Szkolenie zasadnicze Essentials Training of Compressed Air

Ogólnie rzecz biorąc, rozpatrujemy uzdatnianie sprężonego powietrza za pomocą technologii chłodniczej, membranowej i adsorpcyjnej oraz uzdatnianie bezolejowe poprzez adsorpcję i konwersję katalityczną. Ponadto wykorzystujemy technikę pomiarową do rejestracji danych istotnych dla jakości powietrza i zużycia energii. Na podstawie różnych przypadków zastosowań podzieleni na małe grupy uczestnicy opracowują rozwiązania do uzdatniania sprężonego powietrza i prezentują je pozostałym uczestnikom szkolenia. Szczegółowe zadania dotyczą funkcji i doboru następujących produktów: DRYPOINT RA, DRYPOINT AC, DRYPOINT M, CLEARPOINT V, BEKOKAT. Z szeregu urządzeń pomiarowych METPOINT wybieramy niezbędne czujniki umożliwiające prezentowanie i kontrolę jakości uzdatniania. Dzięki naszym osuszaczom adsorpcyjnym regenerowanym na gorąco EVERDRY otwieramy perspektywy efektywnego energetycznie i niezawodnego uzdatniania sprężonego powietrza.

W ramach uzupełnienia informacji przekazywanych przez prowadzącego szkolenie tworzymy szerokie pole do wymiany doświadczeń między uczestnikami. Podstawą efektywnego i pomyślnego uczestnictwa w szkoleniu są wiadomości na temat funkcji i rodzajów uzdatniania sprężonego powietrza. Dlatego usilnie zalecamy wzięcie udziału w kursie internetowym Podstawy z zakresu techniki sprężonego powietrza i sprawdzenie swojej wiedzy w teście pod koniec kursu.

Miejsce szkolenia i regulowanie opłat

Szkolenie Essentials Training of Compressed Air odbywa się w siedzibie BEKO TECHNOLOGIES w Neuss. Twoje uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne, a jedyne koszty, które ponosisz, to koszty podróży.

Program
PDF
295 KB
Agenda of Essentials Training

Request for Essentials Training of Compressed Air