorytet: koszty energii wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza nierzadko stanowią trzy czwarte kosztów całkowitych – potencjał oszczędności jest tutaj ogromny. Technika pomiarowa BEKO TECHNOLOGIES pomaga identyfikować ten potencjał.

Pozostałe czujniki serii METPOINT

METPOINT DPM

Technika czujnikowa do precyzyjnego pomiaru ciśnieniowego punktu rosy

Czytaj dalej…
METPOINT FLM

Technika czujnikowa do pomiaru strumienia przepływu

Czytaj dalej…
METPOINT PRM

Przetwornik pomiarowy ciśnienia METPOINT PRM rejestruje ciśnienie względne (nadciśnienie) w mediach gazowych oraz ciekłych

Czytaj dalej…
METPOINT LKD

Detektor nieszczelności wykryje każdą nieszczelność, również z dużych odległości, w trudno dostępnych miejsca lub bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego.

Czytaj dalej…