Efficiënte behandeling van perslucht

Perslucht wordt gegenereerd door het comprimeren van omgevingslucht en is in de industrie een energiedrager voor de aandrijving van machines en een medium voor uiteenlopende processen. Talrijke voorbeelden vindt u hier onder toepassingen en branches.

De omgevingslucht bestaat uit een gasmengsel (78% stikstof, 21% zuurstof en 1% verschillende gassen). Onder normale omstandigheden neemt de mens zijn omgevingslucht niet waar. Lucht kan niet gezien of geroken worden, en heeft geen smaak. Alleen door de ‘contaminatie’ van de omgevingslucht met stofdeeltjes, aerosolen, vocht en andere verontreinigingen kan de mens lucht waarnemen. Juist deze ongewenste componenten moeten geëlimineerd of duidelijk gereduceerd worden en maken een persluchtbehandeling absoluut noodzakelijk.

Persluchtopwekking

De behandeling omvat: koeling, filtratie, droging, condensaatafvoer. Hoewel het energiemedium lucht op de hele wereld bijna onbeperkt beschikbaar is, is de kwaliteit ervan niet overal gelijk. De lucht varieert in de verschillende klimaatzones door verscheidene fysische invloeden (bijv. vocht, vervuiling enz.) in de omgeving. Hiermee moet bij de behandeling van perslucht rekening worden gehouden.

Meer ontdekken...

Perslucht olie- en bacterievrij

Werkzame bescherming tegen sporen van olie in het persluchtsysteem en proceszekerheid bij de inzet met gevoelige producten zoals levensmiddelen en farmaceutica – daarbij komt alles aan op de wisselwerkingen. Pas als het samenspel van verschillende componenten voor de behandeling nauwkeurig is afgestemd, is de gewenste persluchtkwaliteit gegarandeerd. Vaak onderschat worden ook de mogelijke bronnen van verontreinigingen.

Meer ontdekken…

Perslucht en energie-efficiëntie

Lucht en alle gassen bezitten een belangrijke eigenschap: ze kunnen gecomprimeerd worden. Op grond van deze eigenschap en de hoge beschikbaarheid daarvan is perslucht voor de globale industrie van groot belang. Perslucht is in vele toepassingen niet te vervangen. Perslucht is een secundaire energiebron en vergt altijd externe energie, waardoor het een kostenintensief medium is. De optimalisering verlaagt de operationele kosten door een efficiënte persluchtbehandeling, op vraag afgestemde dimensionering en energiemonitoring.

Meer ontdekken…