This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Optimalisering van installaties en Air Audit

Exacte meetwaarden zijn voor uw moderne productietechniek onontbeerlijk, het zijn de relevante parameters voor de vaststelling van de efficiëntie van uw persluchtinstallatie. Want alleen wat men kan meten, kunt u ook managen.

In praktisch elk persluchtstation steekt een enorm optimaliseringspotentieel. Dat maken wij door onze metingen voor u zichtbaar. Onze meetresultaten vormen de grondslag voor deze maatregelen voor optimalisering, om ongewenste schommelingen in het persluchtproces te vermijden. 

Een optimalisering brengt naast de technische zekerheid enorme besparingen voor de exploitant met zich mee, en valt direct op te merken in het effectieve resultaat. Zo zijn bijv. lekkagepercentages van 30% en meer geen zeldzaamheid. Een vakkundige lokalisering van lekkages betaalt zich binnen de kortste tijd terug.

Gratis persluchtscan: benelux@beko-technologies.com, Tel.:  0165 - 320 300

Uw voordelen

Efficiënt
 • Vaststelling van de benodigde en daadwerkelijke persluchtkwaliteit
 • Aantonen van het optimaliseringspotentieel
Economisch
 • Verlaging van het energie- en persluchtverbruik
Omvattend
 • Omvattende documentatie van de meetwaarden
 • Meting, evaluatie en vervanging van verbruiksmaterialen

Total Air Audit

Onze service biedt een Total Air Audit aan, die naast direct voor perslucht relevante parameters ook kijkt naar de energie-efficiëntie. De Total Air Audit bestaat uit de basismodule Air Audit Standard en een module voor de meting van het energieverbruik. 

In de basismodule Air Audit Standard, die ook apart kan worden geboekt, worden de volgende voor perslucht relevante parameters gemeten:

 • Flowmeting
 • Meting van het drukdauwpunt
 • Meting van stofdeeltjes
 • Meting restoliegehalte perslucht nevelvormig tot 16 bar [g]
 • Perslucht olie-aerosol-/nevelconcentratie
 • Drukmeting

In de Total Air Audit wordt daarnaast nog het energieverbruik onder de loep genomen door de volgende metingen:

 • Meting van krachtontneming/energieverbruik
 • Lokalisering van lekkages

Aan de hand van de in de Total Air Audit verkregen meetwaarden kunt u de eisen uit de richtlijnen voor kwaliteitsbewaking van uw productie resp. branche vervullen. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor de optimalisering van het persluchtstation en de energie-efficiëntie daarvan.

Analyse service

Slijtage-analyse van adsorptiemiddelen en actieve kool

Regelmatige slijtage-analyses van verbruiksmaterialen zoals adsorptiemiddelen of actieve kool stellen de duurzame capaciteit van uw persluchtstation veilig. Het droogmiddel in de adsorptiedrogers en de actieve kool in actieve kooladsorbers in de persluchtbehandeling zijn onderhevig aan slijtage. Er komt een moment dat deze hun werk niet meer kunnen verrichten.

Om deze slijtage te kwalificeren en eventueel te zorgen voor een tijdige vervanging bieden wij de slijtage-analyse van adsorptiemiddelen en actieve kool aan.

.

Analyse van persluchtcondensaat

Persluchtcondensaat kan gedispergeerd, maar ook geëmulgeerd voorkomen. Om de bestanddelen van het condensaat te herkennen en de juiste behandelingstechniek te bepalen analyseren wij uw persluchtcondensaat graag in ons laboratorium. Alleen een correcte behandeling vermijdt juridische en voor het milieu schadelijke gevolgen.