This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Perslucht in de medische techniek

Lucht als geneesmiddel – dat is in de medische sector een realiteit van levensbelang. Aer medicalis resp. medische perslucht is de vakterm voor de vervanging van normale lucht. Deze is onontbeerlijk voor de werking van plafondtoevoereenheden, in leidingstelsels voor anesthesiegas, als lucht voor de beademing van patiënten, om medische producten te controleren of te koelen, in hyperbare kamers en bij tal van andere toepassingen.  Verder wordt medische perslucht ingezet in laboratoria, artsen- en tandartsenpraktijken, maar ook steeds vaker in fitness en wellness centra.

Om de absolute veiligheid van patiënten te garanderen zijn maximale zuiverheid en betrouwbaarheid van de perslucht nog maar één deel van het verhaal – medische perslucht is als geneesmiddel onderworpen aan de richtlijnen van de Europese Pharmacopoeia. Verder moeten, afhankelijk van het gebruiksdoel, de richtlijnen volgens DIN 8573-1:2001 en ook DIN EN ISO 7396-1:2007 en van DIN EN 12021 voor de kwaliteit van ademlucht in acht worden genomen. Met onze jarenlange ervaring als partner van klinieken en ondernemingen op het gebied van medische techniek helpen wij ook u bij de bereiding van medische perslucht van hoge kwaliteit en bij het naleven van alle relevante richtlijnen.  

Toepassingen in de medische branche

Ademlucht

Ademlucht

De kunstmatige beademing van mensen vereist zeer hoge gevoeligheid en oplettendheid. Minimale verontreinigingen van de ademlucht kunnen de gezondheid van een patiënt al aanzienlijk in gevaar brengen. Daarom gelden voor medische ademlucht als geneesmiddel hoge eisen, die zelfs wettelijke plichten zijn. Voor de continue kwaliteitsgarantie bij de bewaking van de ademlucht zijn zeven doorslaggevende parameters relevant: zuurstof-, koolmonoxide-, kooldioxide-, zwaveldioxide- en stikstofoxidegehalte en nitreuze gassen en waterdampgehalte. Een waterdichte documentatie van alle meetwaarden ondersteunt het kwaliteitsmanagement van de kliniek en draagt bij aan een hoge veiligheidsstandaard. Met dit bewijs over de naleving van de wettelijk vastgelegde grenswaarden van inhouds- en schadelijke stoffen in de perslucht komen apothekers in klinieken hun bindende plichten van het Europese artsenijboek na. Tegelijk kunnen ze erop vertrouwen patiënten op elk moment zo goed mogelijk van ademlucht in zijn zuiverste vorm te voorzien.

Laboratorium

Inzet in laboratoria

Naast de inzet in ziekenhuizen wordt perslucht steeds meer gebruikt in laboratoria. Opdat in deze ultragevoelige omgevingen het gevaar van de groei van bacteriën wordt uitgesloten, moet perslucht absoluut bacterievrij en droog zijn. Droge en bacterievrije omstandigheden beschermen eveneens tegen corrosie en afzettingen in hoogwaardige laboratoriumapparatuur. Om geconcentreerd werk in laboratoria mogelijk te maken moeten de gebruikte apparaten en machines geluidsarm zijn – en bovendien plaatsbesparend en mobiel inzetbaar.

Perslucht is in laboratoria o.a. nodig voor de volgende toepassingen:

 • autosamplers: aanzuigen van monsters, door perslucht ondersteunde injectie

 • sterilisators: hittegevoelige oplossingen of apparaten worden onder druk in de autoclaaf kiemvrij gemaakt

 • rheometers: meetinstrument voor het vaststellen van het vervormings- en vloeigedrag van materie. Hier wordt perslucht ingezet, omdat rheometers met luchtkussens werken

 • stikstofgeneratoren

 • bloedanalyse

 • dosering van vloeistoffen

 • gaschromatografen, die dienen als analysemethode voor het scheiden van mengsels in afzonderlijke chemische verbindingen

Klinieken
dentist drill

Klinieken en praktijken

In medische omgevingen zoals klinieken en praktijken is een steriele ruimte absoluut noodzakelijk. Ook perslucht moet absoluut bacterievrij, olievrij en droog zijn, zodat de groei van micro-organismen is uitgesloten.

In operatiekamers en op de intensive care wordt perslucht bijv. ingezet voor de volgende toepassingen:

 • afzuigen van bloed en wondafscheidingen bij operaties door de inzet van een medisch vacuüm.

 • perslucht voor de koeling bij de inzet van lasers, die bijv. worden ingezet bij het verwijderen van tatoeages.

 • flowmeting voor de verneveling van medicamenten aan het ziekenbed

In artsen- en tandartsenpraktijken: Aandrijving van chirurgische instrumenten en gereedschappen, zoals bijv. de inzet van boren of bij het uitblazen van de mond van de patiënt.

Wellness

Wellness en fitness

De zogenaamde zuurstoftherapie is voor de medische techniek van immens belang, maar wint daarnaast ook voor toepassingen in fitness en wellness centra alsmaar meer ingang. In deze markt komt het vooral aan op kleine en voordelige apparaten. Kleine adsorbers nemen stikstof op en verrijken de lucht met zuurstof om de zuurstofconcentratie in het bloedplasma van patiënten te verhogen. Een mogelijke groei van bacteriën moet met extreem droge lucht en de inzet van antibacterieel koper worden voorkomen.

Naast de kortstondige inzet voor beademing (zie ademlucht in het ziekenhuis) wordt medische perslucht ingezet in het kader van een lange termijn zuurstoftherapie, wanneer patiënten lijden aan chronisch zuurstofgebrek, of ook om de algemene conditie van oudere mensen te verbeteren.

Op het gebied van fitness helpt perslucht bijv. bij de simulatie van een hoogtestage voor beoefenaars van wedstrijdsport:

 • Acclimatisatie aan het zuurstofgebrek

 • Verblijf in onderdrukcabines