Uw weg naar de persluchtexpert

Het scholingsconcept van BEKO TECHNOLOGIES GmbH over persluchttechniek richt zich net zozeer tot medewerkers als tot klanten, en bevordert de uitwisseling van ervaringen en de daarmee gepaard gaande progressie om te leren. Alle aspecten van perslucht te begrijpen en de gebruiker professioneel advies te kunnen geven, zijn prioritaire doelstellingen van het concept. Uitgaande van de grondslagen van de perslucht en de behandeling daarvan worden aan de hand van grondige productkennis de juiste keuze van alle betrokken componenten tot en met tools voor de analyse en optimalisering van complexe persluchtinstallaties vastgelegd.

Perslucht Basics e-learning

De eerste stap op weg naar de persluchtexpert kan de leerling daarbij vanuit elke plek ter wereld zetten zonder te zijn gebonden aan tijd. Daarvoor reikt de e-learning cursus hem de grondslagen van de persluchttechniek en een inkijk in de branche vanuit het oogpunt van de eindgebruiker aan. Voor iedereen die te maken krijgt met persluchttechniek.

Meer ontdekken...

Wezenlijke kennis van perslucht

De tweede stap verschaft toegang tot de ‘Essentials Training of Compressed Air’. Deze 3 dagen durende scholing knoopt aan bij de grondslagen van de persluchttechniek uit de e-learning cursus. Met toepassingsgevallen uit de praktijk werken de deelnemers in kleine groepen oplossingen uit voor de behandeling van perslucht. Hierbij ligt de focus op energie-efficiëntie en optimale integratie van de behandelingscomponenten, om tegemoet te kunnen komen aan de kwaliteitseisen van de toepassing. Voor servicetechnici, verkopers, handelaars, planners en gebruikers de ideale voorbereiding op succesvolle projecten.

Meer ontdekken...

Perslucht professionals

Intensief en tot in het detail met een product of een speciale eis voor de behandeling van perslucht wisselen de deelnemers in de Professionals Training van gedachten. Afhankelijk van de thema’s worden in 1-2 dagen gedetailleerde informatie en ervaringen gedeeld en de best mogelijke oplossingen voor de betreffende persluchttoepassingen met het oog op energie-efficiëntie, luchtkwaliteit en proceszekerheid uitgewerkt. Voor iedereen die alles precies wilt weten.

Meer ontdekken...