Professionals Training

Szkolenie

Szkolenie BEKO TECHNOLOGIES Professionals Training oparte jest na szkoleniu zasadniczym i jeszcze bardziej szczegółowo zagłębia się w tematykę uzdatniania sprężonego powietrza. To szkolenie adresowane jest do doświadczonych osób, które pomyślnie ukończyły moduł szkoleń internetowych Basics oraz szkolenie Essentials i posiadają praktyczne doświadczenie w zakresie sprężonego powietrza.

Treść

Nasze szkolenia Professionals omawiają specjalne zakresy tematyczne. Celem tych zakresów tematycznych jest szczegółowe omówienie konkretnych tematów, zastosowań lub problemów. Szkolenia Professionals Training mogą traktować na przykład o sprężonym powietrzu w przemyśle spożywczym lub o określonych zastosowaniach techniki pomiarowej. Chętnie udzielimy bezpośredniej informacji dotyczącej planowanego zakresu tematycznego następnego szkolenia Professionals Training.

Przebieg szkolenia

Opracowywane będą złożone projekty odpowiadające różnym jakościom sprężonego powietrza. W zależności od tematu i specjalizacji omawiane są również czynniki towarzyszące na rynku oraz konkurencja w celu zyskania poglądowego obrazu problematyki. Wszystkie te tematy opracowywane są praktycznie i poglądowo w naszym salonie i w ramach pracy zespołowej.

Doświadczone osoby z całego zakresu zastosowań sprężonego powietrza

Usystematyzowana wiedza i doświadczenia praktyczne w zakresie techniki sprężonego powietrza oraz pomyślnie ukończone moduły Basics i Essentials

  • Technika pomiarowa
  • Filtracja
  • Osuszacze ziębnicze, membranowe i adsorpcyjne
  • Sprężone powietrze do zastosowań bezolejowych
  • Technika kondensatu

2-dniowe seminarium dla 10 do 20 osób

Registration


Venue and cost regulation

Your participation in the trainings is free of charge. You only pay the travel expenses for your participants. 

Currently we offer all trainings in German as well as in English.