This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

De kwaliteit van de actiefkool is doorslaggevend

Om een persluchtkwaliteit voor oliegehalte in klasse 1 volgens ISO 8573 te behalen, worden voornamelijk actiefkooladsorbers ingezet. Door middel van adsorptie wordt de perslucht van oliemoleculen gezuiverd. Om een goede adsorptie van oliedamp te garanderen zijn temperaturen < 35°C en een toereikende voordroging - bij voorkeur met adsorptiedrogers - doorslaggevend. Maar ook de regelmatige vervanging van de actiefkool is absoluut noodzakelijk.

Waarom het regelmatig vervangen van actiefkool belangrijk is en waar u rekening mee dient te houden, leest u hieronder. Bovendien leggen wij uit welke kwaliteitscriteria een rol spelen bij BEKO TECHNOLOGIES met het oog op de keuze van actiefkool, en presenteren we de producten en diensten die wij op het gebied van actiefkooladsorbers aanbieden.

Waarom is het zo belangrijk om actiefkool te vervangen?

Zoals een volgezogen spons kan ook het oppervlak van actiefkool op een gegeven moment verzadigd raken en niets meer opnemen. Om de effectiviteit te behouden dient de actiefkool te worden vervangen. Bij ondeskundig onderhoud kan het restoliedampgehalte aan de uitgang anders hoger zijn dan voorheen.

Indicaties voor een noodzakelijke vervanging zijn vochtigheid, drukverlies en een toegenomen restoliedampgehalte in de perslucht. Ons serviceteam helpt u graag verder bij de meting en analyse van actiefkool!

Waarom is het zo belangrijk om actiefkool te vervangen?

1. Gebruikte actiefkool altijd volledig verwijderen

Onder operationele omstandigheden stroomt perslucht van boven naar beneden door de actiefkool. De opname van oliedamp en olieaërosolen gebeurt voornamelijk aan de ingangslaag. Als deze laag is verzadigd, dan zet de verzadiging zich voort tot aan de uitgangslaag. De actiefkool dient volledig vervangen te worden voordat de uitgangslaag verzadigd raakt, aangezien anders het downstream leidingwerk en de andere behandelingscomponenten - en zo uiteindelijk het product zelf – gecontamineerd geraken.

Met de afzuiging van gebruikte actiefkool dient men aan de inlaat te beginnen. De mogelijkheid dat verzadigde restdeeltjes naar de uitlaat vallen en de perslucht opnieuw contamineren, is daardoor uitgesloten.

2. Vullen met voorgedroogde actiefkool

Actiefkool trekt vocht aan. Daarom behoort actiefkool ook tot de groep van droogmiddelen. Bij een relatieve vochtigheid > 30% absorbeert deze meer waterdamp. Tegelijkertijd neemt het vermogen om olie op te nemen af. Voor een goede werking en een restoliegehalte < 0,01 mg/m³ is de vulling met voorgedroogde actiefkool essentieel.

a) Voorgedroogde actiefkool is niet alleen belangrijk voor een laag restoliegehalte, maar ook wanneer een constante persluchtkwaliteit moet worden verzekerd. Want niet alleen het restoliegehalte kan door niet-voorgedroogde actiefkool variëren, maar ook het vochtgehalte. Bij niet of onvoldoende voorgedroogde actiefkool kan de flow van droge perslucht weer meer vocht bevatten als gevolg van desorptie, aangezien de perslucht vocht opneemt van de actiefkool.

b) Alleen met voorgedroogde actiefkool kan worden gegarandeerd dat 100% van het geactiveerde oppervlak vanaf het begin ter beschikking staat, en er aanvankelijk geen energie hoeft te worden ingezet om vocht te verwijderen.

3. Letten op mogelijke contaminatie tijdens het vervangen

Bij de vervanging van de actiefkool moet voor de hoogste zuiverheid worden gezorgd. Dat houdt ook in dat het uitvoerende personeel koolwaterstofvrije handschoenen dient te dragen. Bovendien mogen de vaten pas vlak vóór het vullen van de adsorbers worden geopend, opdat de kool geen vocht uit de omgevingslucht adsorbeert.

4. Geen inzet van oliehoudende partikelfilterelementen

Na de actiefkooladsorbers moeten speciaal gereinigde stoffilters worden geïnstalleerd. De montage dient te gebeuren zonder gebruik te maken van koolwaterstofhoudende smeermiddelen. Bij de vervanging van het filterelement moet net zo zorgvuldig te werk worden gegaan: daarvoor is de inzet van een niet oliehoudend filterelement noodzakelijk, en ook hier moet de montage olie- en vetvrij zijn.

5. Toereikende reiniging van met olie gecontamineerde oppervlakken

Indien het actiefkoolbed volledig verzadigd is geraakt, dan zijn alle met perslucht in aanraking komende oppervlakken en leidingwerk gecontamineerd. Naast de volledige vervanging van de actiefkool moeten alle gecontamineerde oppervlakken worden gereinigd en ontdaan van olieresten.

6. Overige randvoorwaarden voor de foutloze werking

 • Drukopbouw en drukafbouw niet boven 1 bar / minuut, om belasting van de actiefkoolpellets te vermijden.
  • Gelijkmatige drukopbouw/-afbouw in de capillairen van de actiefkool en in de omgeving van de actiefkool (voorkomt de slijtage, het im- en exploderen van het actiefkoolgranulaat)
  • Vermijding van slijtage door laminaire (gelijkmatige) doorstroming
 • Flow gedurende de gehele operationele tijd van vollast 100% tot deellast 50%. Dit omvat ook de minimale afname in, bijv. ’s nachts of in het weekend.
 • In het algemeen, altijd toelaatbare werkingsparameters in acht nemen.

Kwaliteitscriteria bij de selectie van actiefkool:

BEKO TECHNOLOGIES staat voor kwaliteit. Dankzij de nauwe samenwerking met onze leveranciers kunnen wij een consequent hoge productkwaliteit garanderen. De regelmatige ontmoetingen en de vaktechnische uitwisseling van gedachten met de fabrikanten van onze adsorptiemiddelen is een WIN - WIN situatie voor alle betrokkenen - met name voor onze klanten.

Dankzij continue productontwikkeling werd een actiefkool met ideale eigenschappen gecreëerd:

Eigenschappen van de originele actiefkool:

Uitstekende adsorptie-eigenschappen: dankzij het geoptimaliseerde activeringsproces van onze actiefkool bezit deze bijzonder veel functionele groepen in de poriën, die oliemoleculen kunnen adsorberen.

Meer poriënvolume: dankzij een gecombineerde voordroging en desorptie verzekeren wij u dat tot wel 100% van het actieve poriënvolume beschikbaar is.

Optimale poriënstructuur, -aantal en -verdeling zorgen voor een groter inwendig oppervlak en een betere opnamecapaciteit.

Homogene pelletmaten in cilindrische vorm leiden tot een homogene vulling en daardoor tot een lagere verschildruk met als gevolg lagere bedrijfskosten.

Goede mechanische eigenschappen en slijtvastheid garanderen geringe stofvorming.

Gering gehalte as en vreemde stoffen garandeert hoge productkwaliteit en structuurvastheid, aangezien minerale bestanddelen tot poreuze eigenschappen leiden.

Consistende productkwaliteit dankzij stabiele relaties met leveranciers.

En hoe adsorbeert de actiefkool de olie in de perslucht?

Onze dienstverlening aan jou!

U stelt bijzondere eisen? Neem contact op met ons!

Als enige fabrikant bieden wij de complete portfolio en flexibele technologieën voor de behandeling tot olievrije perslucht.

Uw voordelen in één oogopslag:

 • Competentie van een fabrikant van katalytische converters, actiefkooladsorbers en de passende meettechniek voor oliedamp.
 • Om het even hoe groot de flows, hoe hoog de temperaturen en drukken zijn, met onze ‘Tailor-made Engineering’ en eigen productafdelingen kunnen wij inspelen op uw specifieke eisen en de voor u individueel beste oplossing bieden.
 • Dankzij onze uitstekende relaties met leveranciers bieden wij u naast onze standaard producten ook een keur aan speciale actiefkool en adsorbentia voor de opname van andere schadelijke stoffen.
 • Wij geven u graag advies inzake vervanging van actiefkool, persluchtanalyse en verwerking.
 • Meer dan 35 jaar expertise als fabrikant en speciale kennis van de branche voor het individuele advies bij complexe uitdagingen.

Nu contact opnemen en u laten adviseren!