BEKOKAT hero

Technika katalityczna zapewniająca bezolejowe sprężone powietrze: BEKOKAT®

W przypadku wysoce wrażliwych zastosowań tradycyjne uzdatnianie sprężonego powietrza napotyka na techniczne i ekonomiczne granice. Rozwiązanie BEKOKAT, które wykorzystuje przyszłościową technikę katalityczną, wyznacza tutaj nowe standardy. Urządzenie w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę. Metoda pozwala uzyskać sprężone powietrze stale wolne od oleju z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą praktycznie niewykrywalne 0,001 miligrama na metr sześcienny. Z taką wydajnością urządzenia BEKOKAT z nawiązką spełniają wyjątkowo rygorystyczne wymagania normy ISO 8573-1, klasa 1, pod względem zawartości oleju. Mówimy tutaj więc o jakości, która jest wymagana w szczególnie złożonych procesach produkcji. Kondensat gromadzący się podczas schładzania sprężonego powietrza jest również całkowicie pozbawiony oleju i bez uzdatniania może być odprowadzany do kanalizacji.

Niezmiennie bezolejowe i jałowe sprężone powietrze oraz bezolejowy kondensat

Z uwagi na duże różnice w wydajności sprężania wytwarzanie bezolejowego sprężonego powietrza za pomocą konwencjonalnych sprężarek smarowanych olejem z dodatkowym urządzeniem BEKOKAT jest znacznie bardziej wydajne, a co za tym idzie – tańsze, niż z zastosowaniem bezolejowych sprężarek śrubowych. Równocześnie wiąże się ono z niższymi kosztami inwestycji i niezmiennie wysoką jakością sprężonego powietrza, niezależnie od warunków w miejscu zasysania.

Urządzenie BEKOKAT doskonale nadaje się również do uzupełnienia wyposażenia istniejących stacji sprężarek. Stację sprężarek, w skład której wchodzą sprężarki smarowane olejem, można w prosty sposób przekształcić na bezolejowe zasilanie sprężonym powietrzem.

Zwykle zasysane powietrze służące do wytwarzania sprężonego powietrza jest zanieczyszczone węglowodorami. Dlatego również w przypadku bezolejowego wytwarzania sprężonego powietrza konieczne jest zastosowanie rozwiązania do uzdatniania. BEKOKAT stale dostarcza bezolejowe sprężone powietrze o jakości lepszej niż klasa 1 wg ISO 8573-1. W ramach katalitycznego uzdatniania sprężonego powietrza wszystkie węglowodory w powietrzu są rozkładane na dwutlenek węgla i wodę. Nie ma tutaj znaczenia, skąd pochodzą te węglowodory.

Ilustracja z prawej strony:
źródło danych: Urząd ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i działalności gospodarczej Nadrenii-Palatynatu

Certyfikowane bezpieczeństwo procesów

Wyższe wymagania stawiane jakości sprężonego powietrza przekładają się na wyższe wymagania dotyczące dokumentacji. Zarządzanie jakością wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń i odpowiednich, niezależnych poświadczeń. BEKO TECHNOLOGIES uzyskuje takie poświadczenia w ramach szeroko zakrojonych testów przeprowadzanych przez niezależne instytuty, które potwierdzają i certyfikują wydajność urządzenia BEKOKAT. Wspólnie z niemieckim stowarzyszeniem TÜV Nord w rzeczywistych warunkach eksploatacji potwierdzono, że sprężone powietrze uzdatniane przy pomocy urządzenia BEKOKAT z nawiązką spełnia wymagania specyfikacji zgodnie z klasą 1 normy ISO 8573-1.

W drugiej serii prób z udziałem Stowarzyszenia ds. Higieny Produktów i Zapewnienia Sterylności (GfPS – niem. spółka z o.o.) potwierdzono, że sprężone powietrze skażone bakteriami jest uzdatniane w urządzeniu BEKOKAT w stopniu pozwalającym unieszkodliwić drobnoustroje. Po przetworzeniu w strumieniu sprężonego powietrza nie udało się stwierdzić obecności żywych bakterii. W ten sposób wyniki badań pochodzące z dwóch renomowanych instytutów badawczych niezależnie od siebie potwierdzają dużą skuteczność innowacyjnej techniki katalitycznej. Oba certyfikaty zapewniają użytkownikom niezbędne bezpieczeństwo uzdatniania sprężonego powietrza wykorzystywanego we wrażliwych procesach.

Zasada działania BEKOKAT®

W przypadku wysoce wrażliwych zastosowań tradycyjne uzdatnianie sprężonego powietrza napotyka na techniczne i ekonomiczne granice. Rozwiązanie BEKOKAT, które wykorzystuje przyszłościową technikę katalityczną, wyznacza nowe standardy. Urządzenie w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę.

Zalety urządzenia BEKOKAT®

Dane techniczne BEKOKAT®

BEKOKAT CC-060 CC-120 CC-180 CC-360 CC-720 CC-1200
Strumień przepływu (m³/h) 60 120 180 360 720 1200
Maks. ciśnienie robocze (bar [nadc.]) 16 16 16 16 16 11
Wersja 16 barów [nadc.] na zapytanie
Moc zainstalowana (kW) 1 1.64 2.6 5.1 8.7 13.8
Moc średnia (kW) 0.52 0.86 1.33 2.17 3.26 3.75

Pobierz dokumenty BEKOKAT®

Prospekt (ang.)
PDF
540 KB
Catalytic Converter BEKOKAT

Tematy, które również mogą Państwa zainteresować:

Perfekcyjne uzupełnienie: system do pomiaru resztkowej zawartości par oleju METPOINT® OCV

Filtry z węglem aktywnym CLEARPOINT V można w optymalny sposób łączyć z systemem do pomiaru resztkowej zawartości par oleju METPOINT OCV

Czytaj dalej...
Application report HELLA
Relacja użytkownika na temat „Bezolejowego sprężonego powietrza

Nowoczesne czyszczenie powierzchni u dostawcy branży motoryzacyjnej HELLA KGaA Hueck & Co. w Hamm 

Czytaj dalej...
CLEARPOINT V
Inna alternatywa dla bezolejowego powietrza:

doskonała jakość sprężonego powietrza z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą 0,003 mg/m³ dzięki naszemu filtrowi CLEARPOINT V

Czytaj dalej...