This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Perslucht - waarom eigenlijk?

Perslucht wordt geproduceerd met compressoren door het aanzuigen en comprimeren van omgevingslucht. Het is een energiebron in de industrie voor het aandrijven van gereedschappen en een medium voor productieprocessen. Talrijke voorbeelden van het gebruik van perslucht vindt u hier onder toepassingen en Industriële oplossingen.

Zolang er perslucht of persgas als medium wordt gebruikt (bijv. transport van poeders, spuiten van verf, mengen van ingrediënten) rijst de vraag waarom niet: omdat er geen alternatief is. Bij het aandrijven van gereedschap zou elektrische stroom eigenlijk de voor de hand liggende drijfkracht zijn. Maar elektriciteit vormt in veel werkomgevingen een aanzienlijk veiligheidsrisico: natte vloeren, hoge luchtvochtigheid, explosieve materialen, elektrische schokken. Door zijn elasticiteit heeft perslucht ook het voordeel van variabele snelheden en draaimomenten; bovendien blijven de gereedschappen koel en raken ze niet oververhit. Om ontwerptechnische redenen zijn pneumatische gereedschappen lichter dan elektrische apparaten en daarom ergonomischer en minder belastend bij continu gebruik. Ze vergen ook minder onderhoud, maar de kwaliteit van de perslucht draagt aanzienlijk bij aan de levensduur van het gereedschap.

De omgevingslucht bestaat uit een gasmengsel (78% stikstof, 21% zuurstof en 1% verschillende gassen). Onder normale omstandigheden neemt de mens zijn omgevingslucht niet waar. Lucht kan niet gezien of geroken worden, en heeft geen smaak. Alleen door de ‘contaminatie’ van de omgevingslucht met stofdeeltjes, aerosolen, vocht en andere verontreinigingen kan de mens lucht waarnemen. Juist deze ongewenste en niet altijd waarneembare componenten moeten geëlimineerd of duidelijk gereduceerd worden en maken een persluchtbehandeling noodzakelijk om de optimale persluchtkwaliteit (en dus productkwaliteit) voor de betreffende toepassing te bereiken.

Persluchtopwekking

De behandeling omvat: koeling, filtratie, droging, condensaatafvoer. Hoewel het energiemedium lucht op de hele wereld bijna onbeperkt beschikbaar is, is de kwaliteit ervan niet overal gelijk. De lucht varieert in de verschillende klimaatzones door verscheidene fysische invloeden (bijv. vocht, vervuiling enz.) in de omgeving. Hiermee moet bij de behandeling van perslucht rekening worden gehouden.

Meer ontdekken...

Perslucht olie- en bacterievrij

Werkzame bescherming tegen sporen van olie in het persluchtsysteem en proceszekerheid bij de inzet met gevoelige producten zoals levensmiddelen en farmaceutica – daarbij komt alles aan op de wisselwerkingen. Pas als het samenspel van verschillende componenten voor de behandeling nauwkeurig is afgestemd, is de gewenste persluchtkwaliteit gegarandeerd. Vaak onderschat worden ook de mogelijke bronnen van verontreinigingen.

Meer ontdekken…

Perslucht en energie-efficiëntie

Lucht en alle gassen bezitten een belangrijke eigenschap: ze kunnen gecomprimeerd worden. Op grond van deze eigenschap en de hoge beschikbaarheid daarvan is perslucht voor de globale industrie van groot belang. Perslucht is in vele toepassingen niet te vervangen. Perslucht is een secundaire energiebron en vergt altijd externe energie, waardoor het een kostenintensief medium is. De optimalisering verlaagt de operationele kosten door een efficiënte persluchtbehandeling, op vraag afgestemde dimensionering en energiemonitoring.

Meer ontdekken…