This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Veiligheidsrelevante aspecten

Perslucht in de chemische industrie

Er zijn veel ingangen voor vervuiling in een chemisch park. Met sommige ben je misschien al bekend. Of er actie moet worden ondernomen, wordt meestal pas in een later stadium duidelijk. Continue monitoring met behulp van meettechnologie kan vroegtijdige indicaties geven.

Bij de productie van hoogwaardige chemische producten worden toxische, corrosieve en variabele stoffen gebruikt. Dit betekent dat perslucht met deze stoffen kan reageren als deze verontreinigd is. Perslucht komt tijdens het productieproces vaak zelfs in direct contact met het product zelf en moet daarom worden onderworpen aan de strengste voorschriften en permanente bewaking. Dit vereist absoluut olievrije, droge en constante perslucht.

Vooral in een veeleisende sector als de chemische industrie moeten procesbetrouwbaarheid en een soepele werking zonder grote drukdauwpunt- en verschildrukschommelingen gegarandeerd zijn: voor maximale veiligheid en efficiëntie.

Explosiebeveiliging

Reactieve stoffen

In de context van chemische productieprocessen is de ATEX-richtlijn 2014/34/EU met haar Europese bepalingen inzake explosiebeveiliging bijzonder relevant. Toepassingen in petrochemische omgevingen vereisen ook hoge veiligheidsnormen, die zijn samengevat in de technische normen van de API.

Toepassingen in de chemiesector

Transport
food transport

Pneumatisch transport

In talrijke branches worden poedervormige of korrelige grondstoffen verwerkt. Perslucht wordt ingezet als transportlucht om deze stoffen door de productie-installatie verder te transporteren of te doseren. In de chemische industrie worden chemicaliën in de vorm van ruw materiaal en poeder via buisleidingen naar de plaats van de verdere verwerking, zoals bijv. silo’s, doseer- of productie-installaties, getransporteerd. Bij dit proces moet de ingezette perslucht een vastgelegde drogingsgraad bezitten, opdat poeder en granulaten zich niet door restvocht verbinden of gaan klonteren.

In grotere chemische fabrieken wordt de luchttoevoer vaak gerealiseerd via buisverbindingen in de openlucht. Hier is een bijzonder laag drukdauwpunt nodig om condenseren te vermijden. Voor hoge volumestromen valt het aan te bevelen om een redundantie bij drogingsinstallaties achter de hand te houden, om een constante toevoer in complexe chemische en petrochemische installaties te garanderen.

Poeder
pulver

Verwerking van poeders en granulaten

In chemische processen worden de meest uiteenlopende producten vervaardigd, waaronder o.a. betonpoeder, kunststoffen en rubber, lijmen, farmaceutische producten, reinigingsmiddelen en cosmetica. Deze producten worden gefabriceerd uit natuurlijke (bijv. vetten en olieën) of synthetische grondstoffen (bijv. ethyleenstyreenvinylchloride). In het kader van de productie helpt perslucht bij de verdere verwerking door deze uitgangsstoffen stuk te slaan, te verstuiven, los te werken, te mengen of te homogeniseren. Daarbij moet de perslucht, naast zijn afhankelijk van het soort toepassing individueel vast te leggen zuiverheid, een speciale drogingsgraad bezitten, opdat poeder en granulaten zich niet door restvocht verbinden of gaan klonteren.

Wanneer de perslucht rechtstreeks in aanraking komt met het product, bijv. bij de verstuiving van wasmiddelen en daarop volgend gebruik als additief voor vaatwastabletten, dan moet de perslucht absoluut olievrij zijn. Om de proceszekerheid te garanderen is zowel een permanente monitoring als een waterdichte documentatie van de persluchtkwaliteit absoluut noodzakelijk.

EX ZONE
Ex Symbol

EX ZONE

Perslucht kan in chemische installaties worden gebruikt voor meet-, stuur- en regeltaken. Perslucht wordt vooral ook ingezet in explosieve omgevingen (EX-zones), want in tegenstelling tot elektrische stroom genereert deze geen vonken. Zo kunnen bijvoorbeeld persluchtgereedschappen en hefplatforms werken met een aandrijving zonder ontstekingsbron. Perslucht is in explosieve omgevingen een veilige energiebron en daarom uitdrukkelijk toegelaten voor de inzet in EX-zones.

Op booreilanden en in opslagplaatsen voor aardgas en aardolie is vaak veel perslucht nodig, en daar gelden strenge veiligheidsvoorschriften. De perslucht is eveneens blootgesteld aan de ruwe omgevingstemperaturen. Aangezien de stuur- en regelinrichtingen vaak in de openlucht liggen, moet worden verzekerd dat de pneumatische apparaten worden beschermd tegen bijvoorbeeld neerslag van condensaat of bevriezingen.

Referenties

Rapporten van gebruikers

everdry xxl

Persluchtbehandeling XXL in het Chempark Uerdingen

BEKO TECHNOLOGIES realiseerde een groot project voor een adsorptiedroger, die de warmte van het verdichtingsproces gebruikt voor de regeneratie. Na succesvolle afsluiting van het proefdraaien werd de installatie overhandigd aan CURRENTA.

umria filler

Optimalisering van het persluchtsysteem bij Umbria Filler

Ondernemingen uit de chemische industrie staan tegenwoordig niet alleen onder druk om efficiënt te produceren, ze moeten ook kwaliteits- en duurzaamheidseisen vervullen.