METPOINT MMA hero

METPOINT® MMA: w trosce o powietrze do oddychania

Sztuczna wentylacja ludzi wymaga najwyższej wrażliwości i uwagi. Nawet minimalne zanieczyszczenia powietrza do oddychania mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Dlatego medyczne powietrze do oddychania podlega wysokim wymaganiom, np. Farmakopei, które należą nawet do obowiązków prawnych. Podmioty ponoszące odpowiedzialność w tym zakresie muszą mieć pewność co do stałego i niezawodnego monitorowania jakości. Tutaj doskonałym rozwiązaniem jest METPOINT MMA compact.

System wspomagający w zastosowaniach medycznych

Wysokie wymagania doskonale spełnia METPOINT MMA compact: cały obieg medycznego sprężonego powietrza jest poddawany ciągłym pomiarom. Wszystkie istotne wielkości są bezpośrednio i precyzyjnie wyświetlane, a wyniki w sposób trwały protokołowane. W ten sposób dokumentowane jest przestrzeganie wartości granicznych w rozumieniu Farmakopei Europejskiej, a ponadto wykrywane są błędy w uzdatnianiu sprężonego powietrza.

Jeżeli wartości graniczne zostaną przekroczone, system natychmiast uruchomi alarm, który można przesłać dalej lub przetworzyć bezpośrednio w systemie zapewnienia jakości. Urządzenie METPOINT MMA compact monitoruje równocześnie sześć określonych parametrów centralnej stacji sprężonego powietrza:

tlen, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, resztkowa zawartość oleju)

Nie ma potrzeby pobierania oddzielnych próbek.

Zalety METPOINT® MMA compact

Bezpieczeństwo
 • Kompletny system pomiarowy przeznaczony specjalnie do monitorowania powietrza do oddychania, np. w szpitalach
 • Ciągły i nieprzerwany pomiar medycznego sprężonego powietrza
 • Generowanie alarmów w przypadku przekroczenia wartości granicznych wg Farmakopei Europejskiej

Niezawodność
 • Stałe protokołowanie wyników
 • Zdalna kontrola dzięki pełnej integracji w sieci
 • Łatwy montaż i integracja w obiegu ciśnieniowym

Łatwe zastosowanie
 • Intuicyjna obsługa na ekranie dotykowym
 • Automatyczna kalibracja w cyklu 24-godzinnym z wykorzystaniem zintegrowanych, certyfikowanych  butli gazu odniesienia
 • Z myślą o zrównoważonym zarządzaniu jakością

Elementy METPOINT® MMA compact

 1. Jednostka czujnikowa METPOINT MMA
 2. Jednostka wyświetlacza i rejestrator danych METPOINT BDL
 3. Jednostka kondycjonująco-zasilająca METPOINT MMA AIR UNIT
 4. Jednostka czujnikowa zawartości oleju resztkowego METPOINT OCV
 5. Jednostka wyświetlacza i jednostka analizująca METPOINT OCV

Niewidoczne na ilustracji: zbiornik gazu referencyjnego (do monitorowania własnego i autokalibracji) i reduktor ciśnienia (z monitorowaniem ciśnienia w butli)

Dane techniczne METPOINT® MMA

Medium Medyczne sprężone powietrze
Dopuszczalne ciśnienie robocze gazu pomiarowego 4,0 … 16,0 barów [nadc.]
Temperatura gazu pomiarowego +10 … +50°C
Temperatura otoczenia podczas pracy +10 … +45°C
Temperatura przechowywania i transportu -30 … +50°C
Wilgotność otoczenia 0 … 95 %, bez kondensacji
pozostałe dane eksploatacyjne, patrz Pobierz dokumenty: Folder produktowy  

* Refer to downloads for additional performance data: Product Folder

Przyszłościowa technika pomiarowa w klinice uniwersyteckiej w Bonn

Poprzez sieć przewodów o długości 4,5 kilometra z 1671 punktami poboru klinika uniwersytecka w Bonn zaopatruje swoje sale operacyjne, gabinety zabiegowe i pokoje pacjentów w 3500 metrów sześciennych medycznego sprężonego powietrza dzienne. Dzięki nowoczesnej technice pomiarowej możliwe jest nieprzerwane monitorowanie jakości aer medicalis w czasie rzeczywistym. Klinika w Bonn odgrywa rolę pioniera w bezpiecznym zaopatrzeniu pacjentów w medyczne sprężone powietrze.

Do relacji z użytkowania...

Pobierz dokumenty METPOINT® MMA

Przegląd produktów
PDF
4 MB
Technika pomiarowa: Czujniki, monitoring i rejestracja danych
Prospekt (ang.)
PDF
495 KB
METPOINT MMA compact

Tematy, które również mogą Państwa zainteresować:

METPOINT OCV compact

Ciągły pomiar oparów oleju. System monitorowania precyzyjnie i zgodnie ze standardem reguluje sprężone powietrze do resztkowej zawartości pary oleju

Czytaj dalej...
Technologia czujników

do dokładnego pomiaru wszystkich zmiennych wpływających

Czytaj dalej...
Wizualizacja i rejestracja danych

Rejestratory danych serii METPOINT BDL przekładają proces na przejrzyste statystyki i grafikę.

Czytaj dalej...