Uw weg naar de persluchtexpert

Perslucht is duidelijk meer dan alleen gecomprimeerde lucht. Met name de wisselwerkingen tussen druk, vochtigheid, gehalte stofdeeltjes, olie en olienevel en het gevormde condensaat en de behandeling daarvan, zijn echt een complex thema. Om deze complexiteit beter onder de knie te krijgen is ons BEKO TECHNOLOGIES Education Center in het leven geroepen, dat met zijn verschillende scholingsmodules overdracht van kennis op maat aanbiedt voor elke vraag, of nu van de beginner of de ervaren professional.

Het programma is onderverdeeld in 4 modules:

Basics e-Learning

 • Eerste inzichten
 • Fysische grondslagen
 • Bestanddelen van de perslucht
 • Functie van afzonderlijke producten

Meer ontdekken…


Essentials

 • Hands-on scholing
 • Eerste uiteenzettingen
 • Praktisch groepswerk
 • Uitwisseling van ervaringen

Meer ontdekken...


Professionals

 • Intensieve scholing
 • Speciale thema’s
 • Meettechniek
 • Katalyse en adsorptie

Meer ontdekken…


Webinars

 • interactive
 • about 90 minutes
 • online and offline
 • varying themes

Learn more...