This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Perslucht in de chemiesector

Bij de productie van hoogwaardige chemische producten worden vaak toxische en corrosieve stoffen en stoffen met veranderlijke eigenschappen ingezet. Dit betekent dat perslucht met deze stoffen zou kunnen reageren, wanneer hij verontreinigd is. Vaak komt de perslucht in het productieproces zelfs in direct contact met het product zelf, en moet daarom voldoen aan de strengste richtlijnen en permanent worden gemonitord. Hier is absoluut olievrije, droge en constante perslucht nodig.

In het kader van chemische productieprocedures is vooral de ATEX-richtlijn 2014/34/EU met zijn Europese bepalingen inzake explosieveiligheid relevant. Ook voor de toepassingen in petrochemische omgevingen gelden hoge veiligheidsnormen, die zijn vastgelegd in de technische normen van API.

Wij ondersteunen u bij de holistische benadering van de persluchtbehandeling om de - zeker in de veeleisende chemische branche - zo belangrijke proceszekerheid en een rond bedrijfsverloop zonder grote schommelingen van drukdauwpunt en verschildruk te realiseren: voor de grootst mogelijke zekerheid en efficiëntie.

Toepassingen in de chemiesector

Transport
food transport

Pneumatisch transport

In talrijke branches worden poedervormige of korrelige grondstoffen verwerkt. Perslucht wordt ingezet als transportlucht om deze stoffen door de productie-installatie verder te transporteren of te doseren. In de chemische industrie worden chemicaliën in de vorm van ruw materiaal en poeder via buisleidingen naar de plaats van de verdere verwerking, zoals bijv. silo’s, doseer- of productie-installaties, getransporteerd. Bij dit proces moet de ingezette perslucht een vastgelegde drogingsgraad bezitten, opdat poeder en granulaten zich niet door restvocht verbinden of gaan klonteren.

In grotere chemische fabrieken wordt de luchttoevoer vaak gerealiseerd via buisverbindingen in de openlucht. Hier is een bijzonder laag drukdauwpunt nodig om condenseren te vermijden. Voor hoge volumestromen valt het aan te bevelen om een redundantie bij drogingsinstallaties achter de hand te houden, om een constante toevoer in complexe chemische en petrochemische installaties te garanderen.

Poeder
pulver

Verwerking van poeders en granulaten

In chemische processen worden de meest uiteenlopende producten vervaardigd, waaronder o.a. betonpoeder, kunststoffen en rubber, lijmen, farmaceutische producten, reinigingsmiddelen en cosmetica. Deze producten worden gefabriceerd uit natuurlijke (bijv. vetten en olieën) of synthetische grondstoffen (bijv. ethyleenstyreenvinylchloride). In het kader van de productie helpt perslucht bij de verdere verwerking door deze uitgangsstoffen stuk te slaan, te verstuiven, los te werken, te mengen of te homogeniseren. Daarbij moet de perslucht, naast zijn afhankelijk van het soort toepassing individueel vast te leggen zuiverheid, een speciale drogingsgraad bezitten, opdat poeder en granulaten zich niet door restvocht verbinden of gaan klonteren.

Wanneer de perslucht rechtstreeks in aanraking komt met het product, bijv. bij de verstuiving van wasmiddelen en daarop volgend gebruik als additief voor vaatwastabletten, dan moet de perslucht absoluut olievrij zijn. Om de proceszekerheid te garanderen is zowel een permanente monitoring als een waterdichte documentatie van de persluchtkwaliteit absoluut noodzakelijk.

EX ZONE
Ex Symbol

EX ZONE

Perslucht kan in chemische installaties worden gebruikt voor meet-, stuur- en regeltaken. Perslucht wordt vooral ook ingezet in explosieve omgevingen (EX-zones), want in tegenstelling tot elektrische stroom genereert deze geen vonken. Zo kunnen bijvoorbeeld persluchtgereedschappen en hefplatforms werken met een aandrijving zonder ontstekingsbron. Perslucht is in explosieve omgevingen een veilige energiebron en daarom uitdrukkelijk toegelaten voor de inzet in EX-zones.

Op booreilanden en in opslagplaatsen voor aardgas en aardolie is vaak veel perslucht nodig, en daar gelden strenge veiligheidsvoorschriften. De perslucht is eveneens blootgesteld aan de ruwe omgevingstemperaturen. Aangezien de stuur- en regelinrichtingen vaak in de openlucht liggen, moet worden verzekerd dat de pneumatische apparaten worden beschermd tegen bijvoorbeeld neerslag van condensaat of bevriezingen.

Referenties

Rapporten van gebruikers

everdry xxl

Persluchtbehandeling XXL in het Chempark Uerdingen

BEKO TECHNOLOGIES realiseerde een groot project voor een adsorptiedroger, die de warmte van het verdichtingsproces gebruikt voor de regeneratie. Na succesvolle afsluiting van het proefdraaien werd de installatie overhandigd aan CURRENTA.

umria filler

Optimalisering van het persluchtsysteem bij Umbria Filler

Ondernemingen uit de chemische industrie staan tegenwoordig niet alleen onder druk om efficiënt te produceren, ze moeten ook kwaliteits- en duurzaamheidseisen vervullen.