This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Duurzaamheid is de som van juiste beslissingen

Wij zijn toekomstactivisten. Dat begint bij onze oplossingen – en houdt daar nog lang niet op. Integendeel: Wij denken na over de herkomst van onze grondstoffen. Daarover welke gevolgen bepaalde productieprocessen hebben. En over in welke verpakking onze producten de fabriek verlaten. Wij stellen liever één vraag teveel dan te weinig. Ook onszelf. Bijvoorbeeld als het gaat om de warmtevoorziening in onze kantoorruimtes. Of gewoon hoe ieder van ons voor minder afval kan zorgen op de werkplek. Ook dat heeft heel veel van doen met onze stelregel:

BEKO TECHNOLOGIES. Verantwoordelijk Vooruitgaan.

  • Hoogefficiënte techniek
  • Toekomstgerichte oplossingen
  • Grondstoffen besparende productie
  • Traceerbare bronnen van grondstoffen
  • Energiebewuste concepten

Duurzaamheid is voor ons meer dan gewoon maar een loze kreet. Het gaat ons hier om de zinvolle, toekomstgerichte harmonie tussen ecologie, economie en sociale aspecten.

De toenemende verwachtingen van zowel onze klanten als ook van medewerkers ten aanzien van energie- en materiaalverbruik en daarmee nauw samenhangend de uitstoot van emissies, afvalproductie en logistiek drukken maatgevend hun stempel op het milieuperspectief. Tegelijkertijd mag de economische zijde van het plaatje met economische groei, de netwerkvorming met klanten, handelaars en leveranciers echter ook de corporate governance (behoorlijk ondernemingsbestuur) niet te kort doen. Dat geldt in dezelfde mate ook voor het sociale aspect met het oog op sociale rechtvaardigheid, maatschappelijk engagement, ethisch gedrag, menselijke arbeidsvoorwaarden en een duidelijk standpunt ten aanzien van de handhaving van recht en orde. Dit weerspiegelt ook onze Code of Conduct.

Sociaal engagement

Maatschappelijk engagement is vast verankerd in de geschiedenis van de onderneming en de waarden van BEKO TECHNOLOGIES. De plicht tot sociaal verantwoordelijk handelen heeft reeds de oprichter van de firma Berthold Koch gegrondvest als centraal element van de ondernemingscultuur. In zijn zin wordt deze traditie levend gehouden. Een van de speerpunten daarbij is het stimuleren van jongeren. BEKO TECHNOLOGIES engageert zich met financiële en materiële giften voor verschillende projecten en ondersteunt jongeren door de financiering van school- en studieprojecten op hun weg naar een zelfstandige toekomst.

Voorbeelden van projecten die wij ondersteunen

Sociale Actie bij basisschool de Baayaert

Enkele maanden geleden heeft General Manager Martin Vink contact opgenomen met lokale basisschool De Baayaert in Wouw om te vragen of wij iets voor hen konden betekenen.

Daar heeft Martin met de directrice gesproken, mevrouw Roovers-Klijs, die vertelde dat het schoolplein aan een opknapbeurt toe was maar dat de financiële middelen onvoldoende waren om de werkzaamheden uit te laten voeren.

Samen hebben zij een lijst met klussen opgesteld die door het team van BEKO TECHNOLOGIES B.V. zou kunnen worden uitgevoerd. De school heeft voor de nieuwe sport- en spelattributen gezorgd.

Warchild

"Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber. Angstig. Agressief. Ze kunnen niet normaal kind zijn. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Te worden wie ze willen zijn. Kinderen die opgroeien tot evenwichtige volwassenen, zijn later beter in staat conflicten te voorkomen of op te lossen. Die generatie vormt de hoeksteen van een toekomst in vrede."

Daarom hebben wij besloten om per werknemer, dat zijn er 14 in totaal, één kind te helpen de oorlog te vergeten door lekker buiten te kunnen spelen, te lachen en te sporten, ook al is het maar heel even. Vanaf juli 2016 gaan wij maandelijks een bedrag van 14 x € 6,00 aan Warchild doneren.
Dit kleine bedrag is toch goud waard?

Sponsoring

Donator for Pink Ribbon & WarChild and sponsor of handball club and tennis club in Alphen a/d Rijn. Local social activities determined on a yearly basis.

Dat zou u ook kunnen interesseren

conference

Loopbaan

Als een meer dan gemiddeld snel groeiend familiebedrijf zijn wij op zoek naar slimme koppen, die bereid zijn om zich volledig in te zetten en nieuwe wegen in te slaan.

Meer ontdekken...
beko vision values

Waarden en visie

Alle activiteiten en handelingen van BEKO TECHNOLOGIES worden gekarakteriseerd door onze ondernemingsvisie.

Berthold Koch beko building

Geschiedenis

Het begon allemaal in 1982 in een kleine garage op een binnenplaats in Düsseldorf. Met vele proeven en eenvoudige middelen ontwikkelde Berthold Koch na een geniale inval de eerste elektronisch niveaugeregelde condensaatafvoer: de baanbrekende BEKOMAT.

quality control microscope

Kwaliteit

De hoge kwaliteitseis van de markt vervullen wij met een hoge, door alle medewerkers dagelijks in de praktijk gebrachte kwaliteitsstandaard, de modernste componenten en intensieve productcontroles.