This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Perslucht in de elektronica-industrie

De elektrotechnische industrie beslaat heel uiteenlopende gebieden. Enerzijds massaproducten, zoals huishoudelijke elektrische apparaten, lichttechniek, batterijen, veiligheidssystemen, onderhoudselektronica, kabels en draden, anderzijds hoogtechnologie zoals F&E op het gebied van nanotechnologie.

In de branche is de internationale concurrentiekracht van een onderneming erg belangrijk. Een bestanddeel daarvan zijn hoge kwaliteitseisen aan het product en een effectieve en flexibele productie. Daarvoor worden inmiddels ook steeds meer op robots gebaseerde automatiseringsoplossingen ingezet, bijv. bij de vervaardiging van wafels. De productie en verwerking is een delicate taak. Juist bij zulke gevoelige processen wordt vaak perslucht ingezet.

De ingezette installaties zijn hoogtechnologisch, kostenintensief en meestal gevoelig. Daarom gelden in de productie van elektronica hoge normen en er worden al even hoge eisen gesteld aan de perslucht. Meestal is droge en olievrije perslucht nodig. Bij productieprocessen in de stofvrije ruimte gelden bijzondere voorwaarden.

De toepassingen waarbij perslucht wordt ingezet zijn zo veelzijdig als de gebieden van de branche. Neem contact met ons op, wij vinden samen de optimale oplossing voor een betrouwbare persluchttoevoer en -kwaliteit.

Toepassingen in de elektrotechnische industrie

Plaatsing
platine

Plaatsing en reiniging

Ook in de elektronica-industrie heeft de automatisering zijn intrede gemaakt, want massa-elektronica wordt tegenwoordig geproduceerd met automatische plaatsing. De perslucht wordt hier enerzijds ingezet voor de pneumatische aandrijving bij het transport van componenten, maar ook voor het opnemen en plaatsen daarvan. Hiervoor wordt zuiglucht gebruikt, die wordt gegenereerd met vacuümpompen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld in de chipproductie gevoelige delen gegrepen en vervolgens op de printplaat geplaatst worden. De productie bij de fabricage van chips moet plaatsvinden onder voorwaarden van een stofvrije ruimte, d.w.z. de persluchtkwaliteit moet worden afgestemd op deze eisen.

Nog een toepassingsgebied voor perslucht is het opbrengen van de soldeerpasta op de printplaten en de reiniging van de geleiderplaten, printplaten en wafels. Hier worden de componenten met perslucht afgeblazen om resten van de bewerking te verwijderen. Bij de bewerking van wafels speelt perslucht een grote rol bij het transporteren en elders opslaan. De ingezette perslucht moet hier vrij zijn van stofdeeltjes, olie en vocht.

Luchtkussens

Luchtkussens

Luchtkussens vallen steeds weer aan te treffen op gebieden waar precisie en snelheid noodzakelijk zijn. In de elektronica-industrie zijn dit bijv. inspectie-apparaten, wafer steppers, apparaten voor de ondersteuning van printplaten, lineaire geleidingen en spillen van boormachines voor printplaten.

Boren van printplaten is een van de sleutelgebieden voor luchtkussens. Vóór het bestukken moeten de printplaten meermaals worden doorboord. Het toerental van de spil ligt in het hoge bereik, en dit wordt mogelijk gemaakt door de contactloze legering. Daarvoor wordt een luchtkussen tussen spillager en statorlager gegenereerd en contact met het materiaal verhinderd. Het luchtkussen wordt gegenereerd met perslucht, die via lagers met één of meerdere mondstukken in de kussenspleet belandt. Op grond van de extreem dunne kussenspleet (luchtfilm van 3 tot 10 µm) moet de perslucht vrij van stofdeeltjes en aerosolen en droog zijn. Vochtige perslucht kan corrosie veroorzaken of tot minerale afzettingen leiden.

Solderen

Stikstof om te solderen

In de elektronica-industrie is het absoluut noodzakelijk om componenten met elkaar te verbinden. Solderen is een van de belangrijkste procedé’s die daarbij komen kijken. Opdat de resultaten aan alle kwaliteitseisen voldoen, moet voor de betreffende toepassing het juiste procedé en de geschikte apparatuur worden ingezet. Sinds juli 2006 mogen bij commerciële apparaten geen loodhoudende soldeertin of loodhoudende printplaten worden gebruikt. Alternatieve procedé’s vereisen vaak stikstof als schermgas, bijv. bij golfsoldeerinstallaties of reflow ovens.

De benodigde stikstof kan worden gewonnen uit de perslucht met behulp van stikstofgeneratoren door de inzet van laag-selectieve membranen of moleculaire zeven. De zuiverheid van het schermgas kan tot wel 95 - 99,5 % bedragen. Ter bescherming van het stikstofmembraan resp. van de moleculaire zeef en ter verhoging van de bedrijfszekerheid wordt vaak een relatieve vochtigheid van de intredende perslucht lager dan 80 % geëist. Dit is noodzakelijk omdat het stikstofmembraan resp. de moleculaire zeef gevoelig zijn voor vocht.

Kwaliteitsbewaking bij de toeleverancier van de automobielindustrie

Afblazen van elektronica met groot prestatievermogen via pulserende en roterende mondstukken, inspecteren van kunststof behuizingen met zuiverende plasmastralen: bij de Duitse toeleverancier van de automobielindustrie Hella vervult perslucht cruciale taken bij de oppervlaktereiniging van veiligheidsrelevante componenten. Belangrijkste eis daarbij: absolute olievrijheid.

 

Naar het toepassingsverslag...