This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

DRYPOINT® RA koeldrogers verlagen de bedrijfskosten

Koeldrogers worden overal ingezet en zijn tegenwoordig stand der techniek in persluchtnetten. Ze vormen het meest economische procedé om perslucht te drogen: door afkoeling van de persluchttemperatuur condenseert de meegevoerde waterdamp tot water, dat vervolgens wordt afgevoerd. Bij schommelende volumestromen kunt u met de DRYPOINT RA eco dankzij zijn intelligente aansturing duidelijk energie besparen. Voor alle toepassingen waarbij het aankomt op stabiele voorwaarden, biedt de DRYPOINT RA de meest efficiënte oplossing.

Werkwijze DRYPOINT® RA eco

Alle DRYPOINT RA koeldrogers maken een optimale warmtewisseling mogelijk dankzij het tegenstroomprocedé (counter flow) over het hele traject. De perslucht stroomt over het hele traject binnen de warmtewisselaar in een afwaarts gerichte beweging. Dit gebeurt zonder ongunstige omleidingen, hetgeen resulteert in een zeer gering persluchtverlies.

Op ons YouTube-kanaal vindt u meer video's over ons bedrijf, persluchtvoorbereiding en meettechnologie.

Beproefd systeem, overal in inzet: DRYPOINT® RA

De koeldroger DRYPOINT RA is de standaard oplossing en daarmee de eerste keuze bij toepassingen met stabiele inzetvoorwaarden en constante drukdauwpunten van +3 °C. Dankzij veelzijdige modellen kunnen we u altijd de juiste oplossing voor uw eisen bieden. Onze koeldrogers onderscheiden zich door een betrouwbare droging, een minimaal persluchtverlies en een laag energieverbruik. De beproefde constructie van de DRYPOINT RA maakt naast hoogste functionaliteit ook een betrouwbaar, veilig en kostenefficiënt bedrijf mogelijk.

Overtuigend efficiënt met minimaal drukverlies

Een hoge drukval in de koeldroger moet worden gecompenseerd door een verhoogde compressorcapaciteit en de daarmee gepaard gaande energievraag. De gevolgen zijn onnodig energieverbruik en duidelijk hogere bedrijfskosten. Bij de DRYPOINT RA koeldrogers werd daarom de drukval verlaagd tot een absoluut minimum. Wezenlijke elementen zijn daarbij de warmtewisselaar met geoptimaliseerde stroming, een demister voor zekere afscheiding en royaal gedimensioneerde componenten, die zorgen voor een lage drukval van gemiddeld 0,16 bar – bij volledige belasting.

Bouwgrootten van de DRYPOINT® RA koeldrogers

DRYPOINT® RA 3600 - 13800

 • Besturing en bewaking van de geïntegreerde BEKOMAT via de systeemsturing
 • Potentiaalvrij alarmcontact voor het overdragen van alarmmeldingen
 • Inzet van trillingsarme en energie-efficiënte scroll compressoren
 • RS485-interface biedt externe controle- en bewakingsmogelijkheid
 • Registratie van alarmsituaties/-meldingen

Voordelen van de DRYPOINT® RA

Efficiënt
 • Voor capaciteiten van 20 tot 13.200 m³/h
 • Droging door zeer effectieve aluminium warmtewisselaarcombinatie
Toepassingsgericht
 • Stabiel drukdauwpunt van + 3 °C door heetgas bypass klep met externe drukcompensatie en drukgestuurde ventilator
 • Optimale beveiliging van de koelkringloop door lage- en hogedrukschakelaar
Extra’s direct geïntegreerd
 • Standaard uitgerust met BEKOMAT
 • Centrale systeembesturing voor de functiecontrole van de droger en bewaking van de geïntegreerde BEKOMAT
Milieu- en service vriendelijk
 • Inzet van milieu- en ozonvriendelijk koelmiddel met een bijzonder gunstige GWP-waarde (Global Warming Potential)
 • Voordelig en snel onderhoud

Technische gegevens van DRYPOINT® RA

  RA 3600 – RA 13200
Max. perslucht-inlaattemperatuur +70 °C
Min. ... max. bedrijfsdruk 4 ... 14 bar [ü]
Min. ... max. omgevingstemperatuur +2 ... +50 °C
  RA 190 – RA 13200
Koelmiddel R407C

* refer to downloads for additional performance data: Product Folder...

Economisch: DRYPOINT® RA eco

De nieuwe generatie koeldrogers verenigt economische doelstellingen met ecologische verantwoordelijkheid. Met onze energiebesparende drogers van de DRYPOINT RA eco serie werd rentabiliteit nieuw gedefinieerd: dankzij het geheel van de technische eigenschappen konden drukverlies, persluchtverlies en krachtontneming duidelijk worden verlaagd. Bij schommelende afname van perslucht zorgt een intelligente besturing voor energiebesparingen doordat de capaciteit van de droger optimaal wordt aangepast aan de vraag naar perslucht. De DRYPOINT RA eco bouwt voort op het beproefde systeem en breidt dit uit met een intelligent energieconcept.

Beproefd systeem, intelligent geregeld

Koeldrogers worden vaak ontworpen voor de zwaarste operationele voorwaarden - de maatstaf is het zomerbedrijf met hoge inlaat- en omgevingstemperaturen. Daardoor is de droger in de meeste gevallen erg groot gedimensioneerd en werkt die zelden met constante volle belasting. De DRYPOINT RA eco koeldroger staat voor geoptimaliseerde efficiëntie van grondstoffen: het toepassingsgebied ligt daar, waar persluchtsystemen en producten zeker tegen condensaat en vervuiling moeten worden beschermd. De droging gebeurt door afkoeling van de lucht. Het daarbij gevormde condensaat wordt zonder persluchtverliezen door de BEKOMAT efficiënt afgevoerd. De kringverwarming reduceert de relatieve vochtigheid van de gedroogde lucht tot minder dan 30%. De opgenomen energie wordt aangepast aan de vereiste drogingscapaciteit. Dit procedé bespaart energiekosten en ontziet het milieu.

The biggest savings are from the energy which we do not consume.

Voor de grootste besparingen zorgt de energie die wij niet verbruiken. Bij de koeldrogerserie DRYPOINT RA eco wordt het reeds succesvolle concept van de DRYPOINT RA met laag drukverlies, optimaal ontwerp van de warmtewisselaar en BEKOMAT doorgetrokken. Dit hebben wij aangevuld met twee nieuwe regelconcepten voor de verschillende bouwgrootten, die de drogingscapaciteit direct aanpassen aan de vraag en zo het energieverbruik aanzienlijk verlagen.

DRYPOINT® RA 20-960 eco

 • Voor volumestromen < 1.000 m³/h
 • Energiekosten besparen dankzij al naargelang vraag gestuurd uitschakelen van de koelmiddelcompressor
 • Indicatie van de procentuele energiebesparing
 • Potentiaalvrij contact voor het overdragen van alarmmeldingen

Energie-efficiëntie dankzij intelligent cycling systeem

Voor volumestromen van minder dan 1.000 m³/h werkt de DRYPOINT RA eco als cycling droger, waarbij de koelmiddelcompressor vraaggericht wordt uitgeschakeld. Het intelligente cycling systeem werkt afhankelijk van de gevraagde droging en wordt zo geregeld, dat de uitschakeltijden optimaal worden verlengd.

DRYPOINT® RA 1300-10800 eco

 • Voor volumestromen > 1.000 m3/h
 • Hoge energiebesparing bij schommelende drogingseisen dankzij de unieke combinatie van frequentie- en uitschakelregeling
 • Inzet van de trillingsarme en energie-efficiënte scroll compressoren
 • Intuïtief 4,7” touchscreen voor eenvoudige en snelle functiecontrole – ook van de geïntegreerde BEKOMAT 
 • Potentiaalvrij contact voor het overdragen van alarmmeldingen
 • RS485-interface biedt externe controle- en bewakingsmogelijkheid
 • Registratie van alarmsituaties/-meldingen

Optimale combinatie van energiebesparing en drogingscapaciteit

Voor volumestromen van meer dan 1.000 m³/h combineert de DRYPOINT RA eco de frequentieregeling van de koelmiddelcompressor met het cycling systeem. Bovendien wordt ook de ventilator frequentiegeregeld, wat zorgt voor een optimale combinatie van energiebesparing en drogingscapaciteit.

Voordelen van de DRYPOINT® RA eco

eco voordelen
 • Aanpassing van de krachtontneming aan veranderde drogingseisen
 • Energiebesparing bij schommelende flow
 • Actieve bijdrage aan de duurzaamheid
Energie-efficiënt en economisch
 • Zeer lage drukverliezen dankzij voor stroming geoptimaliseerd design van de warmtewisselaar
 • Zeer lage krachtontneming dankzij uitgebalanceerde compressortechniek voor het koelmiddel
 • Geen persluchtverlies dankzij effectieve condensaatafvoer met BEKOMAT
Veilig en betrouwbaar
 • Efficiënte afscheiding van condensaat dankzij geïntegreerde demister
 • Optimale beveiliging van de koelkringloop
Eenvoudig te bedienen
 • Helder overzicht van alle operationele toestanden
 • Continue bewaking van de condensaatafvoer
 • Eenduidige alarmmeldingen
 • Tijdige onderhouds- en service informatie

Technical data of the DRYPOINT® RA eco

  RA 20 eco – RA 70 eco RA 110 eco – RA 10800 eco
Max. perslucht-inlaattemperatuur +70 °C +70 °C
Min. ... max. bedrijfsdruk 4 ... 16 bar [ü] 4 ... 14 bar [ü]
Min. ... max. omgevingstemperatuur +2 ... +50 °C +2 ... +50 °C
  RA 20 eco – RA 135 eco RA 190 eco – RA 10800 eco
Koelmiddel R134.a R407C

*Meer technische gegevens vindt u in de productinfo beneden in de download zone...

DRYPOINT® RA speciale modellen

Bij speciale toepassingsgebieden en eisen zijn klantspecifieke oplossingen nodig. Dankzij de brede koeldroger productportfolio hebben wij altijd een groot aantal speciale oplossingen voor u: of nu voor hogedruktoepassingen tot 50 bar, bijzonder hoge inlaattemperaturen van de perslucht of voor agressieve omgevingsvoorwaarden. Met de DRYPOINT RA speciale modellen en opties dekken wij ook uw eisen als klant. Zoals gewoonlijk met maximale zekerheid bij minimaal energieverbruik.

De koeldroger voor hoge inlaattemperaturen: DRYPOINT® RA HT

De persluchtkoeldrogers DRYPOINT RA HT werden speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij perslucht met hoge inlaattemperaturen tot 80 °C efficiënt moet worden gedroogd.

Het doordachte ontwerp met geoptimaliseerde stroming zorgt voor een weerstandsarm doorstromen van de perslucht. De geoptimaliseerde koelcompressortechnologie zorgt bovendien voor een laag energieverbruik bij een zeer stabiel drukdauwpunt.

Geïntegreerd CLEARPOINT® voorfilter met BEKOMAT®

Het geïntegreerde CLEARPOINT filter voert het gevormde condensaat via een BEKOMAT zeker en zonder onnodige persluchtverliezen af. Bovendien beschermt het voorfilter de warmtewisselaar van de koeldroger, wat de standtijd en effectiviteit van de warmtewisselaar ten goede komt.

De koeldroger voor hogedruktoepassingen: DRYPOINT® RS HP

De persluchtkoeldrogers DRYPOINT RS HP werden speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij perslucht in het drukbereik 45 bar / 50 bar efficiënt moet worden gedroogd. Dit is vaak het geval bij de productie van PET-flessen, maar ook om dieselaggregaten te starten of bij geologische boormachines.

Roestvrij stalen plaatwarmtewisselaar van de DRYPOINT® RS HP

Het doordachte ontwerp met geoptimaliseerde stroming van de roestvrij stalen plaatwarmtewisselaar zorgt voor een lage stromingsweerstand van de perslucht. Voor een laag energieverbruik bij een zeer stabiel drukdauwpunt zorgt bovendien de geoptimaliseerde koelcompressortechnologie.

Nog robuuster dankzij innovatieve TAC coating

Veel industriële omgevingen, zoals bijv. in de landbouw, levensmiddelentechniek of in de papierproductie, bevatten agressieve mediums in de lucht. Deze kunnen een negatieve invloed hebben op de levensduur van een droger. Voor de optimale bescherming bevelen wij u de anticorrosiecoating aan voor onze DRYPOINT  RA/RS HP serie.

Bij agressieve omgevingsvoorwaarden

De anticorrosiecoating TAC voor alle inwendige koperhoudende componenten verlengt de levensduur van de droger met een veelvoud en verhoogt de bedrijfszekerheid.

Op wens ook als watergekoelde persluchtkoeldroger

Indien een centrale koelwatertoevoer beschikbaar is, dan vormen de volgende DRYPOINT RA types de optimale oplossing:

DRYPOINT RA WC Watergekoelde persluchtkoeldroger. De waterkoeling maakt een betrouwbare droging mogelijk – onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.

DRYPOINT RA TBH Watergekoeld met buiswarmtewisselaar voor grijswater.

DRYPOINT RA SWC Zeewatergekoeld met buiswarmtewisselaar.

 

Downloads DRYPOINT® RA

Droging | Koel-, membraan- en adsorptiedrogers
Competentiebrochure
6 MB
Droging | DRYPOINT RA eco
Brochure
308 KB
Droging | DRYPOINT RS HP
Brochure
3 MB
Droging | Anticorrosiecoating TAC
Brochure
167 KB
Droging | Waterkoeling WC, TBH en SWC
Brochure
182 KB
DRYPOINT RA 20-960eco
Gebruiksaanwijzing
11 MB
DRYPOINT RA 1300-4400 eco
Gebruiksaanwijzing
9 MB