This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Instandhouding en service overeenkomst

Zorg met regelmatige inspecties en continue instandhouding voor een constant betrouwbare persluchtkwaliteit. Vermijd hoge kosten door onverwachte uitvaltijden. Door de afsluiting van een onderhoudscontract wordt gegarandeerd dat uw systeem regelmatig door een van onze experts wordt gecontroleerd, en dat potentiële problemen in een vroeg stadium worden ontdekt. Reparaties van persluchtcomponenten en kalibratie van meetinstrumenten voor perslucht voeren wij professioneel uit.

Bij afsluiting van een service overeenkomst verzekeren wij u dat binnen 24 uur wordt begonnen met het verhelpen van de schade. Na elke inzet bezorgen wij u een uitgebreid protocol over de geleverde prestaties. Daarnaast bieden wij u een verlenging van de wettelijke garantie aan: Cover 4 More.

Uw voordelen

Zeker
 • Regelmatige controle van uw perslucht-/drukgasinstallatie
 • Vakkundig onderhoud, reparatie en kalibratie
Betrouwbaar
 • Originele onderdelen en slijtagedelen
 • Testcycli, dichtheids- en functiecontrole vóór (her-) inbedrijfstelling
Snel
 • Snelle beschikbaarheid van onze service technici in het geval van storingen
 • Uitgebreide service overeenkomsten en documentatie

Inspectie en onderhoud

Zeker is zeker. Preventieve inspecties en onderhoud zijn duidelijk economischer dan ongeplande reparaties. Door inspecties van uw installatie voor persluchtbehandeling zorgt u voor hogere rentabiliteit, omdat schade in een vroeg stadium herkend en verholpen kan worden. Wij bieden u inspectie en onderhoud door de specialist.

Maak gebruik van onze knowhow voor een inspectie van uw installatie voor persluchtbehandeling met als zwaartepunten:

 • Controle op beschadigingen, bevestigingen en volledigheid
 • Controle en afstelling van procestechnische parameters
 • Controle van de componenten en de elektronica

Inspectie en onderhoud zijn investeringen in uw zekerheid.

Onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de capaciteit en hoge efficiëntie en de rentabiliteit van uw persluchtstation gedurende de hele inzetperiode te behouden. Al naargelang opgaven van de fabrikant moeten deze in periodieke intervallen voor de verschillende componenten van uw persluchtinstallatie worden uitgevoerd.

Als specialist voor hoogwaardige persluchttechniek zijn wij zeer goed vertrouwd met uw operationele eisen en de wettelijke richtlijnen. Onze service medewerkers voeren de inspectie en het onderhoud ter plaatse uit, gebruiken voor BEKO TECHNOLOGIES producten en systemen alleen originele onderdelen en slijtagedelen en stellen een uitvoerig inspectieprotocol of een onderhoudsverslag op.

Reparatie

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en regelmatig onderhoud kunnen onvoorziene reparaties noodzakelijk worden. Hierdoor worden arbeidsprocessen onderbroken, in het ergste geval dreigen productiestilstanden. Opdat uw productie zo weinig mogelijk wordt verstoord, heeft u nood aan een vakkundige, snelle reparatie met kennis van het product.

Ons vakpersoneel voert het merendeel van de reparaties al ter plaatse uit. Voor speciale werkzaamheden hebben wij echter de uitrusting van onze eigen werkplaats nodig. Ook hierbij worden alleen originele BEKO TECHNOLOGIES onderdelen en slijtagedelen ingezet. 

Uiteraard leggen onze medewerkers u vóór elke reparatie een uitvoerige kostenraming voor. Na de reparatie ontvangt u een gedetailleerd protocol over de verrichte werkzaamheden en de benodigde onderdelen.

Kalibratie

Kwaliteit is het resultaat van gecontroleerde processen. Meettechniek van BEKO TECHNOLOGIES levert de gegevensbasis voor de bewaking en evaluatie van de relevante parameters van uw perslucht.

Om een foutloze en betrouwbare werking van de meettechnische componenten te garanderen bevelen wij een kalibratie en afstelling in regelmatige intervallen aan. Daartoe behoort ook de reiniging van het meetinstrument, aangezien door het gebruik vervuilingen ontstaan die het meetresultaat kunnen beïnvloeden.

Wij controleren en kalibreren uw meetinstrument met inachtneming en onder naleving van een gecertificeerd kwaliteitsbewakingssysteem volgens de internationale kwaliteitsnorm DIN EN ISO 9001. Zo komen uw meetwaarden overeen met de eisen van de richtlijnen voor kwaliteitsbewaking. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor de optimalisering van het persluchtstation.

Onderhoudscontracten

Service overeenkomsten

BEKO TECHNOLOGIES biedt omvattende service overeenkomsten voor klanten aan, waarbij grote waarde wordt gehecht aan de rentabiliteit en zekerheid van uw investering en wij vaste onderhoudskosten voor een vast overeengekomen periode willen calculeren.

Onze service overeenkomsten worden individueel aangepast aan uw behoeften en eisen. Tijdens de hele looptijd van het contract verplicht BEKO TECHNOLOGIES B.V. zich ertoe om voor onderhoud of storingen noodzakelijke diensten te leveren en zonder verdere kosten te zorgen voor slijtagedelen. Met het verhelpen van de schade wordt binnen 24 uur begonnen door een van onze gekwalificeerde service technici.

Belangrijke aspecten van de service overeenkomsten zijn:

 • Controle en evt. afstelling van functionele en veiligheidsrelevante componenten
 • Waterdichte service documentatie en naleving van de voorschriften ter preventie van ongevallen
 • Snelle reactietijden dankzij een uitgebreid en goed geassorteerd onderdelenmagazijn
 • De looptijd van het contract wordt op uw wens individueel aangepast..
Cover 4 More

U heeft meer zekerheid nodig? Wij bieden u die met de Cover 4 More verlenging van de garantie.

De Cover 4 More verlenging van de garantie van BEKO TECHNOLOGIES stelt uw investeringen tot wel 6 jaar lang veilig, doordat wij de wettelijke garantieperiode van twee jaar verlengen met nog eens vier jaar vanaf inbedrijfstelling. Dat betekent voor u maximale verzekering tegen uitval voor vast gecalculeerde kosten van 12% van de aankoopprijs.

Voorwaarde hiervoor zijn de reglementaire inbedrijfstelling en de naleving van alle voorschriften conform de gebruiksaanwijzing. Cover 4 More geldt alleen in combinatie met een geldige service overeenkomst.

Cover 4 More bieden wij aan voor de volgende product- en systeemseries en bijhorende componenten:

> DRYPOINT® RA

> BEKOSPLIT®

> METPOINT®

> DRYPOINT® AC

> EVERDRY®

> BEKOBLIZZ® LC

> BEKOKAT®

> BEKOMAT® (alleen op aanvraag)