Przewodnik Praktyczny "Bezpieczeństwo żywności a sprężone powietrze"

Czyste sprężone powietrze jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość żywności. W naszym Przewodniku Praktycznym: "Bezpieczeństwo żywności a sprężone powietrze" można znaleźć wiele cennych informacji. Zawiera on informacje o możliwych zanieczyszczeniach, ryzyku i systemach zarządzania wraz z listami kontrolnymi i zaleceniami dla konkretnych zastosowań.

Przewodnik Praktyczny jest skierowany do:

Dyrektorów zarządzających, kierowników produkcji, kierowników ds. jakości, kierowników technicznych, inspektorów żywności, audytorów

Głównie adresowany do:
Przemysł spożywczy i napojów

Poziom zaawansowania:
Dla wszystkich poziomów zaawansowania

Możesz to przeczytać za chwilę... Prosimy tylko o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.

Formularz kontaktowy
Telefon: +48 22 314 75 40
Telefon zwrotny
Kontakt