Perslucht in de machinebouw

Er is nauwelijks een branche die zo belangrijk en veelzijdig is als de machinebouw. In deze tak worden zowel kracht- en arbeidsmachines, gereedschapsmachines, transportinstallaties als machines voor de voertuigindustrie gefabriceerd.

Even uiteenlopend kunnen de toepassingsmogelijkheden en dus de eisen aan perslucht zijn. Deze wordt bijv. ingezet bij persluchtwerktuigen en -hefwerktuigen, in koelprocessen, voor de behandeling van oppervlakken, voor reiniging, maar ook in hoogwaardigere kwaliteit als ademlucht. 

In de machinebouw zijn bijzonder betrouwbare en stabiele processen elementair om een kostenefficiënte productie te verzekeren. Maar ook de energie-efficiëntie of de ‘carbon footprint’ worden alsmaar belangrijker. Daarom is een individueel ontwerp van de persluchtbehandeling noodzakelijk, afhankelijk van de toepassing en omgevingsvoorwaarden van het persluchtstation.

Anders dreigen de uitval van machines en productie-uitschot, hoge energie- en bedrijfskosten en ook een kortere levensduur van de machines.

Toepassingen in de machinebouw

Aandrijfenergie

In de machinebouw wordt vaak de voorkeur gegeven aan persluchtgereedschappen boven elektrische gereedschappen omwille van hun hanteerbaarheid, de elektrische spanning die niet nodig is, en hun lage gewicht. Sommige toepassingen hebben perslucht nodig als aandrijfenergie. Dit vereist geen hoge persluchtkwaliteit, vaak volstaat hiervoor de installatie van een koeldroger en filter. Niettemin is het juiste ontwerp van de behandeling belangrijk, aangezien anders onnodige energiekosten ontstaan.

Perslucht wordt bijv. gebruikt voor het reinigen van werkplekken, installaties en machines: wanneer de lucht met behulp van een speciaal mondstuk wordt ontspannen, dan ontstaat snel en sterk stromende lucht. Met deze luchtstroom kunnen vloeistoffen of stofdeeltjes worden weggeblazen.

Machinebouw zonder robotica is tegenwoordig nagenoeg onmogelijk - deze ondersteunt bij processen zoals lassen, monteren, grijpen en toevoeren. Voor deze processen zijn pneumatische componenten aan stationaire of mobiele hanteringsrobots nodig, zodat perslucht een belangrijk bestanddeel in het kader van aansturing en aandrijving van robots wordt. 

Tot de verdere toepassingsgebieden van perslucht behoren bijv.:

  • perslucht-precisieboormachines
  • perslucht-hamers
  • persluchtremmen
  • slijpen, plaatbewerking en schroeven met perslucht

Aanbevelenswaardige producten:
DRYPOINT RA koeldrogers  CLEARPOINT filters 

Ademlucht

In veel productie-omgevingen vinden handelingen plaats in de nabijheid van stof, lak en andere, nog veel gevaarlijkere stoffen. Hier gaat het erom de uitvoerende medewerkers te beschermen tegen het inademen van aerosolen en fijn stof en het daarmee gepaard gaande gevaar voor de gezondheid. Deze personen krijgen via een ademhalingsmasker ademgas toegevoerd of moeten zelfs, net zoals astronauten, absoluut dichte beschermende pakken dragen. Om plaats te besparen wordt perslucht vaak opgeslagen in flessen - met behulp van compressoren. Voor de inzet daarvan als ademgas moet de perslucht hoge zuiverheidscriteria vervullen. De afzonderlijke waarden ten aanzien van het restoliegehalte en de drogingsgraad zijn vastgelegd in DIN EN 12021.

Aanbevelenswaardige producten:
METPOINT MMA METPOINT OCV

Koele en warme lucht

Koelen en verwarmen met perslucht gebeurt met een zogenaamde wervelbuis, waarin gassen door rotatie in hete en koude stromen kunnen worden gescheiden. Vervolgens treden deze gassen afhankelijk van hun temperatuur uit door verschillend grote boringen.

Wanneer perslucht in de fabriek toch al beschikbaar is, dan valt deze toepassing aan te bevelen, omdat het een erg voordelige oplossing is. Zo valt perslucht bijvoorbeeld bij het verspanend bewerken van metaal aan te raden voor de koeling aan een boor- of draaimachine, aangezien de anders noodzakelijke reiniging van het aanhechtende vloeibare koelmiddel wegvalt.

Aanbevelenswaardige producten: 
BEKOBLIZZ persluchtkoelers CLEARPOINT H persluchtverwarmers

Sperlucht / Schermgas

Perslucht kan worden ingezet voor het contactloze afdichten van installaties en inrichtingen: daarbij wordt de holle ruimte met behulp van perslucht zonder wrijving en slijtage verdicht. Juist in de machinebouw is het belangrijk om bijzonder gevoelige componenten en oppervlakken te beschermen tegen stof, vuil of vocht. Dat gebeurt door zogenaamde luchtsluiers over oppervlakken te leggen.

Ook voor de controle van afdichtingen en lekkages kan perslucht worden ingezet.

Aanbevelenswaardige producten:
DRYPOINT M membraandrogers  METPOINT LKD lokalisatie van lekkages

Oppervlaktebehandeling: persluchtstralen en lakken

In het kader van oppervlaktebehandeling kan perslucht worden gebruikt voor het opbrengen van straalmiddelen en het verstuiven van verf: met persluchtstralen resp. zandstralen wordt de oppervlaktebehandeling van een materiaal of werkstuk (straalgoed) door inwerking van straalmiddelen beschreven. Zand wordt bijv. ingezet als schuurmiddel tegen roest, vervuilingen, verf, hamerslag en andere verontreinigingen, of om een oppervlak vorm te geven door het mat te maken.

Bij het lakken met perslucht moet men ervoor zorgen dat een hoge zuiverheidsklasse is gegarandeerd, en dat de grenswaarden ten aanzien van stofdeeltjes, olie-aerosol en -nevel, silicone houdende stoffen en van condensaat worden aangehouden. Verder mogen er geen stoffen voorkomen die de bevochtiging van de lak negatief beïnvloeden.

Aanbevelenswaardige producten:
BEKOKAT katalysetechniek CLEARPOINT V actieve kooladsorbers DRYPOINT AC adsorptiedrogers

Referenties - Toepassingen

Perslucht als transport- en bedrijfsmedium

Bij de onderneming GF Automotive wordt zand getransporteerd met lucht. Door vocht zouden er verklonteringen in de leidingen ontstaan. Ook regelkleppen werken met perslucht als regellucht. Een DRYPOINT koeldroger zorgt hier voor droge lucht.

meer ontdekken...
Koeling van laser snijmachines met perslucht

Horstmann in Verl kiest bij de koeling van laser snijmachines voor BEKOKAT olievrij bereide perslucht. Bij de hier gebruikte perslucht betreft het proceslucht die in directe aanraking komt met de laser.

meer ontdekken...
Persluchtbehandeling in de productie van kristalglas

Stölzle Lausitz GmbH in het Saksische Weißwasser behoort tot de toonaangevende glasblazerijen van Duitsland. In zijn productieprocessen is droge perslucht de belangrijkste energiedrager. Dit wordt gerealiseerd door een DRYPOINT RA koeldroger.

meer ontdekken...
Condensaattechniek voor turbocompressoren

Meer dan tien kilometer lang is het persluchtnet in de vestiging in Duisburg van ThyssenKrupp Steel Europe AG. Evenredig hoog is het volume van de perslucht ter plaatse. De turbocompressoren hebben speciale BEKOMAT condensaatafvoeren nodig voor de hoeveelheid gevormd condensaat.

meer ontdekken...

Verdere industrieën