Zostań ekspertem ds. sprężonego powietrza

Sprężone powietrze to znacznie więcej niż ściśnięty gaz. W szczególności wzajemne zależności między ciśnieniem, wilgocią, zawartością cząstek, olejem i parami oleju oraz gromadzącym się kondensatem i jego uzdatnianiem to prawdziwie złożony temat. W odpowiedzi na tę rozbudowaną tematykę powstało nasze BEKO TECHNOLOGIES Education Center, które oferuje różne moduły szkoleń omawiające zagadnienia odpowiadające indywidualnym wymaganiom – skierowane dla początkujących aż po doświadczonych profesjonalistów.

Program dzieli się na 4 moduły:

Basics e-Learning

• Wprowadzenie

• Podstawy fizyczne

• Składniki sprężonego powietrza

• Funkcja poszczególnych produktów

Dowiedz się więcej…


Essentials

 • Praktyczne szkolenie
 • Pierwsze projekty
 • Praktyczna praca zespołowa
 • Wymiana doświadczeń hange of experience

Dowiedz się więcej…


Professionals

 • Szkolenie intensywne
 • Tematy specjalne
 • Technika pomiarowa
 • Kataliza i adsorpcja

Dowiedz się więcej…


Webinars

 • interactive
 • about 90 minutes
 • online and offline
 • varying themes

Learn more...