Knowhow inzake perslucht

Profiteer van onze kennis over alle gebieden van de persluchttechniek.

Scholing

Het scholingsconcept van BEKO TECHNOLOGIES GmbH over persluchttechniek richt zich net zozeer tot medewerkers als tot klanten, en bevordert de uitwisseling van ervaringen en de daarmee gepaard gaande progressie om te leren. Alle aspecten van perslucht te begrijpen en de gebruiker professioneel advies te kunnen geven, zijn prioritaire doelstellingen van het concept. Taal van de instructie is Duits of Engels.

Meer ontdekken...

Perslucht

Verdiep uw kennis over persluchttechnologie en leer meer over de processen van persluchtbehandeling, over olievrije perslucht en mogelijkheden tot energiebesparing.

Meer ontdekken...

Fact Sheets

Fact Sheets dienen ertoe om in korte tijd beknopte maar duidelijke informatie over uiteenlopende onderwerpen kriskras in het veld ‘Perslucht’ te geven. Hiermee wordt kennis van het product aangevuld en geavanceerde knowhow over installaties gedeeld. Daardoor wordt een databank voor basiskennis van perslucht uit de dagelijkse praktijk gegenereerd, die wij regelmatig aanvullen.

Meer ontdekken...

Tools

Hier vindt u tools voor de omrekening van maateenheden van de persluchttechniek, de berekening van hoeveelheden condensaat en voor het ontwerp van de condensaatbehandeling.

Meer ontdekken...


Kwaliteit van de perslucht

Wat maakt de kwaliteit van de perslucht uit? Hier vindt u uitleg over de klassen die u nodig heeft, en die u kunt bereiken en bewaken.

Meer ontdekken...


Glossarium

Begrippen van de persluchttechniek, kort uitgelegd. Om na te slaan

Meer ontdekken...