BEKO TECHNOLOGIES – Compressed Air Intelligence

Ist Druckluft in Ihrer Lebensmittelproduktion ein entscheidender Faktor? Unsere METPOINT® Lösungen schützen Ihre Prozesse.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo żywności, konieczna jest kontrola nad punktami krytycznymi!

Kontrola punktów krytycznych przy produkcji żywności jest prosta po wdrożeniu rozwiązań dostarczanych przez BEKO TECHNOLOGIES. Zapewniają one ciągły pomiar i monitorowanie sprężonego powietrza oraz dokładną dokumentację na potrzeby następnego audytu zgodnie z procedurą HACCP i programem prewencyjnym (OPRP).

Rozwiązania pomiarowo-monitorujące METPOINT pozwalają na sprawdzanie parametrów krytycznych, takich jak zawartość resztkowa oleju, wilgotność względna, punkt rosy, objętościowe natężenie przepływu i ciśnienie.


Wyniki pomiarów można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa procesu.

Urządzenia METPOINT informują na bieżąco, czy sprężone powietrze spełnia określone wymagania. Skorzystaj z naszej wiedzy fachowej w zakresie uzdatniania sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym.

W oparciu o ponad 35 lat doświadczenia jesteśmy w stanie wspierać klientów, zapewniając im specjalistyczną wiedzę, wydajne produkty i niezawodny serwis w obszarze uzdatniania sprężonego powietrza.


Sie möchten alles über die Risiken durch verunreinigte Druckluft im Lebensmittelbereich erfahren?

 

Laden Sie hier unser kostenfreies Whitepaper über Lebensmittelsicherheit  und Druckluft herunter!

 Profitieren Sie von unserem Know-how in der Druckluftaufbereitung und treten Sie mit unseren Experten in Kontakt!