This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Energie-efficiëntie in de perslucht

Vaak wordt het energieverbruik door persluchttoevoer sterk onderschat. Fouten bij de planning of in de dimensionering en onvoldoende onderhoud en instandhouding van de installaties leiden tot drukverliezen. Energiekosten maken tot wel 80 procent van de totale kosten van een persluchtinstallatie uit. Zelfs bij ondernemingen met goed ingezette installaties blijken besparingspotentiëlen van tot wel 30 procent* realiseerbaar. Bovendien bieden bestaande installaties een enorm potentieel voor optimaliseringen. Door een grondige controle van de persluchtinstallaties kunnen maatregelen voor de best mogelijke efficiëntie in goede banen worden geleid. Intelligent energiemanagement is de eerste stap, wanneer het gaat om de rendabiliteit van uw processen. Wij ondersteunen u systematisch bij uw energieconcept. Lokaliseer verborgen kostenfactoren, en optimaliseer uw systeem. Voor een verhoogde energie-efficiëntie in uw processen en een succesvolle certificatie volgens ISO 50001.

*(Bron VDMA normblad 4370)

Pak het energiemanagement systematisch aan.

1. Haal de gegevensbasis voor een efficiënte berekening van de kosten en de vaststelling van potentieel voor verbeteringen in huis met de datalogger METPOINT BDL. Bereken het totale verbruik van de onderneming, het verbruik van elke afdeling, de karakteristieken van afzonderlijke verbruikers en de hoeveelheden lekkage binnen verschillende afdelingen. De elektronische registratie van de sensorsignalen levert 24/7 informatie over de perslucht, en zo over de kwaliteit van uw toepassing. Deze worden weergegeven en opgeslagen op het apparaat. De processequentie kan langdurig gearchiveerd en alarmen kunnen aan overkoepelende systemen doorgestuurd worden. De scherm recorder maakt zo een onmiddellijke evaluatie van de processen en een snelle interventie ter plaatse mogelijk. Analoge en/of digitale sensoren kunnen eenvoudig geconfigureerd en aangesloten worden.

2. Lokaliseer lekkages met METPOINT LKD. Lekkages leiden tot persluchtverliezen, die moeten worden gecompenseerd door een verhoging van de compressorcapaciteit. Een stijging van de energiekosten is het gevolg.

3. Bewaak het restvocht in het systeem met METPOINT DPM. Bij een te hoog aandeel restvocht treedt op den duur aan leidingen en functionele installaties roestvorming op. Dit leidt tot lekkages in het systeem.

4. Controleer de flow met METPOINT FLM. Te hoge flowsnelheden kunnen tot overbelasting van de installatie leiden.

5. Bewaak de druk in uw installaties met METPOINT PRM. Overdruk kan componenten beschadigen.

Met de meettechniek vanBEKO TECHNOLOGIES heeft u alle relevante stappen voor rendabiliteit in het oog. Lokaliseer verborgen kostenfactoren, en optimaliseer uw installaties.

Optimalisering van installaties en Air Audit

In elk persluchtstation is er potentieel voor optimaliseringen. Exacte meetwaarden zijn voor een moderne productietechniek onontbeerlijk en vormen de relevante parameters voor de vaststelling van de efficiëntie van uw persluchtinstallatie. Dat maken wij door onze metingen voor u zichtbaar. Een optimalisering brengt naast de technische zekerheid enorme besparingen voor de exploitant met zich mee, en valt direct op te merken in het effectieve resultaat.

De eco productlijn

Natuurlijke grondstoffen benutten EN hun oorsprong in stand houden: zo definiëren wij onze verantwoordelijkheid, waar dan ook wij lucht voor uw processen bruikbaar maken. Wij ontwikkelen technologieën en processen voor een milieuvriendelijke productie.

Zo is eco ontstaan, een installatieconcept dat erop is gericht om mogelijke effecten op de natuur in het oog te houden en energie zo in te zetten, dat deze maximaal economisch nut gepaard laat gaan met respect voor ecologie, en dat bij volledige technische functionaliteit. Wij verbinden techniek met milieubewustzijn en helpen u om verantwoord te leven.

Met onze energiebesparende drogers van de DRYPOINT RA eco serie is rendabiliteit opnieuw gedefinieerd: dankzij het geheel van de technische eigenschappen konden drukverlies, persluchtverlies en energieverbruik duidelijk worden verlaagd.

De serie persluchtfilters CLEARPOINT 3eco is door de behuizing met flowoptimalisatie en de lage verschildrukken bijzonder energie-efficiënt en verlaagt de operationele kosten.

Met de DRYPOINT M eco control bieden wij een oplossing waarbij de werkwijze en drogingsgraad optimaal kunnen worden afgestemd op een toepassing, en dankzij vermindering van de regeneratielucht energie wordt bespaard.

Passend bij de betreffende plaats van inzet en de te voeden toepassingen bieden wij u met onze warmregenererende EVERDRY adsorptiedrogers de oplossing op maat.

DRYPOINT RA eco energiebesparende droger

Koeldrogers worden vaak ontworpen met het oog op een continue belasting. In feite schommelt de vraag bij druk en flow in de loop van de dag, en de te condenseren hoeveelheden water variëren afhankelijk van het seizoen. Alleen in zeer zeldzame gevallen werken koeldrogers met constante vollast. Hierdoor ontstaat bij een droger met energiebesparende regeling een hoog potentieel voor besparingen.

Twee regelconcepten passen de droogcapaciteit direct aan aan de vraag en verlagen zo het energieverbruik aanzienlijk.

Cycling technologie (uitschakelregeling) schakelt de koelmiddelcompressor indien nodig uit. Bij lage belasting nadert het DDP het vriespunt. Het regelapparaat bewaakt het DDP en schakelt de compressor uit. De compressor wordt opnieuw gestart, wanneer het DDP stijgt boven de gewenste waarde. Bijkomende inzet van thermische massa verlengt de uitschakeltijden.

Met de frequentieregeling worden koelmiddelcompressor en ventilator nauwkeurig geregeld. De besturingseenheid bewaakt verdampingsdruk, condensatiedruk en DDP. Na de start (> 3min.) wordt het compressortoerental zo ingesteld, dat de verdampingsdruk constant blijft (ook bij wisselende condities). De compressor en ventilator wordt geactiveerd/gedeactiveerd om het circuit dicht bij de daadwerkelijke condities te houden, hetgeen tot een optimale combinatie van energiebesparing en droogcapaciteit leidt.

Meer informatie over DRYPOINT RA eco...

CLEARPOINT 3eco persluchtfilter

Bij de persluchtbehandeling ligt het grootste besparingspotentieel in de verlaging van de energiekosten. Afhankelijk van de belasting van de installatie bedragen deze tot wel 80% van de totale kosten. Het energieverbruik wordt daarbij doorslaggevend beïnvloed door de verschildruk bij de filtratie van olie-aerosolen en stofdeeltjes. De doorslaggevende factor bij de berekening van de levenscycluskosten van persluchtfilters is het energieverbruik dat ontstaat door de verschildruk. Bij de nieuwe CLEARPOINT 3eco filterelementen is dit drukverschil bijzonder laag. De filters kunnen doelgericht energie-efficiënt of capaciteitafgestemd worden ontworpen.

Meer informatie over CLEARPOINT 3eco...

Vervanging van het filterelement

Filters kunnen worden uitgerust met een verschildruknaald, en vaak wordt ten onrechte aangenomen dat dit instrument aangeeft, wanneer een filterelement moet worden vervangen.

Meetinstrumenten voor verschildruk mogen alleen worden ingezet voor de indicatie van een verstopping van het filterelement, maar niet om aan te geven wanneer een filterelement moet worden vervangen. Met name bij lage flowcondities, zoals bijv. bij compressoren met variabel toerental, geven ze niet de daadwerkelijke toestand van de verstopping aan. Nog belangrijker is dat ze weinig of helemaal geen beweging vertonen wanneer een element te langgebruikt of beschadigd is, zodat de hele verontreiniging er doorheen kan komen.

Om zowel de luchtkwaliteit als de energie-efficiëntie van het originele filter te garanderen moeten de filterelementen altijd in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant vervangen en mogen alleen originele delen gebruikt worden.

DRYPOINT M eco control elektronisch regelbare membraandroger

DRYPOINT M eco control is een droogsysteem, dat automatisch reageert op wisselende operationele condities. Spoellucht, en dus energie, wordt alleen dan verbruikt, wanneer ook daadwerkelijk drogercapaciteit wordt gevraagd.  Met de DRYPOINT M eco control membraandroger kan het drukdauwpunt via het toetsenbord, al naargelang het profiel van de eisen, in de ‘constant mode’ worden ingesteld tussen +10 en -26 °C. In deze bedrijfsmodus houdt het apparaat bij wisselende operationele condities het drukdauwpuntaan de uitgang stabiel. In de ‘dynamic mode’ kan een vastgelegde afstand van het drukdauwpunt bij uittreding voor de persluchttemperatuur worden geselecteerd.

Aangezien de hoeveelheid spoellucht is gereduceerd tot de daadwerkelijke vraag voor bruikbare luchthoeveelheid en drogingsgraad, kunnen grote besparingspotentiëlen worden gerealiseerd met name bij schommelende belastingen.

Meer informatie over DRYPOINT M eco control...

Persluchtdroging XXL

Duurzaam verbruik van de compressiewarmte

Bij het drogen van grote flows komen met het oog op energie-efficiëntie vooral de compressie-warmtedrogers van de EVERDRY HOC serie in aanmerking (op wens kunnen wij installaties met een flow van tot wel 100.000 m³/h realiseren).

De EVERDRY HOC installaties benutten de beschikbare warmte van de olievrij opgewekte perslucht voor de desorptie. Dit is de energetisch beste vorm van persluchtdroging, want er zijn geen persluchtverliezen voor de regeneratie (Zero Purge). Al naargelang eindtemperatuur van de verdichting (tussen 100 °C en 200 °C) kunnen hiermee drukdauwpunten tussen -5 °C en -40 °C worden bereikt zonder dat hiervoor aanvullende energie nodig is.

EVERDRY eco: Individueel, efficiënt en duurzaam

EVERDRY FRA-Vplus in de eco uitvoering. Zolang de omgevingsvoorwaarden dit toelaten werkt deze droger ook in de ZERO Purge modus. Zodra de slimme omgevingsbewaking vaststelt dat de aangezogen lucht te vochtig is, schakelt deze in de Purge modus en benut voor de koeling een deelstroom van de gedroogde lucht. Daardoor is de inzet van deze adsorptiedroger onafhankelijk van de omgevingscondities.

Het doorslaggevende ecologische voordeel bestaat in een duidelijk gereduceerde warmtevraag door de intelligente benutting van afgegeven warmte, die voor de exploitant resulteert in duidelijk lagere energiekosten. Deze droger hoeft niet alle warmte door de verwarmer te genereren, maar benut de in de warmteaccumulator beschikbare energie. Deze is bijv. afkomstig uit de warmterecuperatie van de compressor of van voorafgegane regeneratieprocessen.

Adsorbent met zeer hoge werkcapaciteit Sorbead® eco

Door de inzet van een speciaal droogmiddel kan de vereiste desorptietemperatuur significant dalen. Daardoor wordt het energieverbruik meer dan 15% verlaagd. Dit droogmiddel wordt exclusief door de firma BASF in Duitsland geproduceerd en verkocht onder de naam Sorbead®. De droogmiddelvulling is verkrijgbaar bij BEKO TECHNOLOGIES onder de optie Sorbead® eco. Alle EVERDRY adsorptiedrogers van de series FRA-V / FRA-Vplus / FRA / FRP / FRL-V / FRL (tot -40°C drukdauwpunt) kunnen met dit adsorbent met zeer hoge werkcapaciteit worden uitgerust.