Nieuws omtrent Corona virus

De continu veranderende situatie rondom het Corona virus betekent voor BEKO TECHNOLOGIES GmbH een continue en intensieve bewaking. Om deze reden is een crisismanagement team opgesteld en zijn alle noodzakelijke maatregelen getroffen. Dit houdt onder andere in, voorzieningen voor het personeel, evenals het waarborgen van leveringsafspraken met onze klanten.

Tot en met vandaag heeft BEKO TECHNOLOGIES geen onoverkomelijke hinder ondervonden in haar supply chain op het hoofdkantoor in Duitsland. Lees de officiële verklaring van ons hoofdkantoor hieromtrent.

Ook de Nederlandse vestiging in Roosendaal neemt het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken serieus. Kantoorbezetting beperken wij tot 6 april tot een minimum, daarbij zorgdragend voor behoud van de continuïteit van onze activiteiten en met het oog op bewaking van de leveringsafspraken zoals u van ons gewend bent.