This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Perslucht in de cementindustrie

De bouwindustrie groeit elk jaar en daarmee ook het gebruik van cement, gips en beton. Deze onmisbare bouwmaterialen worden voornamelijk gewonnen uit natuurlijke hulpbronnen, zoals kalksteen. Zij worden in grove brokken aangevoerd voor verdere verwerking. Alleen door processen als breken, malen en branden worden ze van grof gesteente tot poeder omgevormd. Bij het branden wordt het gemalen poeder zodanig verhit dat het smelt en kleine klontjes vormt, de klinker. Deze klinker is al zeer hygroscopisch en wordt pas fijn cement na een verder maalproces in de enorme kogelmolen.

Dikwijls worden andere stoffen toegevoegd om bepaalde eigenschappen te verkrijgen en zo de toepassingsgebieden in de bouwindustrie te kunnen bedienen. Het fijne poeder wordt dan ofwel verpakt en verzonden ofwel in silo's geplaatst om rechtstreeks in vrachtwagenmixers te worden geladen voor gebruik.

Vocht als bijzondere uitdaging

Bij al deze processen worden pneumatisch aangedreven machines, blowers of transportbanden vaak bediend met perslucht in de ruwe, stoffige omgeving. Vocht uit de omgevingslucht of productiegerelateerde water- of oliedampen vormen hier een bijzondere uitdaging. Zij zorgen ervoor dat het cementpoeder of de klinker hard wordt en samenklontert, waardoor leidingen verstopt kunnen raken en het cement zelf onbruikbaar wordt. Omdat vocht uit de omgevingslucht en productiegerelateerde water- of oliedampen het zeer vochtbindende poeder doen samenklonteren en verharden, moeten zowel voor het gebruik van machines als voor de opslag of het transport speciale eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de omgevingslucht en de perslucht.

Eisen aan de kwaliteit van de perslucht

Zo moeten bijvoorbeeld pneumatische aandrijvingen en transport- of proceslucht bijzonder droog en vrij van vocht en oliedampen zijn tijdens de productie, het laden of het overbrengen. Anders ontstaat afzetting op machines en in leidingen. Kleppen, cilinders, optische bewakingssystemen op ovens en silo's kleven aan elkaar, raken verstopt en kunnen zo de productie vertragen, tot slijtage en reparaties leiden en in het ergste geval de fabriek tot stilstand brengen.

Afhankelijk van het type productie-installatie worden de stations tussen de kogelmolen en de silo op verschillende plaatsen gereinigd met perslucht of besproeid met geschikte chemicaliën die klontering en verharding voorkomen.

De VDMA geeft met haar normbladen belangrijke informatie over de persluchtkwaliteit voor verschillende bedrijfstakken. Voor de cementindustrie definieert zij kwaliteitsklasse 4-7 voor deeltjesgehalte, klasse 4 voor vochtigheid (damp) bij een temperatuur boven 10°C, klasse 2-3 onder 10°C en klasse 4 voor totaal oliegehalte. Deze klassen gelden zowel voor stuurlucht (b.v. voor pneumatische aandrijvingen) als voor transportlucht (b.v. voor transport, koeling of opslag).

*Bron VDMA-normblad 15390-1

Toepassingen

Transport
kalzinator

Afhankelijk van de grootte van de gebruikte grondstoffen worden leidingen met perslucht gebruikt om het materiaal te transporteren. Hoe droger en poederiger het materiaal, des te droger moet de gebruikte perslucht zijn, zodat het vochtbindende poeder zich niet aan de leidingwanden, aansluitingen of kleppen hecht en deze blokkeert. Met name bij buitenleidingen moeten temperatuurschommelingen en de daarmee gepaard gaande condensaatontwikkeling worden gecontroleerd en gecompenseerd, zodat de productie zonder onderbreking kan verlopen.

Opslag
zementwerk

Het afgewerkte, sterk hygroscopische poeder wordt opgeslagen in door ventilatoren gekoelde ruimten. Daartoe is het absoluut noodzakelijk dat oliedampen en vocht uit de aangezogen omgevingslucht worden gefilterd en dat uitsluitend absoluut droge en condensvrije lucht wordt ingeblazen, zodat het poeder homogeen blijft en niet gaat klonteren of verharden. Indien het poeder naar verdere silo's wordt overgebracht, bijvoorbeeld voor de verdere verwerking tot beton, moet het via autonome systemen die met droge perslucht werken in een tankwagen worden gepompt en vanuit de overeenkomstige tankwagen in een silo. Daarbij mag geen vochtige buitenlucht bij het cement komen.

Reiniging
silos

Het hygroscopische poeder wordt tijdens de verwerking door verschillende stations getransporteerd. Daarbij kan afzetting ontstaan, vooral op plaatsen waar het product wordt afgezet, d.w.z. waar er gedurende een bepaalde tijd veel van achterblijft, en deze afzetting moet regelmatig worden verwijderd. Dit gebeurt door middel van persluchtstralen, die automatisch na een bepaalde tijd of na een bepaald proces plaatsvinden, om verkleving en verlies van materiaal te voorkomen. Het is absoluut noodzakelijk dat de lucht vrij is van vocht en olie en dus zeer droog is om geen basis voor afzettingen te vormen. Alle verwerkingsstations die na de draaioven komen, moeten noodzakelijkerwijs zeer droge en olievrije lucht gebruiken.

References

Toepassingsverslag en casestudies

zementwerk

Persluchtbehandeling in de cementproductie

Cement en water vormen een net zo explosief mengsel als olie en vuur – tenminste dan, wanneer men beide componenten ongecontroleerd met elkaar in aanraking brengt. Dat te verhinderen is juist bij de cementproductie een enorme uitdaging.

werk

Perslucht bij de gipsbereiding

Vocht is de grootste vijand van de 432 doekfilterslangen in wervelbedoven 7 van Remondis Production GmbH in de fabriek Lippewerk in de Westfaalse stad Lünen. Het dient voor het branden van gips, dat van nature een uiterst hydrofiel materiaal is.

werk

Transport van proppen voor de kalkproductie

Volgens het principe van het transport van proppen transporteert men in de kalkfabriek van H. Oetelshofen GmbH & Co. KG kalksteenmeel van de productieplaatsen naar de opslagsilo’s. Als transportmedium dient perslucht, die vooral aan één voorwaarde moet voldoen: absoluut droog zijn.