BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Technika pomiarowa zapewniająca bezpieczeństwo i jakość sprężonego powietrza

Jakość nie jest dziełem przypadku, tylko efektem kontrolowanych procesów. Znając wszystkie ważne wielkości wpływające na sprężone powietrze, można zachować pełną kontrolę w zakresie zarządzania jakością i energią.  Technika pomiarowa BEKO TECHNOLOGIES obejmuje grupę przyrządów dostarczających dane do monitorowania i oceny ważnych parametrów, takich jak resztkowa zawartość pary oleju, strumień przepływu, ciśnienie, wilgotność względna oraz punkt rosy.

Pokazujemy to, co normalnie jest niewidoczne: jakość sprężonego powietrza i wydajność produkcji. W ten sposób można inteligentnie sterować procesami, trwale zapewnić jakość produktów i za każdym razem podejmować trafne pod względem ekonomicznym decyzje.

Wizualizacja i rejestracja danych

Jakość można zobaczyć zapisując jej parametry. Rejestratory danych serii METPOINT BDL przekształcają dane procesowe na przejrzyste statystyki i grafiki. W ten sposób zmierzone wartości można łatwo odtworzyć w czasie rzeczywistym, a w razie potrzeby natychmiast podjąć niezbędne działania. A wszystko to w dowolnym miejscu, w wybranym czasie – dzięki pełnej możliwości podłączenia do sieci w celu przesyłania danych w dowolny zakątek świata niezależnie od systemu

Dowiedz się więcej...

Czujniki do precyzyjnego pomiaru wszystkich czynników

Wilgotność resztkowa, ciśnienie, strumień przepływu, nieszczelności: cztery ważne regulatory wpływające na opłacalność produkcji. Czujniki BEKO TECHNOLOGIES zapewniają precyzyjny pomiar wszystkich istotnych parametrów w krytycznych punktach sterowania sprężonym powietrzem – podstawa przy podejmowaniu decyzji związanych z oszczędzaniem energii i redukcją kosztów. W ten sposób można uniknąć ewentualnych zakłóceń pracy, zapobiec stratom drogiego sprężonego powietrza, jednoznacznie przypisać koszty do poszczególnych procesów produkcji i w miarę ekonomicznie parametryzować oraz optymalizować komponenty posiadanych urządzeń produkcyjnych.

Dowiedz się więcej...

Precyzyjna ocena jakości dzięki monitorowaniu

Urządzenie METPOINT OCV kontroluje przepływające sprężone powietrze aż do zakresu jednej tysięcznej mg/m³ pod kątem zawartości oleju resztkowego, pomagając w ten sposób w analizie jakości sprężonego powietrza i sterowaniu jakością. Urządzenie METPOINT MCA to mobilna jednostka do pomiaru i kontroli jakości sprężonego powietrza.

Dowiedz się więcej...

Zastosowania z technologią pomiarową

Saubere Luft in der Nahrungsmittelverarbeitung

Czyste powietrze w przetwórstwie żywności

Chcąc sprostać skrajnie wysokim wymaganiom dotyczącym sprężonego powietrza w branży spożywczej, firma Nölke z Versmold stosuje nasze urządzenie METPOINT OCV do monitorowania sprężonego powietrza...

METPOINT OCV bei Pfizer

Duży plus w kontekście bezpieczeństwa procesów w przemyśle farmaceutycznym

Firma Pfizer z Freiburga wykorzystuje sprężone powietrze jako powietrze procesowe i powietrze do oddychania. Sprężone powietrze wchodzi w bezpośredni kontakt z wyrobem końcowym i jest wykorzystywane do przez pracowników w działach specjalnych do oddychania...