This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina
Gebruikersverslag

Persluchtbehandeling in de drankenindustrie

Branche:levensmiddelen
Klants/Plaats/Jaar:RheinfelsQuellen, Duisburg-Walsum (Duitsland), 2013
Toepassing van de perslucht:in de productie
Geïnstalleerde producten:BEKOKAT, DRYPOINT RA

150 kubieke meter heerlijk mineraalwater bruisen uur na uur uit de 14 bronnen van RheinfelsQuellen in Duisburg-Walsum. Genoeg om elke 60 minuten 883 badkuipen te vullen – of meer dan 207.000 flessen. De essentie van het bronwater in technisch opzicht: olievrije perslucht voor de werking van de ultramoderne vulinstallaties en hun perifere systemen. Daarvoor wordt een innovatief katalyse procedé ingezet voor de totale oxidatie van koolwaterstoffen in het persluchtnet.

3,6 miljoen liter belandt per dag uit een diepte van tot wel 380 meter in zo’n 207.000 flessen. In de handel komt het water bijvoorbeeld onder de merknamen RheinfelsQuelle of Römerwall. En – aangelengd als zoete drank – onder de bekende naam Sinalco. En dat smaakt, zoals men weet.

Al jaren zijn de RheinfelsQuellen gecertificeerd volgens de International Food Standard (IFS) en vervullen zelfs de eisen voor het hogere niveau volgens IFS versie 6. Ten aanzien van deze kwaliteitseisen mag de vultechniek geen druppeltje vertroebelen. In de 24/6 productie is de onderneming daarbij elke seconde afhankelijk van een absoluut proceszekere techniek. Olievrije perslucht is daarbij een sleutelelement.

 

Olievrije perslucht voor gevoelige toepassingen

Absoluut olievrije en steriele perslucht is bijvoorbeeld dan nodig, wanneer bij het vullen van CO2- vrije producten in reservoirs of tanks in plaats van CO2 een luchtkussen moet worden opgebracht. Ook de in filigraan werkende datum printers aan de vulstations hebben olievrije perslucht nodig, om te vermijden dat de fijne inktsproeiers vastkleven. Zo ook de zeer fijne kleppentechniek om flessen met hoge snelheid uit te sluizen of voor de etikettering van pallets.

De in totaal acht vulstraten van RheinfelsQuellen worden gevoed via twee onafhankelijke persluchtnetten, die op hun beurt worden gevoed door twee autonome compressorstations. Het conventionele werkluchtnet wordt beademd door in totaal vijf schroefcompressoren met een vermogen tussen 90 en 120 kilowatt. Een frequentiegeregelde verdichter draagt daarbij de grondlast, de overige aggregaten worden al naargelang vraag in- of uitgeschakeld. Het tweede, kleinere net wordt beademd door een olievrij verdichtende 50 kilowatt compressor. Dit net voorziet geselecteerde afnamepunten van olievrije perslucht. Perslucht van deze kwaliteit is bijvoorbeeld nodig aan gevoelige installatiedelen, waarbij al naargelang de eisen ook nog steriele luchtfilters worden ingezet.

Door de inzet van maar één enkele olievrij werkende verdichter werkt RheinfelsQuellen praktisch zonder enige redundantie in dit kleine persluchtnet. Voor het geval dat de compressor eens uitvalt, werkt men dankzij de nieuwe katalysetechniek bij de persluchtvoorziening als het ware met een aanvullend ‘valnet’. Dankzij de katalysetechnologie in het tweede persluchtnet slaagt RheinfelsQuellen erin om ook via de vijf conventionele schroefverdichters absoluut olievrije perslucht in het systeem te voeden, en deze via een wissel tussen de beide persluchtnetten af te geven in de olievrije streng. Zo wordt onafhankelijk van het type compressor absoluut zuivere perslucht voor alle verbruikspunten geproduceerd. Grondslag daarvoor is het door de Duitse perslucht-systeemaanbieder BEKO TECHNOLOGIES ontwikkelde BEKOKAT procedé.

Maximale zuiverheid van perslucht dankzij katalyse procedé

De BEKOKAT technologie garandeert een zuiverheid van de perslucht die met een aandeel restolie van een nauwelijks nog meetbare 0,001 milligram per kubieke meter verdichte lucht veel verder gaat dan de eisen van DIN ISO 8573-1 voor technisch olievrije perslucht van klasse 1. Een perslucht van deze kwaliteit is onontbeerlijk voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische industrie en in de medische techniek.

Het BEKOKAT procedé verwijdert alle na de verdichtertrap in de vorm van zowel gas als damp en aerosol aanwezige olies. Deze gevaarlijke stoffen worden met de katalyse volledig omgezet in kooldioxide en water, dat na de afkoeling als condensaat neerslaat en uit het systeem wordt afgevoerd. Met het oog op milieubescherming valt met name te benadrukken: dankzij het katalyse procedé is dit condensaat absoluut olievrij en kan zonder behandeling in de riolering stromen. Deze honderd procent restloze werkwijze realiseert momenteel geen ander systeem. Voor RheinfelsQuellen als een onderneming die veel te danken heeft aan natuurlijke grondstoffen, een overtuigend argument.

Nog een voordeel: vanwege de grote verschillen van de efficiëntie in de verdichting is de bereiding van olievrije perslucht met conventionele, oliegesmeerde compressoren en een aanvullende BEKOKAT zelfs duidelijk efficiënter, en daardoor voordeliger, dan met olievrij verdichtende schroefcompressoren. En dat bij gelijktijdig lagere investeringskosten en gelijkblijvend hoge persluchtkwaliteit, onafhankelijk van de aanzuigvoorwaarden. Zelfs de onderhoudskosten van de combinatie van BEKOKAT en oliegesmeerde compressor vallen lager uit dan die van een olievrije verdichter.

Ideale combinatie met koeldrogers

De combinatie van oliegesmeerde verdichters en BEKOKAT katalysatoren wordt bij Rheinfelsquellen in Duisburg afgerond door de inzet van DRYPOINT RA koeldrogers van BEKO TECHNOLOGIES. Deze verwijderen het na de totale oxidatie in de BEKOKAT eventueel achterblijvende restvocht in de perslucht. De DRYPOINT RA koeldrogers zijn met hun ontwerp het passende antwoord op de hoge ingangstemperaturen van de perslucht uit schroefverdichters.

In de DRYPOINT RA gebeurt de persluchtdroging via een optimale warmte-uitwisseling in het tegenstroomprocedé over het hele traject. De lucht stroomt in een neerwaarts gerichte beweging zonder ongunstige omleidingen. Deze ruim gedimensioneerde counter-flow warmtewisselaar, die onder andere bestaat uit een lucht-lucht en een lucht-koelmiddel warmtewisselaar, koelt de perslucht af tot een temperatuur van plus drie graden Celsius, waarbij de bouwgrootte van de warmtewisselaar niet alleen een bijzonder effectieve afkoeling bevordert, maar ook de stromingsweerstand tot een absoluut minimum verlaagt.

Per maand wordt zo’n 1,3 miljoen kubieke meter perslucht gegenereerd – constant olievrije perslucht wel te verstaan. De speciale combinatie van katalyse- en drogertechniek biedt RheinfelsQuellen daarbij de nodige proceszekerheid.

Contactformulier
Telefoontje: 0165 - 320 300
Verzoek om telefonisch contact
Contact